• Zber papiera

     • V dňoch 16. až 20. mája 2022 môžete opäť odovzdať starý papier. Ráno v čase od 7:00 do 8:00 hod. a poobede od 14:30 do 16:30 hod. Zozbieraný papier môže byť zabalený do kartónových krabíc, avšak veľké množstvo kartónu treba osobne odovzdať vo firme Brantner, v Bajči.

     • Slovenčina opäť boduje

     • Po roku 2021 a 6. mieste Ley Kissovej na Celoštátnom kole Olympiády zo slovenčiny má naša škola v roku 2022 znova umiestnenie na tomto najvyššom kole Olympiády zo SJL. Barbara Varová zo 4. A získala 5. miesto. Predchádzalo tomu 1. miesto na Krajskom kole.
      Okrem Olympiády zo SJL máme na našom Gymnáziu aj výborných recitátorov.
      Roky sa umiestňuje na Krajských a Celoslovenských kolách Hviezdoslavovho Kubína Alex Mihalík (už oktaván). Tento rok skončil na 3. mieste v Krajskom kole HK. Na Krajské kolo postúpila po 1. mieste na Okresnom kole aj Henrieta Ficzová z 2. C.

     • Zuzka Kečkéšová a Peter Farkaš postupujú do celoštátneho kola Finančnej olympiády

     • Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zapojili do Finančnej olympiády, ktorej organizátorom je Nadácia Partners. Súťaž pozostáva z 3 kôl.
      I. kolo súťaže predstavuje online test. Je zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.
      Do II. kola postupuje 500 najlepších účastníkov súťaže. Z našej školy sa do II. kola prebojovali Kristína Baková (sexta A), Peter Farkaš (2. A), Zuzana Kečkéšová (4. A), Peter Kmeť (septima A) a Bodo Noah Schulz (septima A). Online test v druhom kole pozostáva zo 16 testových otázok a 4 slovných úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.
      Do III. finálového kola súťaže postupuje 20 najlepších účastníkov súťaže. Do finále sa prebojovali i Zuzka Kečkéšová  a Peter Farkaš, ktorý do finále postúpil s plným počtom bodov.
      V tomto školskom roku sa koná 10. ročník súťaže a Nadácia Partners pre účastníkov finálového kola súťaže pripravila prekvapenie - možnosť absolvovať platenú odbornú prax (stáž) v rozsahu 1 týždňa v spoločnosti PARTNERS GROUP SK s. r. o., resp. jej pobočkách.
      Pre Zuzku a Peťa to bude vynikajúca skúsenosť a príležitosť využiť svoje poznatky z oblasti finančnej gramotnosti priamo v praxi.
      Zuzke a Peťovi k nádhernému výsledku blahoželáme a v celoštátnom finále im prajeme veľa úspechov.

     • Bodo na 5. mieste a Romanka úspešnou riešiteľkou na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv

     • V dňoch 7. – 8. apríla sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády ľudských práv. Do celoštátneho kola postupuje 8 najlepších študentov z každého kraja. Našu školu v nej reprezentovali Bodo Noah Schulz (septima A) a Romana Kondéová (2. A).
      Podmienkou účasti v celoštátnom kole je vypracovanie písomnej práce – úvahy na jednu z tém, ktorú navrhnú jej garanti. Témy úvah boli zverejnené v deň konania krajských kôl (10. 2. 2022) a študenti mali pár dní na jej vypracovanie a odovzdanie. Úvaha musí byť originálnym dielom autora/autorky.
      Bodo Noah Schulz si vybral tému úvahy v anglickom jazyku “ Since the beginning of the COVID-19 pandemic, online platforms have become increasingly important spaces of public life and discourse. How can the application of human rights to online activities ensure that online platforms are accessible for everyone and stop the spread of online misinformation and harassment?„ (Od začiatku pandémie COVID-19 sa online platformy stávajú
      čoraz dôležitejším priestorom verejného života a diskurzu. Ako môže uplatňovanie ľudských práv v rámci online aktivít zabezpečiť, aby boli online platformy prístupné pre každého
      človeka a zároveň zastaviť šírenie online dezinformácií a obťažovania?). Garantom témy bola Informačná služba OSN Viedeň / UNIS Vienna.
      Romana si vybrala úvahu na tému „Odstraňovanie bariér ako cesta k rešpektu k ľudskej
      dôstojnosti.“, ktorej garantom bola Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., verejná ochrankyňa
      práv.
      Prvý deň súťaže súťažiaci riešili rôzne modelové prípady. V ten istý deň boli zverejnené mená 12 najlepších študentov postupujúcich do finálového kola, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla.
      Do bodového hodnotenia sa započítali body z úvahy a riešenie modelových prípadov.
      Do najlepšej dvanástky postúpil aj Bodo. Predsedom finálovej poroty bol JUDr. Michal Davala, Ph.D., LL.M. a členmi poroty boli prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Dagmar Kusá, PhD., PhDr. Peter Guráň, PhD. a Max Steuer, M.A., LL.M., PhD..
      Bodo sa umiestnil na celkovom 5. mieste a zároveň získal 2. miesto Unis Vienna za úvahu na tému Ako bojovať proti dezinformáciám.
      Romanka zbierala skúsenosti, a hoci sa nedostala medzi dvanástku najlepších finalistov, dosiahla vynikajúci výsledok a v konkurencii najlepších ochrancov ľudských práv na Slovensku skončila v prvej polovici súťažiacich.
      Bodovi a Romanke k vynikajúcemu výsledku blahoželáme.

     • Zuzka Kečkéšová víťazkou krajského kola Ekonomickej olympiády

     • V krajskom kole Ekonomickej olympiády sme dosiahli skvelé výsledky a dokázali sme, že naša škola aj v tomto školskom roku získala 1. miesto medzi všetkými školami v rámci Slovenskej republiky.
      Otázky do súťaže Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.
      Našu školu v krajskom kole reprezentovalo 6 študentov.
      Víťazkou krajského kola sa stala Zuzana Kečkéšová (4. A), 4. miesto obsadil Jakub Antalík (3. B), 6. miesto získal Bodo Noah Schulz (septima A), na 11. mieste skončila Kristína Baková (sexta A), 16. miesto obsadil Peter Farkaš (2.A) a 24. miesto obsadila Ema Omastová (sexta A). V krajskom kole súťažilo 53 študentov stredných škôl.
      Zuzka Kečkéšová postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 3. mája 2022 v Bratislave.
      Zuzke k fantastickému úspechu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

     • Zuzka Kečkéšová nás reprezentovala na celoštátnom kole Olympiády podnikový hospodár

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do Olympiády podnikový hospodár. Olympiáda podnikový hospodár je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl v rámci celého Slovenska, ktorí si chcú otestovať svoje znalosti z ekonomiky a riadenia podnikov. Organizátorom súťaže je Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach a v tomto školskom roku sa konal jej tretí ročník. Celoštátne kolo sa uskutočnilo online 4. apríla 2022. Zuzka Kečkéšová, študentka 4. A triedy, úspešne absolvovala všetky kolá súťaže a dostala sa medzi najlepších mladých podnikových hospodárov na Slovensku. Hoci neobsadila medailové umiestnenie, dosiahla vynikajúci výsledok, ku ktorému jej blahoželáme.

     • V súťaži Generácia €uro sme obsadili vynikajúce 6. miesto

     • Súťaž Generácia €uro je na úrovni eurozóny organizovaná Európskou centrálnou bankou a jej lokálnu koordináciu na Slovensku zabezpečuje Národná banka Slovenska.
      Vďaka súťaži študenti majú príležitosť zdokonaliť svoje analytické a kritické myslenie, zlepšiť svoju schopnosť pracovať v tíme a rozvinúť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti.
      Študenti vytvárajú tím (maximálne 5 študentov) za asistencie učiteľa. Učiteľ je hlavným koordinátorom tímu a je aj jeho súčasťou.
      V tomto školskom roku sa uskutočnil už 11. ročník súťaže a naša škola sa ho zúčastňuje od jeho druhého ročníka. V tomto školskom roku sa do súťaže zaregistrovalo rekordných 172 tímov s 868 študentami a pedagógmi.
      Náš tím v tomto školskom roku tvorili:
      Júlia Tyukosová (oktáva A)
      Zuzana Kečkéšová (4.A)
      Daniel Baňár (oktáva A)
      Peter Kmeť (septima A)
      Bodo Noah Schulz (septima A)
      Miriam Krásna (učiteľ)
      Prvé kolo súťaže prebiehalo online, kde tím riešil kvíz s 30 otázkami, ktoré boli rozdelené do troch skupín podľa náročnosti, od najľahších po najťažšie. Otázky boli z oblasti menovej politiky, jej väzby na hospodárstvo, o Eurosystéme a svete financií.
      Prvé kolo sme zvládli na 97% a dostali sme pozvánku do druhého kola. Našou úlohou v druhom kole bolo pripraviť projekt na tému: „Kedy je inflácia príliš nízka, kedy je už príliš
      vysoká a čo to vlastne znamená?“.
      Náš tím vytvoril animované video, ktoré trvalo 7 minút. Hodnotiacimi kritériami boli ekonomické argumenty, logická konzistentnosť a ekonomická podstata argumentov, zrozumiteľnosť pre mladých ľudí (od 15 do 18 rokov aj bez ekonomického vzdelania) a kreativita.
      Na výsledok našej práce sme netrpezlivo čakali a po zverejnení výsledkov sme mali obrovskú radosť. Náš tím obsadil 6. miesto v konkurencii 42 najlepších tímov, ktoré postúpili do druhého kola. Video nášho úspešného tímu nebudeme zverejňovať, ale budeme ho využívať ako učebnú pomôcku na hodinách Občianskej náuky a hodinách Finančnej gramotnosti.

     • Viktória Vanyová postupuje do celoštátneho kola SOČ

     • Už desiaty rok po sebe bude mať naša škola zastúpenie na celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti. Tento rok je to vďaka Viktórii Vanyovej z 3. C, ktorá vybojovala postupové miesto na online krajskom kole SOČ. Získala vynikajúce 2. miesto v odbore- pedagogika, psychológia, sociológia. Svoju prácu bude opäť prezentovať na celoštátnom kole, do ktorého postúpili najlepšie práce z celého Slovenska (1. a 2. miesto z 8 krajov). Po dvoch rokoch v online priestore si tento rok zmerajú sily najlepší žiaci v celoštátnom kolo 27. - 29. 4. prezenčne v Bardejove.
      Na krajskom kole nás úspešne reprezentovali aj Lucia Oroszová zo septimy A v odbore- zdravotníctvo a farmakológia a Sabina Vadkertiová z 3. C v odbore- chémia a potravinárstvo. Obe práce sa umiestnili na výbornom 4. mieste. Našim dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Viktórii držíme palce na celoštátnom kole SOČ.
      Iveta Ježová

     • Romana a Bodo postupujú do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv

     • Vo štvrtok, 10. februára 2022, sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa súťaž uskutočnila online. Našu školu reprezentovali Romana Kondéová z 2. A a Bodo Noah Schulz zo septimy A.
      Krajské kolo pozostávalo z dvoch častí. Prvú časť tvoril písomný test. Po absolvovaní testu, prvých 15 najlepších študentov postúpilo do ústnej časti. Medzi nimi aj Romana a Bodo.
      Druhá časť sa uskutočnila cez aplikáciu Zoom, kde študenti pred odbornou komisiou ústne odpovedali na jednu z vylosovaných otázok.
      Romana si vylosovala Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Jej úlohou bolo uviesť, aké opatrenia zo strany štátu, prevádzkovateľov verejných zariadení a inštitúcií sú
      potrebné, aby zdravotne znevýhodnené osoby mohli vo svojom živote rovnocenne a dôstojne
      realizovať svoje ľudské práva: občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne. Romana sa vo svojej odpovedi zamerala na osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálnym znevýhodnením na Slovensku a špecifikovala pokrok alebo naopak, deficit a navrhla aj potrebné opatrenia.
      Bodo si vylosoval úlohu, v ktorej musel opísať dokument OSN, Agendu 2030, pre udržateľný rozvoj. Jeho úlohou bolo vysvetliť v čom spočíva právo na priaznivé životné prostredie. Ako sa odlišuje toto tzv. právo tretej generácie, od „klasických“ občianskych a politických práv. Vo svojej odpovedi opísal príklady porušovania práva na priaznivé životné prostredie a ich závažnosť. Veľkú pozornosť venoval právu na vodu a na čo sa zameriava SR pri implementácii Agendy 2030.
      Romane a Bodovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

     • Úspechy našich študentov v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 16. 2. 2022 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, opäť online formou. Našimi želiezkami v ohni boli Viktória Dikáczová zo sexty A v kategórii 2A a Jasmine Záležáková z 2. C v kategórii 2C. Obe študentky obstáli v silnej konkurencii.
      Po náročnej písomnej časti sa Jasmine Záležáková prebojovala do ústnej časti a umiestnila sa na 2. mieste. Viktória Dikáczová sa vo svojej kategórii stala úspešnou riešiteľkou.
      Obom študentkám ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechom.

     • Darovanie 2% z Vašich daní

     • Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Nové Zámky,
      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

      Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov aj našej škole prostredníctvom občianskeho združenia - Združenie rodičov a priateľov Gymnázia v Nových Zámkoch (ZRPG), ktoré v plnej miere podporuje rozvoj gymnázia, ktorého história sa začala písať už v roku 1842. Tento dar Vás nič nestojí, len čas potrebný na vyplnenie našich údajov a časť daní sa použije podľa Vášho rozhodnutia. Vaše 2% pre nás sú prejavom dôvery a podpory v rozvíjaní školských aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a na skvalitnenie vybavenia školy. V uplynulom roku sa prostriedky použili okrem iného na vybudovanie chemickej učebne a modernizáciu počítačového vybavenia.

      Pomôžte nám realizovať nové projekty aj VY!
      Ďakujeme.

      Milan Holota, riaditeľ Gymnázia Nové Zámky
      Norbert Széll, predseda ZRPG

      Základné údaje o našom Občianskom združení - prijímateľovi podielu zaplatenej dane potrebné na vyplnenie uvedených tlačív ako i doplňujúce údaje a potrebné formuláre nájdete v časti 2% Z DANE.

     • Úspech našej študentky v krajskom kole matematickej olympiády

     • Dňa 11. januára 2022 sa konalo online krajské kolo matematickej olympiády kategórie A (najvyššia kategória strednej školy) a Lucia Magulová z oktávy A je úspešnou riešiteľkou, čo je v tejto kategórii veľmi cenné. V matematickej olympiáde nás úspešne reprezentovala počas celého 8-ročného štúdia na našej škole.
      Na súťaž ju pripravovala pani profesorka PaedDr. Henrieta Borková.

     • Prijímacia skúška - kritériá a prihláška

     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      na webovej stránke v časti O škole/Prijímacia skúška sme zverejnili aktuálne kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium.
      Prihlášku pre osemročné štúdium si stiahnite z našej stránky alebo ju môžete podať aj elektronicky.
      Upozorňujeme, že termín podania prihlášky je do 20. marca 2022.

     • Na Valentína opäť v priestoroch NTS

     • Deň sv. Valentína je už každoročne prvým dňom kampane Slovenského Červeného kríža - Valentínskej kvapky krvi. Naša škola v rámci tejto kampane už piaty rok organizuje Gymnaziálnu kvapku krvi v priestoroch našej školy. Obdobie pandémie nám však ani tentokrát nedovolilo zorganizovať mobilný odber krvi v našich priestoroch. Z tohto dôvodu sme navštívili priestory NTS v Nových Zámkoch, kde naši gymnazisti darovali nielen krv, ale aj krvnú plazmu. Odbery krvi sú v tomto období veľmi náročné na organizáciu, lebo triedy sú kvôli pandémii často v karanténe. O to viac si ceníme, že sa nám to podarilo napriek okolnostiam zorganizovať. Takže milí darcovia ďakujeme.

     • Staňte sa súčasťou našej gymnaziálnej rodiny

     • Študenti nášho gymnázia vám predstavujú život na našej škole, možnosti, ktoré vám štúdium u nás poskytuje, ako aj priestory, v ktorých prebieha výchova a vzdelávanie.
      Video vzniklo ako súčasť projektu, v rámci ktorého spolupracujeme so školami v zahraničí.
      Veríme, že sme vás zaujali a vaše kroky budú smerovať k nám.
      Prihlášku na štúdium je potrebné zaslať do 20. marca 2022.

     • Príbehy výnimočných Novozámčanov

     • Dnes s emeritným profesorom molekulárnej biológie Milanom Jamrichom, ktorý je absolventom našej školy a zároveň patrónom výnimočných študentov našej školy, ktorým sa udeľuje každoročne Cena Milana Jamricha spojená so štipendiom.
      epizóda podcastu

     • Olympiáda v španielskom jazyku, štyri medailové umiestnenia

     • Dňa 7. 2. 2022 sa uskutočnilo on-line KRAJSKÉ KOLO olympiády v španielskom jazyku.
      Našu školu vynikajúco reprezentovalo 6 študentiek.
      * V kategórii A získala 2. miesto Laura Tomanová z 2. C a Jasmine Záležáková (2.C) sa umiestnila na 4. mieste.
      * V kategórii B sa na 2. mieste umiestnila Sofia Šurnovská a na 3. mieste Hana Dikáczová, obe z 3. A triedy.
      * V kategórii C sa Tamara Mrázová (septima A) umiestnila na 3. mieste, Kollett Klein (septima A) na 7. mieste.
      Našim študentkám ďakujeme za vynikajúcu prípravu a reprezentáciu školy, prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Stále a znova slovenčina na Gymnáziu v Nových Zámkoch

     • Už tri roky po sebe naši žiaci vyhrávajú Krajské kolá Olympiády zo slovenského jazyka:
      2020
      A kategória: Tereza Drahošová - 2. miesto
      B kategória: Barbara Varová - 3. miesto
      2021
      B kategória: Lea Kissová - 1. miesto, 6. miesto na štátnom kole
      2022
      A kategória: Barbara Varová - 1. miesto, štátne kolo (bude sa konať)
      B kategória: Barbora Bardoňová - 3. miesto

     • Všestranne nadaná Barbara Varová úspešná aj v olympiáde v anglickom jazyku

     • Dňa 8. februára sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorom nás reprezentovali traja študenti: Danny van Geest zo sekundy A v kategórii 1C, Katarína Rákocziová zo 4. B v kategórii 2C1 a Barbara Varová zo 4. A v kategórii 2B.
      Súťaž pozostávala z písomného  on-line testu, kde sa preverovali znalosti z lexiky, gramatiky, čítania a počúvania s porozumením.
      Katke a Barbare sa podarilo po písomnej časti postúpiť do užšieho finále. V tejto časti súťaže museli dievčatá ukázať svoje konverzačné schopnosti, pracovali s obrázkom a tzv. roleplay. Katka sa stala úspešnou riešiteľkou a Barbara získala vynikajúce 2. miesto.
      Ďakujeme študentom za vzornú reprezentáciu. Blahoželáme najmä všestranne nadanej a aktívnej študentke Barbare Varovej, ktorá naše gymnázium a okres reprezentuje v mnohých súťažiach a olympiádach z rôznych predmetov. Poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí študentov pripravovali.

  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní [PaedDr. Ildikó Luzsiczová] ildiko.luzsiczova@gymnz.sk 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] viera.simicova@gymnz.sk 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6406 803 - kabinet informatiky 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky Slovakia
   • 160288
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje