• Študentská kvapka krvi

      Dňa 17. 10. 2018 sa doslova zaplnila Národná transfúzna služba našimi gymnazistami, ktorí sa zúčastnili odberu v rámci Študentskej kvapky krvi. Zastúpenie mali všetky triedy maturitného ročníka aj žiaci 3. A, 3. B a septimy A.
      Veľké srdce ukázalo 32 žiakov z toho 23 prvodarcov. Statočným darcom ďakujeme a dúfame, že sa uvidíme aj počas ďalšej z kampaní SČK vo februári 2019.

     • Tentoraz idem voliť!

      Pod týmto heslom sa niesol piaty ročník Simulácie Európskeho parlamentu dňa 12. 10. 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vybranej stovke študentov z celého Slovenska sa prihovorili medzi inými J. E. p. Leonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, či poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik. Naši študenti Barbara Koppánová, Jakub Sedmák a Karolína Tungliová zo 4. A mali možnosť uplatniť vedomosti z hodín občianskej náuky a francúzskeho jazyka, keďže celý program prebiehal vo francúzštine. Motívom organizovania simulácie zasadnutia EP bolo už tradične vzbudiť v mladých ľuďoch na Slovensku väčší záujem o dianie v Európskej únii, rovnako ako o voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 25. 5. 2019.

     • Študentská kvapka krvi. Zapojte sa.

      Naši bývalí a súčasní gymnazisti podporujú Študentskú kvapku krvi. Kampaň práve začína. Zapojte sa. A nevyhovárajte sa:) ( ako znie heslo kampane).
      My sa nevyhovárame a zúčastníme sa odberu dňa 17. 10. 2018 od 8:00 hod. v Národnej transfúznej službe Nové Zámky. Pridajte sa k nám.

     • Študentská kvapka krvi

      K záchrane ľudských životov je často nevyhnutná transfúzia krvi. Aj túto myšlienku si vypočuli žiaci 3. A, 3. B a septimy A na prednáške o darcovstve krvi, ktorú naša škola organizovala už po druhýkrát. Pozvanie opäť prijali pracovníci Národnej transfúznej služby v Nových Zámkoch pod vedením RNDr. Daniely Mészarosovej. Žiaci si vypočuli dôležité informácie o bezpríspevkovom darcovstve krvi, kritériách darcovstva a spracovaní krvi . Avšak najdôležitejšie je, aby si žiaci uvedomili dôležitosť tohto humánneho činu a motivovalo ich to zaradiť sa medzi darcov.Od 15. 10. - 16. 11. 2018 prebieha na Slovensku kampaň SČK - Študentská kvapka krvi, do ktorej sa aktívne zapojí aj naša škola. Dňa 17. 10. 2018 sa v budove NTS v Nových Zámkoch uskutoční odber krvi, na ktorý pozývame všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud iného človeka. Bližšie informácie poskytne p. prof. Iveta Ježová.

     • 40. ročník SOČ - najúspešnejší rok v histórii našej školy

      40. ročník SOČ - najúspešnejší rok v histórii našej školy

      Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je jedna zo súťaží, do ktorej sa naša škola zapája už tradične každý rok. Počas mnohých rokov si v nej zmeralo sily už množstvo našich žiakov v rôznych kategóriách. Školský rok 2017/2018 sa však pre naše Gymnázium zapísal do histórie veľkými písmenami. S pomocou a motiváciou od pani profesorky Mgr. Ivety Ježovej a PaedDr. Adrieny Medzihorskej sa 5 študenti (2 dvojice a 1 jednotlivec) odhodlali k napísaniu práce, pričom všetky z napísaných prác splnili podmienky a dostali sa na krajské kolo.

     • Gymnazisti ako spoluorganizátori E-sport Nové Zámky

      V stredu 26. 9. 2018 odštartoval prvý, pilotný ročník podujatia E-sport Nové Zámky, ktoré organizujú RTTV Slovakia a primátor mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokar Klein. Podujatie bolo zorganizované na základe ankety, ktorá sa v máji tohto roku realizovala na Gymnáziu M. R. Štefánika a na iných stredných školách v Nových Zámkoch. Študenti sa vyjadrili, že by E-sport chceli a chýba im. Jednalo sa o prvú akciu pre hráčsku komunitu v Nových Zámkoch, mali možnosť sa spoznať a vyhrať super ceny, ktoré venovala firma DATALAN. Internet zabezpečila firma PENTACOM-NET. V kultúrnej sále sme mohli byť vďaka Mestu Nové Zámky a techniku na prenášanie obrazu do sály a videotechniku zabezpečila Televízia Nové Zámky. Podporu podujatia, finančnú i nefinančnú poskytol primátor mesta Otokar Klein.

  • Zvonenia

   Streda 24. 10. 2018
  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] 035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková] 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Študentská kvapka krvi - účasť na odbere krvi
  • Tentoraz idem voliť!
  • Študentská kvapka krvi
  • 40. ročník SOČ - najúspešnejší rok v histórii našej školy
  • Medzinárodná chemická olympiáda 2018
  • RoboCup Junior
  • Mladí ambasádori zdravia prednášali rovesníkom
  • Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci
  • Rozlúčková slávnosť absolventov
  • Historická exkurzia
  • Komenský a my
  • Beseda - Mária Patakyová a Kálmán Petőcz