Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   1.A1.B1.Cpríma A
  2. ročník   2.A2.B2.Csekunda A
  3. ročník   3.A3.Btercia A
  4. ročník   4.A4.B4.Ckvarta A
  5. ročník   kvinta A
  6. ročník   sexta A
  7. ročník   septima A
  8. ročník   oktáva A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1131 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria