• Krúžky

   • Programovanie
   • Astronomický krúžok
   • Biologická olympiáda - starší žiaci
   • Biologická olympiáda - mladší žiaci
   • Fyzikálny krúžok - maturant
   • Chemický krúžok
   • SOČ v chémii
   • Chemická olympiáda kat. C
   • Matematický
   • Ochrancovia ľudských práv
   • Mladí monetárni ekonómovia
   • Kultúrno-spoločenský
   • Múdra hlavička
   • Biblický
   • Skupina Mládeže SČK
   • SOČ
   • Krúžok tvorivého písania
   • Enviromentalistický
   • Bedminton 1
   • Florbal
   • Futsal 1
   • Bedminton 2
   • Fyzikálny krúžok - fyzikálna olympiáda
   • Labyrint anglického jazyka
   • Geografická olympiáda
   • Angličtina hrou
   • Futsal
   • Olympiáda z dejepisu
   • Konverzácia vo francúzskom jazyku
   • Stolný tenis
   • Učíme sa po francúzsky
   • Volejbal
   • Ekonomická olympiáda
   • Futsal 2
   • Francúzsky jazyk - gramatika
   • Chemická olympiáda kat. A, B
   • Súťaže v programovaní
   • Vitajte vo svete francúzštiny
   • Učíme sa po španielsky
   • Tvorivá fyzika
   • Kontakty

    • Gymnázium Nové Zámky
    • skola@gymnz.sk
    • webmaster@gymnz.sk
    • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková] 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
    • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
    • 160288
  • Fotogaléria

   • Gymnazisti opäť bodovali
   • Návšteva ZOO v Budapešti
   • Študentská kvapka krvi - účasť na odbere krvi
   • Tentoraz idem voliť!
   • Študentská kvapka krvi
   • 40. ročník SOČ - najúspešnejší rok v histórii našej školy
   • Medzinárodná chemická olympiáda 2018
   • RoboCup Junior
   • Mladí ambasádori zdravia prednášali rovesníkom
   • Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci
   • Rozlúčková slávnosť absolventov
   • Historická exkurzia