Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Milan Holota HM Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Anna Balušková BA Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PhDr. Gabriel Kovács KG Rozvrh
Zástupca
Triedny učiteľ: oktáva A
Vedie krúžok: Krúžok tvorivého písania
 
 
Mgr. Tomáš Adamovics AT Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.C
Vedie krúžok: Florbal I.
Vedie krúžok: Futsal I.
Vedie krúžok: Konverzácia v ruskom jazyku
 
 
Mgr. Magdaléna Annušová AM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Barusová BI Rozvrh
Triedna učiteľka: septima A
Vedie krúžok: Fyzikálny I. - maturant
Vedie krúžok: Fyzikálny II. - olympiáda
 
 
PaedDr. Henrieta Borková BH Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta A
Zástupca v triede: 2.A
Vedie krúžok: Matematický II.
 
 
PhDr. Ildikó Drugová, PhD. DI Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Henrieta Forgáčová FH Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Labyrint anglickej gramatiky
 
 
Mgr. Mária Gábrišová GM Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta A
Zástupca v triede: 4.A
Vedie krúžok: Biologická olympiáda - mladší žiaci
Vedie krúžok: Biologická olympiáda - starší žiaci
 
 
Mgr. Peter Ganczner GP Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: 1.C
Vedie krúžok: Futsal II.
 
 
Róbert Ganczner GR Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Gancznerová GM Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Chemický
 
 
Mgr. Daniela Geljenová GD Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Zástupca v triede: 3.B
Vedie krúžok: Matematický I.
 
 
Mgr. Hana Grófová GH Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia vo francúzskom jazyku
Vedie krúžok: Učíme sa po francúzsky
hanagrofova@yahoo.com
 
 
Mgr. Eva Gumanová GE Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 2.C
Vedie krúžok: Konverzácia vo nemeckom jazyku
 
 
Mgr. Tamás Horváth HT Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Biblický
 
 
Ing. Adriana Imreová IA Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 2.B
 
 
Mgr. Iveta Ježová JI Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Zástupca v triede: kvinta A
Vedie krúžok: Skupina Mládeže SČK
Vedie krúžok: SOČ
 
 
RNDr. Melinda Jonášová JM Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Chemická olympiáda
Vedie krúžok: SOČ v chémii
 
 
Mgr. Slavomíra Juríková JS Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia A
jurikova.slavka1@gmail.com
 
 
Mgr. Miriam Krásna KM Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: oktáva A
Vedie krúžok: Mladí monetárni ekonómovia
Vedie krúžok: Ochrancovia ľudských práv
 
 
PaedDr. Ildikó Luzsiczová LI Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Učíme sa po rusky
 
 
PaedDr. Katarína Mazanová MK Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Zástupca v triede: septima A
 
 
PaedDr. Adriena Medzihorská MA Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda A
Vedie krúžok: Kultúrno-spoločenský
 
 
Mgr. Alexander Meleg MA Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Astronomický
gymnzBODKAamelegZAVINACgmaiBODKAcom
 
 
Mgr. Mikuláš Mészáros MM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Linda Mináriková ML Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Geografická olympiáda
 
 
PaedDr. Beáta Nociarová NB Rozvrh
Triedna učiteľka: príma A
Vedie krúžok: Enviromentalistický
Vedie krúžok: Múdra hlavička
 
 
PaedDr. Zuzana Orémuszová OZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Zástupca v triede: sexta A
Vedie krúžok: Anglický jazyk - hrou
 
 
Mgr. Zuzana Oroszová OZ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Marián Otruba OM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Ľubica Ozoráková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 4.B
 
 
Mgr. Peter Paulik PP Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: 3.A
Vedie krúžok: Volejbal
 
 
PhDr. Magdaléna Pekariková PM Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Tünde Rosová RT Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
 
 
Juraj Sedláček SJ Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.C
 
 
Ing. Viera Simičová VS Učiteľka
 
 
PhDr. Eva Slaná SE Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: sekunda A
 
 
Mgr. Beata Svetlíková SB Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 1.A
Vedie krúžok: Konverzácia vo španielskom jazyku
 
 
RNDr. Jana Šátková ŠJ Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta A
Zástupca v triede: tercia A
 
 
Mgr. Jana Turanová TJ Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 1.B
Vedie krúžok: Žurnalistický - ŠUM
 
 
Mgr. Rudolf Varga VR Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: 4.C
Vedie krúžok: Dejepisná olympiáda
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
PhDr. Daniela Zaležáková ZD Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Zástupca v triede: kvarta A
Vedie krúžok: Bedminton I.
Vedie krúžok: Bedminton II.

© aScAgenda 2019.0.1131 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria