• Milí priaznivci gymnazistov,

  27. júna 2018 sa zúčastnila 5 členná skupina žiakov dnešnej sekundy A v zložení Eliška Huszárová, Emma Királyová, Alena Tamaškovičová, Branislav Mazan a Matúš Výrostko natáčania súťažno-zábavnej relácie k 100. výročiu vzniku ČSR v ČTV Brno. Palce im v obecenstve držala celá trieda. Reláciu si môžete pozrieť 23. 9. 2018 o 9:10 na STV1 alebo o 11:00 na ČT1.

  sekunda A a PaedDr. A. Medzihorská

 • Naše gymnázium druhé v kraji

  V rámci hodnotení gymnázií vo vedomostných súťažiach žiakov za Nitriansky samosprávny kraj v školskom roku 2017/2018 si naša škola oproti vlaňajšku polepšila o jedno miesto a opätovne získala pódiové umiestnenie.

 • Máme striebro z medzinárodnej chemickej olympiády!

  Máme striebro z medzinárodnej chemickej olympiády!

  Počas letných prázdnin, v dňoch 19. – 29. júla 2018, sa konal jubilejný 50. ročník medzinárodnej chemickej olympiády. Prvýkrát ju organizovali dve krajiny spolu, Slovensko a Česká republika, pod heslom "Back to Where It All Began". Prestížnu svetovú súťaž založili a po prvýkrát zorganizovali práve v bývalom Československu.

  VIAC>>

 • Oznam

  Oznam

  Upozorňujeme všetkých žiakov školy a ich zákonných zástupcov, že všetky potvrdenia, ktoré zo školy potrebujú, sa budú vydávať v dňoch od 2. júla 2018 do 6. júla 2018 (okrem 5. júla 2018– štátny sviatok) a od 27. augusta 2018 do 31. augusta 2018 (okrem 29. augusta 2018 – štátny sviatok) v čase od 9.00 hodiny do 12.00 hodiny. Zároveň oznamujeme, že areál a budova školy budú v čase prázdnin uzavreté okrem dní, ktoré sú určené na vydávanie potvrdení.
  Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin.
  pracovníci Gymnázia v Nových Zámkoch

 • Sme Majstri sveta!

  Tím - Dračí jazdci - z nášho gymnázia v zložení: Roman Imrich Višňovský, Norbert Széll, Barbora Bardoňová, Štefan Čomor a Michal Tuchyňa priniesol na Slovensko titul svetového šampióna.

  VIAC>>

 • Oznam pre stravníkov

  Oznam pre stravníkov

  Vyhlásiť sa zo stravy posledný týždeň v júni sa musí najneskôr do 25. júna 2018 do 8.00 hodiny z dôvodu zabezpečovania potravín.
  Ak stravník nebude odhlásený, strava môže byť odobratá do prineseného obedára.

  Klaudia Šulganová
  vedúca školskej jedálne

 • Mladí ambasádori zdravia prednášali rovesníkom

  9 žiakov z 8-ročného gymnázia sa 18. mája zúčastnili KONFERENCIE ZDRAVIA JUNIOROV 2018, ktorá sa konala v Kráľovskej jazdiarni formou zážitkového vzdelávania. Akciu podporili a účasťou obohatili miestni pestovatelia a dodávatelia ovocia a zeleniny, výrobcovia tofu výrobkov, zdravotné poisťovne, kuchári a dobrovoľníci.

  VIAC>>

 • Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci

  Dňa 18. mája 2018 sa v priestoroch nášho gymnázia už tradične konala Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci. V troch kategóriách v nej súťažilo viac ako 30 družstiev a ako býva dobrým zvykom, nechýbali ani družstvá Gymnázia v Nových Zámkoch.

  VIAC>>

 • V piatok 1. júna 2018 sa v hale Milénium uskutočnila rozlúčková slávnosť s absolventmi maturitného ročníka.

 • Kráľove Šahy 2018

  Dňa 11. mája 2018 prebehla v Šahách celoslovenská súťaž v umeleckom prednese štúrovskej poézie. Našu školu úspešne reprezentovali Alex Mihalík z kvarty A, ktorý obsadil vo svojej kategórii 1. miesto, a Karin Andrašiková zo septimy, ktorá skončila na 3. mieste. Gratulujeme.

 • Historická exkurzia

  Vyučujúce dejepisu (PaedDr. A. Medzihorská a Ing. A. Imreová) zorganizovali dňa 16. 5. 2018 pre žiakov sexty A a 3. B triedy návštevu Múzea zbraní 2. svetovej vojny v Pohronskom Ruskove. Žiaci si so zanietením vypočuli pútavý prejav zberateľa a majiteľa exponátov - pána Žákoviča. Následne sme sa presunuli do Ostrihomu. Pani profesorka Ing. Imreová podala žiakom základné informácie o bazilike. Prezreli sme si vzácnu kultúrnu pamiatku, z vyhliadkovej veže sme pozorovali okolie Ostrihomu, Vyšehrad a Štúrovo. Plní dojmov a nových informácií sme sa v popoludňajších hodinách vrátili do Nových Zámkov.

 • Milí hostia na našom Gymnáziu

  Dňa 2. mája 2018 na našu školu zavítala milá návšteva – pani Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., verejná ochrankyňa práv a PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., predseda Helsinkého výboru na Slovensku.
  Obaja hostia absolvovali diskusiu so študentami tretieho ročníka, septimy a maturantami z občianskej náuky. Nosnou témou bola problematika ľudských práv, demokracia, predchádzanie a eliminácia extrémizmu a radikalizmu.
  V diskusii sme sa prehupli aj do prepojenia hudby a politiky a započúvali sme sa do skladieb, ktoré ovplyvnila doba a ktoré ovplyvnili dobu, v ktorej vznikli.
  Sme radi, že sme na našej škole mohli privítať vzácnych hostí a spoločne stráviť zaujímavé a pútavé dopoludnie.

 • Prijímacia skúška

  Výsledky prijímacej skúšky na školský rok 2018/2019 pre odbor 7902J - gymnázium štvorročného a osemročného štúdia.

  VIAC>>

 • Zber papiera

  Zber papiera

  od 21. 5. do  25. 5. 2018
  v čase
  od 7:00 do 8:00 a
  od 14:30 do 16:00
  pozn.: v piatok len ráno

 • Komenský a my

  Dňa 17. 5. 2018 sa v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Komenský a my. Súťaž pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, Únie Komenius v Prahe a Pedagogickej fakulty UKF v Nitre je určená žiakom základných a stredných škôl. Jej cieľom je životom, dielom a vzťahom J. A. Komenského k deťom a mládeži motivovať mladých ľudí k podpore hľadania tvorivých riešení v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Tentokrát sa 15. ročníka súťaže zúčastnila naša žiačka Tereza Drahošová (sexta A), ktorá svojou esejou o domove získala spomedzi 283 zapojených žiakov 3. miesto.
  Srdečne blahoželáme!
  PaedDr. Katarína Mazanová

 • Radka Farkašová a Tomáš Slamenka na celoslovenskom finále Ekonomickej olympiády

  V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 26. apríla 2018 konalo celoslovenské finále vôbec prvej Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

  VIAC>>

 • Úspech v umeleckom prednese

  Dňa 4. mája 2018 sa v Leviciach uskutočnilo Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese 64. Hviezdoslavov Kubín. Náš žiak Alex Mihalík v 3. kategórii - próza obsadil 1. miesto, čím si zabezpečil účasť na celoslovenskom kole. Blahoželáme.

 • IT FITNESS TEST 2018

  Otestuj svoje IT zručnosti v novom ročníku IT testu. Je to unikátny test, ktorý je pomerne komplexný a zodpovedať otázky si vyžaduje nielen znalosti, ale i zručnosti. Uvidíte ako na tom reálne ste. Po úspešnom dokončení testu sa zobrazí váš percentuálny výsledok a slovné ohodnotenie. Zároveň získate na váš e-mail certifikát.Tento test bude k dispozícii na portáli https://www.itfitness.sk/sk/ až do 30. 6. 2018.

 • Park osobností gymnázia

  Milí rodičia a priatelia gymnázia,

  areál našej školy môže byť krajší. Hlasujte za projekt "Park osobností", v rámci ktorého vytvoríme relaxačno-oddychovú zónu s altánkom, lavičkami, kde si môžete prečítať dobrú knihu z pera bývalých študentov gymnázia, prečítať si odbornú literatúru od profesora medicíny z houstonskej univerzity, otvoriť si skrinku s knižkami, dozvedieť sa nielen to, kto študoval na našej škole, ale aj ďalšie zaujímavosti z oblastí archeológie, biológie, techniky, umenia, dobrovoľníctva v Červenom kríži a ľudských práv.

  S radosťou Vám oznamujem, že náš projekt bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne!

  Postupujeme do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

  Ako? Je to celkom jednoduché.

  Každý zákazník, ktorý od 07.05.2018 do 04.06.2018 nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu projektu A, B alebo C , ktorý chce podporiť.

  Hlasujme za "Park osobností".

  Ďakujem.

  MUDr. Danica Verébová
  predseda SR ZRPG pri Gymnáziu v Nových Zámkoch

  O projekte

 • Zahlasuj!

  Podpor svojím hlasom žiačky kvarty A, ktoré sa zapojili do odbornej chemickej súťaže "Skús pokus 2" s videom. Toto video postúpilo do TOP 30 na Slovensku.
  Hlasovať je možné do 14. mája 2018.
  Každý hlasujúci je v hre o vecné ceny.
  Vyplň políčka s tvojimi údajmi a hlasuj za číslo 28.
  Ďakujeme!

  >>hlasovanie<<

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria