• 2% z dane v prospech Občianskeho združenia
    podporujúceho rozvoj Gymnázia v Nových Zámkoch.

    Keďže sa v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID19 predĺžilo obdobie na podanie daňových priznaní do 31. 10. 2020, chceli by sme Vás opätovne poprosiť o príspevok 2% z vašich daní v prospech nášho občianskeho združenia, ktoré zlepšuje podmienky vyučovania na škole, umožňuje žiakom zúčastňovať sa predmetových súťaží a olympiád a  výraznou mierou zvyšuje kultúrnu úroveň školy.

    Postup je nasledovný:
     
    Fyzická osoba (ak ste poberali príjem len od jedného zamestnávateľa spadáte do kategórie "zamestnanec" a nepodávate daňové priznanie)

    * požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
    * vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,
    * obidve tlačivá doručíte poštou alebo osobne príslušnému daňovému úradu podľa sídla zamestnávateľa v termíne najneskôr do 31.10. 2020.

    Fyzická osoba (ak ste poberali príjem od viacerých zamestnávateľov a podávate daňové priznanie)
    * vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby priamo vo Vašom daňovom priznaní.

    Právnická osoba
    * vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby priamo vo Vašom daňovom priznaní.


    Základné údaje o našom Občianskom združení - prijímateľovi podielu zaplatenej dane potrebné na vyplnenie uvedených tlačív:

    Obchodné meno (názov) Združenie rodičov a priateľov Gymnázia v Nových Zámkoch
    Sídlo - Ulica M. R. Štefánika
    PSČ 94061
    Obec Nové Zámky
    Súpisné / orientačné číslo 1213/16
    IČO/SID 37853198
    Právna forma: Občianske združenie


    Veľmi pekne ďakujeme za Váš príspevok.


    Za ochotu a pomoc vopred ďakujeme.

  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní [PaedDr. Ildikó Luzsiczová] ildiko.luzsiczova@gymnz.sk 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] viera.simicova@gymnz.sk 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Daniel Baňár druhý a Natália Kemenciková štvrtá v celoslovenskom finále Finančnej olympiády
  • Úspech na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti
  • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
  • Oceňovanie najlepších reprezentantov mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2019
  • Úspešný 3. ročník gymnaziálnej kvapky krvi
  • Bodo Noah Schulz postupuje na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv
  • Súťaž o najlepší návrh plagátu k DOD
  • Vianočná pedagogická rada 2019
  • Naši mladí prekladatelia Barbara, Natália a Jozef opäť medzi najlepšími
  • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
  • Dni finančného spotrebiteľa
  • Súťaž o Antonovi Bernolákovi