• Rada školy pri Gymnáziu v Nových Zámkoch    Ing. Branislav Becík, PhD.        zástupca zriaďovateľa,  predseda rady školy

    Ing. Vladimír Jančov                  zástupca zriaďovateľa

    Mgr. Iveta Ježová                       zástupca pedagogických zamestnancov

    JUDr. Gabriel Katona, PhD.      zástupca zriaďovateľa             

    Mgr. art. Otokar Klein               zástupca rodičov

    Henrieta Peczár                         zástupca rodičov  
       
    PaedDr. Katarína Mazanová    zástupca pedagogických zamestnancov

    Ing. Peter Mészáros                  zástupca zriaďovateľa

    Ing. Viera Simičová                    zástupca nepedagogických zamestnancov

    MUDr. Danica Verébová           zástupca rodičov

    Michal Orémusz                         zástupca študentov


     

  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní [PaedDr. Ildikó Luzsiczová] ildiko.luzsiczova@gymnz.sk 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] viera.simicova@gymnz.sk 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Daniel Baňár druhý a Natália Kemenciková štvrtá v celoslovenskom finále Finančnej olympiády
  • Úspech na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti
  • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
  • Oceňovanie najlepších reprezentantov mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2019
  • Úspešný 3. ročník gymnaziálnej kvapky krvi
  • Bodo Noah Schulz postupuje na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv
  • Súťaž o najlepší návrh plagátu k DOD
  • Vianočná pedagogická rada 2019
  • Naši mladí prekladatelia Barbara, Natália a Jozef opäť medzi najlepšími
  • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
  • Dni finančného spotrebiteľa
  • Súťaž o Antonovi Bernolákovi