• 13. reprezentačný ples

      Združenie rodičov a priateľov Gymnázia v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva na 13. reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční 9. februára 2019 o 19:00 hod. v Cisársko-kráľovskej Jazdiarni v Nových Zámkoch. Vstupné je 35€ (v cene je prípitok, 2x večera, víno, nealko, slané, sladké občerstvenie, káva, živá hudba, DJ).
      Predaj lístkov zabezpečuje p. profesorka Turanová od 3. decembra 2018. Otázky ohľadne predaja lístkov Vám radi zodpovieme na tel. č. 0903906108. Vo veci príspevkov do tomboly kontaktujte p. zástupcu Kovácsa, tel. č. 0950751193.

     • Gymnazisti opäť bodovali

      Dňa 9. novembra 2018 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka súťaže " Mladý prekladateľ " organizovanej Katedrou translatológie UKF v Nitre.
      Hlavným cieľom projektu je podporiť štúdium cudzích jazykov na stredných školách, konfrontovať svoje schopnosti a jazykové zručnosti so študentmi na národnej úrovni a prezentovať možnosti ďalšieho štúdia na Katedre translatológie UKF v Nitre.
      Súťažilo sa v šiestich kategóriách:
      - preklad textu z anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a španielskeho jazyka do slovenského
      - preklad titulkov z anglického jazyka do slovenského
      Do súťaže sa zapojili, tak ako aj po uplynulé roky, aj študenti novozámockého gymnázia a svoje kvality preukázali v dvoch kategóriách.
      V anglickej sekcii získala z viac ako 400 zaslaných prekladov krásne 2. miesto Barbara Varová z 1. A triedy.
      V sekcii francúzskeho

     • Návšteva ZOO v Budapešti

      Žiaci 2. ročníka, kvinty A a sexty A sa zúčastnili biologickej exkurzie dňa 24. 10. 2018. Aj keď predpoveď počasia na tento deň neprinášala pozitívne správy, návšteva ZOO v Budapešti sa napokon uskutočnila za slnečného i keď trochu veterného počasia. Žiaci so svojimi pedagógmi z PK biológia strávili príjemné chvíle v ZOO so širokou biologickou diverzitou.

     • Študentská kvapka krvi

      Dňa 17. 10. 2018 sa doslova zaplnila Národná transfúzna služba našimi gymnazistami, ktorí sa zúčastnili odberu v rámci Študentskej kvapky krvi. Zastúpenie mali všetky triedy maturitného ročníka aj žiaci 3. A, 3. B a septimy A.
      Veľké srdce ukázalo 32 žiakov z toho 23 prvodarcov. Statočným darcom ďakujeme a dúfame, že sa uvidíme aj počas ďalšej z kampaní SČK vo februári 2019.

     • Tentoraz idem voliť!

      Pod týmto heslom sa niesol piaty ročník Simulácie Európskeho parlamentu dňa 12. 10. 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vybranej stovke študentov z celého Slovenska sa prihovorili medzi inými J. E. p. Leonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, či poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik. Naši študenti Barbara Koppánová, Jakub Sedmák a Karolína Tungliová zo 4. A mali možnosť uplatniť vedomosti z hodín občianskej náuky a francúzskeho jazyka, keďže celý program prebiehal vo francúzštine. Motívom organizovania simulácie zasadnutia EP bolo už tradične vzbudiť v mladých ľuďoch na Slovensku väčší záujem o dianie v Európskej únii, rovnako ako o voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 25. 5. 2019.

  • Zvonenia

   Štvrtok 13. 12. 2018
  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková] 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Gymnazisti opäť bodovali
  • Návšteva ZOO v Budapešti
  • Študentská kvapka krvi - účasť na odbere krvi
  • Tentoraz idem voliť!
  • Študentská kvapka krvi
  • 40. ročník SOČ - najúspešnejší rok v histórii našej školy
  • Medzinárodná chemická olympiáda 2018
  • RoboCup Junior
  • Mladí ambasádori zdravia prednášali rovesníkom
  • Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci
  • Rozlúčková slávnosť absolventov
  • Historická exkurzia