Zoznam tried

Názov
príma A
sekunda A Triedny učiteľ PaedDr. Adriena Medzihorská
tercia A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Oroszová
kvarta A Triedny učiteľ RNDr. Jana Šátková
kvinta A Triedny učiteľ Mgr. Mária Gábrišová
sexta A Triedny učiteľ PaedDr. Henrieta Borková
septima A Triedny učiteľ Mgr. Iveta Barusová
oktáva A Triedny učiteľ PhDr. Gabriel Kovács
1.A
1.B
1.C
2.A Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Orémuszová
2.B Triedny učiteľ PhDr. Daniela Zaležáková
2.C Triedny učiteľ PaedDr. Tünde Rosová
3.A Triedny učiteľ RNDr. Melinda Jonášová
3.B Triedny učiteľ PaedDr. Ildikó Luzsiczová
4.A Triedny učiteľ Mgr. Iveta Ježová
4.B Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Mazanová
4.C Triedny učiteľ Juraj Sedláček

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria