Profil školy História školy 2% dane Rada školy Školský poriadok Kolektívna zmluva Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Smernice Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok Verejné obstarávanie Ďakujeme, že nám pomáhate ŠkVP - práva dieťaťa Sociálne štipendium na štúdium v zahraničí 165. výročie založenia školy Rozlúčková slávnosť absolventov Miloš Souček - krst knihy Deň učiteľov Návšteva veľvyslanca SRN Študentský parlament O škole

O škole

Profil školy

    Gymnázium má dlhoročnú tradíciu a dobré meno v celom novozámockom okrese. Škola od jej vzniku v roku 1842 vychovala stovky odborníkov - lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učiteľov, ale aj spisovateľov, novinárov, hercov, športovcov, spevákov.

    Škola i dnes rozvíja ďalej svoje tradície v kultúre i v športe a usiluje sa vytvoriť čoraz lepšie podmienky pre rozvoj osobnosti študentov, usiluje sa poskytnúť kvalitné vzdelanie.

    Pedagogický zbor tvorí tím kvalitných pedagógov, ktorí sú zárukou poskytovania toho najlepšieho stredoškolského vzdelania pre svojich žiakov. O úrovni školy a našich pedagógov svedčí fakt, že naši učitelia sú autormi a spoluautormi učebníc, mnohí spolupracovali a spolupracujú pri tvorbe metodických materiálov, podieľajú sa na tvorbe a organizovaní rôznych súťaží, olympiád, školskej a mimoškolskej záujmovej činnosti a pod.

    Humanitné a prírodovedné predmety majú u nás dobrú úroveň. Je tradíciou, že naši absolventi bez problémov robia prijímacie pohovory na rôzne vysoké školy. Sme veľmi úspešní v počte prijatých študentov a v počte tých, ktorí vysoké školy ukončia.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria