Výsledky EČ MS

Výsledky externej časti maturitnej skúšky

Podrobné výsledky škôl v EČ MS si môžete pozrieť na portáli  NÚCEM-u.

 

Naša škola sa chváli svojimi výsledkami sama.

Stačí porovnať:

školský rok 2012/2013

Slovensko

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

SJL

 

53 526

61,8%

M

 

8 203

50,9%

AJ

B2

14 819

63,2%

NJ

B2

2 033

44,5%

ŠJ

B2

28

54,9%

Gymnázium Nové Zámky

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

SJL

 

169

70,0%

M

 

42

52,5%

AJ

B2

144

61,7%

NJ

B2

16

57,0%

ŠJ

B2

2

71,7%

 


 

školský rok 2011/2012

Slovensko

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

SJL

 

56 501

59,1%

M

 

8 753

50,8%

AJ

B2

15 651

55,4%

NJ

B2

2 304

44,7%

FJ

B2

59

61,9%

ŠJ

B2

27

56,7%

Gymnázium Nové Zámky

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

SJL

 

178

70,2%

M

 

37

74,2%

AJ

B2

145

56,0%

NJ

B2

23

56,2%

FJ

B2

1

66,7%

ŠJ

B2

1

92,5%

 


 

školský rok 2010/2011

Slovensko

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

SJL

 

57 124

52,8%

M

 

8 803

57,9%

AJ

B1

38 142

56,3%

B2

3 268

69,6%

NJ

B1

14 110

39,2%

B2

530

50,2%

ŠJ

B1

57

64,8%

B2

17

58,4%

RJ

B1

1 532

56,3%

Gymnázium Nové Zámky

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

SJL

 

186

71,94%

M

 

45

60,37%

AJ

B1

112

62,43%

B2

56

64,17%

NJ

B1

17

54,17%

B2

8

39,80%

ŠJ

B1

4

53,35%

B2

5

61,32%

RJ

B1

1

61,70%

 


 

školský rok 2009/2010

Slovensko

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

SJL

 

58 926

60,6%

M

 

9 010

59,0%

AJ

B1

37 939

54,2%

B2

3 953

70,3%

NJ

B1

15 611

49,7%

B2

869

58,5%

Gymnázium Nové Zámky

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

SJL

 

183

68,8%

M

 

51

57,6%

AJ

B1

109

65,7%

B2

29

74,9%

NJ

B1

28

61,7%

B2

15

57,9%

 


 

školský rok 2008/2009

Slovensko

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

SJL

 

57 638

62,90%

M

 

9 250

51,20%

AJ

B1

34 322

50,10%

B2

5 356

65,10%

NJ

B1

16 596

44,20%

B2

856

67,30%

FJ

B1

243

40,60%

B2

95

72,60%

RJ

B1

1 870

49,90%

Gymnázium Nové Zámky

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

SJL

 

180

74,45%

M

 

46

55,51%

AJ

B1

94

60,78%

B2

53

67,88%

NJ

B1

16

61,99%

B2

11

75,83%

FJ

B1

3

56,10%

B2

2

75,45%

RJ

B1

1

73,30%

 


 

školský rok 2007/2008

Slovensko

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

SJL

A

4 196

71,3%

B

53 194

60,3%

M

A

3 533

60,2%

B

5 848

54,5%

AJ

A

6 762

70,5%

B

26 286

61,9%

NJ

A

1 564

73,1%

B

12 727

52,9%

FJ

A

243

72,9%

Gymnázium Nové Zámky

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

SJL

A

4

73,4%

B

178

71,5%

M

A

27

59,5%

B

24

50,0%

AJ

A

60

69,4%

B

90

68,3%

NJ

A

24

91,2%

B

21

66,2%

FJ

A

1

82,5%

 


 

školský rok 2006/2007

Slovensko

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

M

A

3 788

65,4%

B

6 161

58,6%

AJ

A

6 112

83,3%

B

28 129

58,6%

NJ

A

1 421

78,6%

B

14 982

52,0%

FJ

B

496

64,6%

Gymnázium Nové Zámky

Predmet

Úroveň

Počet maturantov

Priemerná úspešnosť

M

A

34

84,5%

B

31

76,8%

AJ

A

54

82,8%

B

99

68,6%

NJ

A

42

92,7%

B

88

62,1%

FJ

B

1

88,3%

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria