• Výsledky prijímacej skúšky

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      zverejňujeme výsledky prijímacej skúšky pre štvorročné aj osemročné štúdium. Poradie je zostavené na základe vopred stanovených kritérií. Počet prijatých pre štvorročné štúdium je 87, pre osemročné štúdium 30 žiakov. Pri žiakoch, ktorí neboli pôvodne prijatí pre nedostatok miesta ( žiaci po 87. mieste, resp. 30. mieste), poprosíme o trpezlivosť, hranica prijatia sa posúva na základe prejaveného záujmu o nastúpenie/nenastúpenie na štúdium. Rodičia majú právo na rozhodovanie do 23. mája 2022. V prípade posunutia hranice vás budeme osobne kontaktovať.

     • Zber papiera

      V dňoch 16. až 20. mája 2022 môžete opäť odovzdať starý papier. Ráno v čase od 7:00 do 8:00 hod. a poobede od 14:30 do 16:30 hod. Zozbieraný papier môže byť zabalený do kartónových krabíc, avšak veľké množstvo kartónu treba osobne odovzdať vo firme Brantner, v Bajči.

     • Slovenčina opäť boduje

      Po roku 2021 a 6. mieste Ley Kissovej na Celoštátnom kole Olympiády zo slovenčiny má naša škola v roku 2022 znova umiestnenie na tomto najvyššom kole Olympiády zo SJL. Barbara Varová zo 4. A získala 5. miesto. Predchádzalo tomu 1. miesto na Krajskom kole.
      Okrem Olympiády zo SJL máme na našom Gymnáziu aj výborných recitátorov.
      Roky sa umiestňuje na Krajských a Celoslovenských kolách Hviezdoslavovho Kubína Alex Mihalík (už oktaván). Tento rok skončil na 3. mieste v Krajskom kole HK. Na Krajské kolo postúpila po 1. mieste na Okresnom kole aj Henrieta Ficzová z 2. C.

     • Zuzka Kečkéšová a Peter Farkaš postupujú do celoštátneho kola Finančnej olympiády

      Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zapojili do Finančnej olympiády, ktorej organizátorom je Nadácia Partners. Súťaž pozostáva z 3 kôl.
      I. kolo súťaže predstavuje online test. Je zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.
      Do II. kola postupuje 500 najlepších účastníkov súťaže. Z našej školy sa do II. kola prebojovali Kristína Baková (sexta A), Peter Farkaš (2. A), Zuzana Kečkéšová (4. A), Peter Kmeť (septima A) a Bodo Noah Schulz (septima A). Online test v druhom kole pozostáva zo 16 testových otázok a 4 slovných úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.
      Do III. finálového kola súťaže postupuje 20 najlepších účastníkov súťaže. Do finále sa prebojovali i Zuzka Kečkéšová a Peter Farkaš, ktorý do finále postúpil s plným počtom bodov.
      V tomto školskom roku sa koná 10. ročník súťaže a Nadácia Partners pre účas

     • Bodo na 5. mieste a Romanka úspešnou riešiteľkou na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv

      V dňoch 7. – 8. apríla sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády ľudských práv. Do celoštátneho kola postupuje 8 najlepších študentov z každého kraja. Našu školu v nej reprezentovali Bodo Noah Schulz (septima A) a Romana Kondéová (2. A).
      Podmienkou účasti v celoštátnom kole je vypracovanie písomnej práce – úvahy na jednu z tém, ktorú navrhnú jej garanti. Témy úvah boli zverejnené v deň konania krajských kôl (10. 2. 2022) a študenti mali pár dní na jej vypracovanie a odovzdanie. Úvaha musí byť originálnym dielom autora/autorky.
      Bodo Noah Schulz si vybral tému úvahy v anglickom jazyku “ Since the beginning of the COVID-19 pandemic, online platforms have become increasingly important spaces of public life and discourse. How can the application of human rights to online activities ensure that online platforms are accessible for everyone and stop the spread of online misinformation and harassm

     • Zuzka Kečkéšová víťazkou krajského kola Ekonomickej olympiády

      V krajskom kole Ekonomickej olympiády sme dosiahli skvelé výsledky a dokázali sme, že naša škola aj v tomto školskom roku získala 1. miesto medzi všetkými školami v rámci Slovenskej republiky.
      Otázky do súťaže Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.
      Našu školu v krajskom kole reprezentovalo 6 študentov.
      Víťazkou krajského kola sa stala Zuzana Kečkéšová (4. A), 4. miesto obsadil Jakub Antalík (3. B), 6. miesto získal Bodo Noah Schulz (septima A), na 11. mieste skončila Kristína Baková (sexta A), 16. miesto obsadil Peter Farkaš (2.A) a 24. miesto obsadila Ema Omastová (sexta A). V krajskom kole súťažilo 53 študentov stredných škôl.
      Zuzka Kečkéšová postupuje do celoštátneho kol

  • Zvonenia

   Utorok 24. 5. 2022
  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní [PaedDr. Ildikó Luzsiczová] ildiko.luzsiczova@gymnz.sk 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] viera.simicova@gymnz.sk 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6406 803 - kabinet informatiky 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky Slovakia
   • 160288
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje