• Mgr. Tomáš Adamovics
   • Mgr. Tomáš AdamovicsUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.C
   • Mgr. Magdaléna Annušová
   • Mgr. Magdaléna AnnušováUčiteľka
   • Mgr. Iveta Barusová
   • Mgr. Iveta BarusováUčiteľka
   • PaedDr. Henrieta Borková
   • PaedDr. Henrieta BorkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: oktáva A
   • PhDr. Ildikó Drugová, PhD.
   • PhDr. Ildikó Drugová, PhD.Učiteľka
   • Mgr. Henrieta Forgáčová
   • Mgr. Henrieta ForgáčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
   • Mgr. Mária Gábrišová
   • Mgr. Mária GábrišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: septima A
   • Róbert Ganczner
   • Róbert GancznerUčiteľ
   • Mgr. Peter Ganczner
   • Mgr. Peter GancznerUčiteľ
   • Mgr. Monika Gancznerová
   • Mgr. Monika GancznerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní [PaedDr. Ildikó Luzsiczová] ildiko.luzsiczova@gymnz.sk 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] viera.simicova@gymnz.sk 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Daniel Baňár druhý a Natália Kemenciková štvrtá v celoslovenskom finále Finančnej olympiády
  • Úspech na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti
  • Krajské kolo Ekonomickej olympiády
  • Oceňovanie najlepších reprezentantov mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2019
  • Úspešný 3. ročník gymnaziálnej kvapky krvi
  • Bodo Noah Schulz postupuje na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv
  • Súťaž o najlepší návrh plagátu k DOD
  • Vianočná pedagogická rada 2019
  • Naši mladí prekladatelia Barbara, Natália a Jozef opäť medzi najlepšími
  • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
  • Dni finančného spotrebiteľa
  • Súťaž o Antonovi Bernolákovi