• Výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach - školský rok 2019/2020

    • Mesto Nové Zámky ocenilo úspešných reprezentantov za rok 2019


      https://gymnz.edupage.org/global/pics/icons/Other/cc_lphoto.giffotoalbum

     Dňa 17. júna 2020 sa v Dome kultúry uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným reprezentantom mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2019.


     Ivana Colníková
     Pripravoval/a: Miriam Krásna
     Vyhrala 1. miesto v krajskom kole SOČ a 3. miesto v celoštátnom kole SOČ. Ivana bola predsedkyňou a aktívnou členkou skupiny Mládeže Slovenského Červeného kríža pri Gymnáziu v Nových Zámkoch.

     Theodor Horváth
     Pripravoval/a: Ľubica Ozoráková
     Theodor vyhral 1. miesto v krajskom kole Olympiády v NEJ a 2. miesto v celoštátnom kole.

     Lucia Ninisová
     Pripravoval/a: Zuzana Orémuszová
     Získala Hlavnú cenu v súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Lucia je úspešná riešiteľka chemickej olympiády, tretia bola aj v tímovej súťaži HIV/AIDS Slovenského Červeného kríža.

     Peter Rukovanský
     Pripravoval/a: Monika Gancznerová
     Peter vyhral 1. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády - kategória. A, 1. miesto v celoštátnom kole a Zlatú medailu aj v medzinárodnom kole. Na 51. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády v Paríži získal zlatú medailu a výprava SR sa v poradí medailovej úspešnosti umiestnila na 5.-8. mieste spomedzi 300 žiakov z 80 krajín sveta, čo je historicky najväčší úspech v dejinách SR.

     Alina Tyshchuk
     Pripravoval/a: Ildikó Drugová
     Alina vyhrala 1. miesto v krajskom kole Olympiády v RUJ a 2. miesto v celoštátnom kole. Alina sa zúčastňuje aj súťaží v šachu, v ANJ či v geografi.

     Norbert Vígh
     Pripravoval/a: Marcel Laurinec
     3. miesto na celoštátnom kole Zenit v programovaní kategória Web - Web Developer.

      

     Zdroj:
     stránka mesta Nové Zámky

     Milan Lampert

      

      


      

      

     Účasť v súťažiach a predmetových olympiádach v školskom roku 2019/2020

      

     PK

     Názov súťaže

     Meno, priezvisko žiaka, trieda

     Umiestnenie, dátum konania súťaže

     Na súťaž

     pripravil(a)

     okresné

     krajské

     národné

     medzinárodné

     ANJ

     Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2A

     Barbara Varová, 2.A

     1.

     3.

      

      

     H.Forgáčová

     ANJ

     Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2B

     Johanna Vrzáková,, 3.C

     1.

     3.

      

      

     M.Mészáros

     ANJ

     Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2C1

     Theodor Horváth, oktáva a

     1.

     5.

      

      

     I.Luzsiczová

     ANJ

     Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2C2

     Nikolas Kršák, 3.B

     1.

      

      

      

     H.Grófová

     ANJ

     Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 1B

     Matúš Výrostko, tercia a

      

      

      

      

     H.Forgáčová

     ANJ

     Mladý prekladateľ

     Barbara Varová, 1.A

      

     úspešná.

      

      

     H.Forgáčová

     ANJ

     Mladý prekladateľ

     Jozef Bilko, 4.B

      

     Cena poroty

      

      

     I.Luzsiczová

     ANJ

     Mladý prekladateľ

     Natália Ďurišová

      

     Cena poroty

      

      

     I.Luzsiczová

     ANJ

     Jazykový kvet

     Alex Mihalík sexta a

      

     1.

     3.

      

     Z.Orémuszová

     ANJ

     Jazykový kvet

     Kristinka Fujasová, Kaya Furmánková, Lyudmyla Grygororyk, Alexandra Ivanová, Natália Kohajdová, Diana Krásna, Emma Pisarčíková, Tereza Višňovská – sekunda a

      

     1.

     4.

      

     H.Grófová

     NEJ

     Olympiáda v nemeckom jazyku,kategória

     1B

     Gabriela Bosá,tercia A

     3.

      

      

      

     E.Gumanová

     NEJ

     Olympiáda v nemeckom jazyku,kategória

     2A

     Barbara Varová,2A

     2.

     uspešná

      

      

     E.Gumanová

     NEJ

     Olympiáda v nemeckom jazyku,kategória

     2B

     Theodor Horváth.oktáva A

     1.

     2.

      

      

     M.Pekariková

     NEJ

     Olympiáda v nemeckom jazyku,kategória

     2B

     Johanna Vrzáková,3C

     2.

     úspešná

      

      

     T.Rosová

     NEJ

     Mladý prekladateľ

     Barbara Varová,2A

      

     3.

      

      

     E.Gumanová

     RUJ

     Mladý prekladateľ

     Barbara Varová,2A

      

     3.

      

      

     Konzult.

     I.Luzsiczová

     BIO

     Olympiáda – kat. C
     Barbora Bardoňová (kvarta A)

     9.

      

      

      

      

     BIO

     Olympiáda – projekty
     Alena Tamaškovičová (tercia A)

     3.

      

      

      

      

     DEJ

     dejepisná olympiáda kat.E
     Alexandra Ivanová ( sekunda A )

     1.

      

      

      

      

     DEJ

     dejepisná olympiáda kat.E
     Lyudmyla  Grygoryk ( sekunda A ) 

     7.

      

      

      

      

     MAT

     Matematická olympiáda kategória .A

     Aurel Fenyvesi 4.B

     nie je

     5.miesto

     14.1.2020

      

      

     Mgr.D.Geljenová

     FYZ

     Medzinárodná súťaž tímov - Fyzikálny náboj JUNIORI:

     Timotej Abrhan  2.A

     Lucia Magulová sexta A

     Bodo Noah Schulz kvinta A

     Tamara Mrázová kvinta A

     Natália Tarčoňová kvinta A

      

      

     31. miesto z 58 tímov zo Slovenska

     82. miesto

     Zo 123 tímov Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Ruska a Poľska

     Mgr. Iveta Barusová

     RNDr. Jana Šátková

     CHE

     Chemická olympiáda kat. A

     Johanna Vrzáková 3C

     Nekoná sa

     1. miesto

     Úspešný riešiteľ

      

     M. Gancznerová

     CHE

     Chemická olympiáda kat. B

     Tereza Tomanová, 2A

     Nekoná sa

     1. miesto

     dištančne

     Nekoná sa

      

     M. Gancznerová

     CHE

     Chemická olympiáda kat. B

     Barbara Varová, 2A

     Nekoná sa

     1. miesto

     dištančne

     Nekoná sa

      

     M. Gancznerová

     OBN

     Stredoškolská odborná činnosť

     Kristína Mária Rajňáková (3.B)

      

     2. miesto
     25. 3. 2020

     dištančne

     3. miesto

     dištančne

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Olympiáda ľudských práv

     Bodo Noah Schulz (kvinta A)

      

     10. miesto

     6. február 2020

     uskutoční sa

     21.9. – 23.9.

     2020

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Generácia €uro – The Game Changers

     Júlia Tyukosová (sexta A)

     Daniel Baňár (sexta A)

     Erika Sádovská (septima A)

     Jakub Červený (3.B)

     Dávid Horváth (3.B)

     organizuje sa I. kolo online, I. kolo 100% a postup do II. kola

      

     12. miesto

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Generácia €uro – Guľatá kocka

     Ema Švarcová (3.A)

     Viktória Pintérová (3.A)

     Martin Žapka (3.C)

     Martina Trang Nguyen Thi Thu (oktáva A)

     Silvia Rozsnyóová (oktáva A)

      

     organizuje sa I. kolo online, I. kolo 100% a postup do II. kola

      

     13. miesto

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Ekonomická olympiáda

     Silvia Rozsnyóová (oktáva A)

      

     9. miesto

     14.2.2020

      

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Ekonomická olympiáda

     Júlia Tyukosová (sexta A)

      

     13. miesto

     14.2.2020

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Ekonomická olympiáda

     Dávid Horváth (3.B)

      

     19. miesto

     14.2.2020

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Ekonomická olympiáda

     Daniel Baňár (sexta A)

      

     21. miesto

     14.2.2020

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Ekonomická olympiáda

     Anita Šupalová (3.A)

      

     26. miesto

     14.2.2020

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Ekonomická olympiáda

     Viktória Pintérová (3.A)

      

     32. miesto

     14.2.2020

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Ekonomická olympiáda

     Ema Švarcová (3.A)

      

     33. miesto

     14.2.2020

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Ekonomická olympiáda

     Martina TrangNguyen Thi Thu

      

      

     41. miesto

     14.2.2020

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Finančná olympiáda

     Dávid Horváth (3.B)

      

     postup do II. kola

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Finančná olympiáda

     Jakub Červený (3.B)

      

      

     postup do II. kola

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Finančná olympiáda

     Daniel Baňár (sexta A)

      

     postup do II. kola

     2. miesto

     23.6.2020

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Finančná olympiáda

     Júlia Tyukosová (sexta A)

      

     postup do II. kola

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Finančná olympiáda

     Lucia Decsiová (septima A)

      

     postup do II. kola

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Finančná olympiáda

     Dávid Horváth (3.B)

      

     postup do II. kola

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Finančná olympiáda

     Natália Kemenciková (septima A)

      

     postup do II. kola

     4. miesto

     23.6.2020

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Finančná olympiáda

     Viktória Pintérová (3.A)

      

     postup do II. kola

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Finančná olympiáda

     Sádovská Erika (septima A)

      

     postup do II. kola

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Finančná olympiáda

     Bodo Noah Schulz (kvinta A)

      

     postup do II. kola

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Olympiáda o Európskej únii

     Barbara Varová (2.A)

     Natália Kemenciková (septima A)

     Matúš Haulík (septima A)

      

     22.10.2019

     I. kolo

      

      

     Mgr. Miriam Krásna

     SJL

     Olympiáda – kat. A
     Tereza Drahošová (Oktáva A)

      

     2.
     feb. 2020

      

      

     K.Mazanová

     SJL

     Olympiáda – kat. B
     Barbara Varová (Oktáva A)

      

     3.
     feb. 2020

      

      

     J.Sedláček

     SJL

     Olympiáda – kat. B
     Barbora Bardoňová (Kvarta A)

     4.
     nov. 2019

      

      

      

     J.Turanová

     TŠV

     Cezpoľný beh

     8. miesto                          Bogyóová Alexandra – kva

     4. miesto

      Ursíni Lea – kvarta

      

      

      

     P.Ganczner

      

     TŠV

     Florbal chlapci

      

     2. miesto

      

      

     P.Paulik

     TŠV

     Bedminton chlapci dievčatá

     2. miesto

     Horváth Dávid 3.B

     Sporný Juraj 3.B

     Griečová Lea     

     Mrázová Tamara Kvinta

      

      

      

     P.Paulik

     TŠV

     Šach chlapci

     Habrda Boris 3.C

      1. miesto

      

      

      

     T.Adamovics

     TŠV

     Basketbal chlapci

     2. miesto

      

      

      

     P.Ganczner

      

     TŠV

     Stolný tenis die. 4 ročné GNZ

      

     1. miesto

     Felixová Ema             Galová Laura Višňovská Nina

     4  miesto

     v tom istom zložení, ako okres

      

      

     P.Ganczner

      

     TŠV

     Stolný tenis chlapci 4 ročné GNZ

      

     1. 1. miesto
     2. Barčiak Boris    
     3. Daráž Filip         
     4. Šimunek Branko

     2. miesto

     v tom istom zložení, ako okres

      

      

     M.Annušová

     TŠV

     Hádzaná chlapci

      

     1. miesto

      

      

     P.Paulik

     TŠV

     Volejbal dievčat

     1. miesto

      

      

      

     T.Adamovics

     TŠV

     Futbal chlapci

      

      

      

      

     P.Ganczner

     TŠV

     Futsal chlapci

      

     4. miesto

      

      

     P.Ganczner

     TŠV

     Atletika ZŠ  

      

      

      

      

      

      

     P.Ganczner

     TŠV

     Atletika SŠ  

      

      

      

      

      

     M.Annušová

     TŠV

     Kalokagathia 4 ročné gymnázium

      

      

      

      

     P.Ganczner

      

     SOČ

     Rebeka Mináriková

     oktáva A

      

     2.miesto

      

      

     Mgr. Iveta Ježová

     SOČ

     Nina Starzyková

     sexta A

      

     2. miesto

      

      

     RNDr. Melinda Jonášová

     SOČ

     Kristína Mária Rajňáková

      

     2. miesto

     3. miesto

      

     Mgr. Miriam Krásna

  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní [PaedDr. Ildikó Luzsiczová] ildiko.luzsiczova@gymnz.sk 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] viera.simicova@gymnz.sk 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Daniel Baňár druhý a Natália Kemenciková štvrtá v celoslovenskom finále Finančnej olympiády
  • Úspech na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti
  • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
  • Oceňovanie najlepších reprezentantov mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2019
  • Úspešný 3. ročník gymnaziálnej kvapky krvi
  • Bodo Noah Schulz postupuje na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv
  • Súťaž o najlepší návrh plagátu k DOD
  • Vianočná pedagogická rada 2019
  • Naši mladí prekladatelia Barbara, Natália a Jozef opäť medzi najlepšími
  • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
  • Dni finančného spotrebiteľa
  • Súťaž o Antonovi Bernolákovi