Navigácia

Streda 20. 6. 2018

Počet návštev: 6032945
 • Vyhlásiť sa zo stravy posledný týždeň v júni sa musí najneskôr do 25. júna 2018 do 8.00 hodiny z dôvodu zabezpečovania potravín.
  Ak stravník nebude odhlásený, strava môže byť odobratá do prineseného obedára.

  Klaudia Šulganová
  vedúca školskej jedálne

 • Upozorňujeme všetkých žiakov školy a ich zákonných zástupcov, že všetky potvrdenia, ktoré zo školy potrebujú, sa budú vydávať v dňoch od 2. júla 2018 do 6. júla 2018 (okrem 5. júla 2018– štátny sviatok) a od 27. augusta 2018 do 31. augusta 2018 (okrem 29. augusta 2018 – štátny sviatok) v čase od 9.00 hodiny do 12.00 hodiny. Zároveň oznamujeme, že areál a budova školy budú v čase prázdnin uzavreté okrem dní, ktoré sú určené na vydávanie potvrdení.
  Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin.
  pracovníci Gymnázia v Nových Zámkoch

 • 9 žiakov z 8-ročného gymnázia sa 18. mája zúčastnili KONFERENCIE ZDRAVIA JUNIOROV 2018, ktorá sa konala v Kráľovskej jazdiarni formou zážitkového vzdelávania. Akciu podporili a účasťou obohatili miestni pestovatelia a dodávatelia ovocia a zeleniny, výrobcovia tofu výrobkov, zdravotné poisťovne, kuchári a dobrovoľníci.

  VIAC>>

 • Dňa 18. mája 2018 sa v priestoroch nášho gymnázia už tradične konala Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci. V troch kategóriách v nej súťažilo viac ako 30 družstiev a ako býva dobrým zvykom, nechýbali ani družstvá Gymnázia v Nových Zámkoch.

  VIAC>>

 • V piatok 1. júna 2018 sa v hale Milénium uskutočnila rozlúčková slávnosť s absolventmi maturitného ročníka.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria