• Výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach - školský rok 2017/2018

    • fotoalbum

      

     Mesto Nové Zámky ocenilo úspešných reprezentantov za rok 2017

      

     Dňa 21. marca 2018 sa v Dome kultúry uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným reprezentantom mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2017.

      

     Matúš Haulík

     Pripravovala: PaedDr. Ildikó Luzsiczová

     Matúš má talent na jazyky. Obsadil 2. miesto na celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku a vyhral aj krajské kolo súťaže Mladý prekladateľ.

      

     Kristína Ježová

     Pripravovala: Mgr. Miriam Krásna

     Kristína je človek s veľkým srdcom, je jednou z najaktívnejších členiek Mládeže Slovenského červeného kríža, patrí k sieti Junior ambasádorov ľudských práv Helsinského výboru. Ocenenie mesta jej právom patrí za 3.miesto na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv.

      

     Soňa Maceková

     Soňa sa samostatne pripravovala na chemickú olympiádu. V jej celoštátnom kole v kategórii A obsadila 3. miesto.

      

     Alan Marko

     Alan sa takisto samostatne pripravoval na Olympiádu v informatike a v celoštátnom kole získal 3. miesto. Je úspešným riešiteľom matematickej olympiády na celoslovenskej úrovni. Zúčastnil sa aj Stredoeurópskej olympiády v informatike v Litve.

      

     Peter Rukovanský

     Pripravovala: Mgr. Monika Gancznerová

     Peter získal 1. miesto na krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B a striebornú medailu na Olympiáde EÚ vo vede. Zúčastňuje sa aj biologických, fyzikálnych a matematických súťaží.

      


      PK

     Názov súťaže
     Meno, priezvisko žiaka, trieda

     Umiestnenie, dátum konania súťaže

     Na súťaž
     pripravil(a)

     okresné

     krajské

     národné

     medzinárodné

     ANJ

     Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2A

     Johanna Vrzáková, 1.C

     3.

      

      

      

     M.Mészáros

     ANJ

     Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2B

     Peter Rukovanský, septima a

     3.

      

      

      

     M.Krásna

     ANJ

     Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2C2

     Alexandra Stanková, 4.C

     2.

      

      

      

     Z.Oremuszová

     ANJ

     Mladý prekladateľ

     Martin Stanko, 3.C

     -

     2.

      

      

     I.Luzsiczova

     BiO

     Biologická olympiáda –kategória A

     Peter Rukovanský 7A                              

                  

     5. miesto

     marec 2018

      

      

     M.Gábrišová

     I.Ježová

     BiO

     Biologická olympiáda-kategória A

     Kristína Kollárová 3C                                                 

      

     19.miesto

     marec 2018

      

      

      

     M.Gábrišová

     BiO

     Biologická olympiáda-kategória B

     Tereza Drahošová 6A           

      

     5.miesto

        marec

         2018       

     21.miesto

     apríl 2018

      

     M.Gábrišová

     I.Ježová

     BiO

     Biologická olympiáda-_kategória B

     Johana Vrzáková 1C

      

     8.miesto

     marec 2018

      

      

     M.Gábrišová

      

     BiO

     Biologická  olympiáda- kategória C

     Lucia Oroszová tercia A

     15.miesto

     február 2018

      

      

      

     M.Gábrišová

     BiO

     Biologická olympiáda – kategória C

     Miroslav Danys kvarta A

     24. miesto

     február 2018

      

      

      

     M.Gábrišová

     BiO

     Biologická olympiáda – kategória D

     Barbora Bardoňová  sekunda A

     6.miesto

     apríl 2018

      

      

      

     M.Gábrišová

     Z.Oroszová

     BiO

     Biologická olympiáda – kategória D

     Branislav Mazan príma A

     12.miesto

     apríl 2018

      

      

      

     M.Gábrišová

     BiO

     Biologická olympiáda – projektová časť

     Alena Tamaškovičová príma A

     2. miesto

     apríl 2018

      

      

      

     M.Gábrišová

     Deje-pisná olympiáda

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Súťaž o A.Bernolákovi

      

      

     Barbora Bardoňová II.A

      

     Viktória Vaneková II.A

      

     Kristián Jócsik 3.B

      

     Kristína Rajňáková 1.B

      

     Boris Kútik 3.B

      

     oktáva A

      

      

      

     tercia A

     6.miesto

     15.2.2018

     14.miesto

     15.2.2018

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1.miesto


      

      

      

     5.miesto,

     22.3.2018.

     7.miesto,

     22.3.2018

     9.miesto,

     22.3.2018

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Mgr. R.Varga

      

     Mgr.R.Varga

      

     Mgr.R.Varga

      

     PaedDr.A.Medzihorská

      

     Mgr.R.Varga

      

      

      

      

      

     Ing.A.Imreová

     FRJ

     Olympiáda vo francúzskom jazyku

     Karolína Tungliová, 3.A

      

     2. miesto
     19. marec 2018

      

      

     Mgr. Hana Grófová

     FYZ

     Fyzikálna olympiáda, kategória B

      

     Peter Rukovanský   septima  A

      

     -

     2. miesto

     10. máj  2018

     nekoná sa

     nekoná sa

     Mgr. Iveta Barusová

     FYZ

     Fyzikálna olympiáda, kategória B

     Norbert Vígh   septima  A

     -

     6. miesto

     10. máj  2018

     nekoná sa

     nekoná sa

     Mgr. Iveta Barusová

     FYZ

     MAT

     NÁBOJ JUNIOR

     Daniel Baňár    kvarta A

     Manuel Haulík   kvarta A

     Lucia Magulová   kvarta A

     Teodor Reménység   kvarta A

      

     1. miesto             

      

     24. november  2017

     -

      

     7. miesto

     z 385 tímov

      

     21.miesto

      z 686 tímov

     Mgr. Iveta Barusová

     PaedDr. Henrieta Borková

     FYZ

     MAT

     NÁBOJ JUNIOR

     Lucia Oroszová tercia A

     Bodo Noah Schulz  tercia A

     Lea Černá   tercia A

     Sofia Tóthová kvarta A

      

     7. miesto

      

     24.november  2017

      

      

      

     Mgr. Iveta Barusová

     RNDr. Jana Šátková

     FYZ

     Fyzikálna olympiáda, kategória E

      

     Lucia Magulová   kvarta A

     1. miesto


     16. marec 2018

     2.miesto

      

     18.apríl 2018

     nekoná sa

     nekoná sa

     Mgr. Iveta Barusová

      

      

      

     FYZ

     Medzinárodná súťaž tímov - Fyzikálny náboj SENIORI:

     Peter Rukovanský  septima A

     Norbert Vígh  septima A

     Ákos Kappel   septima A

     Tomáš Šimovič  oktáva A

     Daniel Ganczner   oktáva A

      

      

      

     12. miesto  z 55 tímov

     20.október 2017

     30. miesto

      zo 115 tímov Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska

     Mgr. Iveta Barusová,

     RNDr. Jana Šátková

     FYZ

     Medzinárodná súťaž tímov - Fyzikálny náboj JUNIORI:

     Aurel Fenyvesi, 2.B

     Viktória Vörösová 2.B

     Tatiana Ondrejková   sexta A

     Tereza Drahošová  sexta A

     Lucia Makaiová   sexta A

      

      

     17. miesto zo 45 tímov

     20.október 2017

     41. miesto

     z 87 tímov Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska

     Mgr. Iveta Barusová

     RNDr. Jana Šátková

     FYZ

     Čo vieš o hviezdach, 3. kategória (SŠ)
     Rebeka Kováčová, kvintaA

     1. miesto
     marec 2018

     4. miesto
     apríl 2018

      

      

     A. Meleg

     GeO

     Geografická  olympiáda –kategória F

     Michal Tuchyňa sekunda A                              

     9.miesto

     február 2018             

      

      

      

     R.Ganczner

     GeO

     Geografická  olympiáda-kategória F

     Matej Kutálek sekunda A                                                   

     23.miesto

      

     február 2018

      

      

      

      

     R.Ganczner

     GeO

     Geografická olympiáda-kategória F

     Norbert Széll sekunda A            

     24.miesto

     február2018

            

      

      

     R.Ganczner

     GeO

     Geografická olympiáda- kategória E

     Jakub Kutálek kvarta A

     9.miesto

     február 2018

      

      

      

     L.Mináriková

     GeO

     Geografická  olympiáda- kategória E

     Miroslav Danys kvarta A

     16.miesto

     február 2018

      

      

      

     L.Mináriková

     GeO

     Geografická olympiáda – kategória E

     Boris Ozorák tercia A

     29. miesto

     február 2018

      

      

      

     L.Mináriková

     CHE

     Chemická olympiáda, kat A

     Peter Rukovanský, septima A

           nie je

     1. miesto

      

     3. miesto

     bude v júli 2018

     Monika Gancznerová

     CHE

     Chemická olympiáda, kat B

     Erik Marenčák, 2A

     --       nie je

     7. miesto

     ÚR

     nie je

     nie je

     RNDr.Melinda Jonášová

     CHE

     Chemická olympiáda, kat C

     Johana Vrzáková, 1C

     nie je

     5. miesto

     ÚR

     nie je

     nie je

     Monika Gancznerová

     CHE

     Chemická olympiáda, kat C

     Viktória Bogdányová, 1C

     nie je

     9. miesto

     ÚR

     nie je

     nie je

     Monika Gancznerová

     CHE

     Chemická olympiáda, kat C

     Lucia Ninisová, 1A

     nie je

     12. miesto

     ÚR

     nie je

     nie je

     RNDr.Melinda Jonášová

     CHE

     Chemická olympiáda, kat D

     Lucia Magulová, kvarta A

     2. miesto

     ÚR

     5. miesto

           ÚR

     nie je

     nie je

     RNDr.Melinda Jonášová

     CHE

     Chemická olympiáda, kat D

     Nina Starzyková, kvarta A

     17. miesto

     ÚR

           ----

     nie je

     nie je

     RNDr.Melinda Jonášová

     INF

     ISTROBOT, FEI STU Bratislava,
     kateg. Voľná jazda,
     Štefan Čomor, Norbi Széll, Michal Tuchyňa,Roman Višňovský, Barbora Bardoňová – Sekunda A

      

      

      

     1. miesto,
     apríl 2018

     Ing. Marián Otruba

     INF

     ROBOCUP Junior, kateg. OnStage,
     Štefan Čomor, Norbi Széll, Michal Tuchyňa,Roman Višňovský, Barbora Bardoňová – Sekunda A

      

      

     1. miesto,
     február 2018, postup do Kanady

     1. miesto
     jún 2018,
     (Kanada)

     Ing. Marián Otruba

     INF

     PROFIIT, FIIT STU Bratislava, korešpondenčné kolo,
     Andrej Pečimúth, Oktáva A

      

      

     2. miesto,
     február 2018

      

      

     INF

     Junior Internet 2018, kategória JuniorWEB - mladší žiaci
     Richard Prutkay, kvarta A

      

      

     3. miesto
     apríl 2018

      

      

     INF

     Olympiáda v informatike, kategória A
     Andrej Pečimúth, Oktáva A

      

     2. miesto

     11. miesto
     marec 2018

      

      

     INF

     Olympiáda v informatike, kategória A
     Alan Marko, Oktáva A

      

      

     3. miesto
     marec 2018

      

      

     INF

     Zenit v programovaní, kategória WebDeveloper
     Norbert Vígh, septima A

      

     1. miesto
     november 2017

     5. miesto
     marec 2018

      

      

     MAT

     Pytagoriáda P8, Natália Tarčoňová, terciaA

      8.miesto, 14.3.2018

     -

     -

     -

     RNDr.Jana Šátková

     MAT

     Pytagoriáda P6, Martin Lisziczkí,

      príma A

       8.miesto,    

         14.3.2018

     -

     -

     -

     Mgr.Daniela Geljenová

     MAT

     Pytagoriáda P6, Bibiána Bónová,

     príma A

        9.miesto,     14.3.2018

     -

     -

     -

     Mgr.Daniela Geljenová

     MAT

     Matematická. olympiáda kat.Z6

     Matúš Výrostko, príma A

     1.miesto, 17.4.2018

     nekoná sa

     nekoná sa

     nekoná sa

     Mgr.Daniela Geljenová

     MAT

     Matematická. olympiáda kat Z6,

     Bibiána Bónová, príma A

       3.miesto, 17.4.2018

     nekoná sa

     nekoná sa

     nekoná sa

     Mgr.Daniela Geljenová

     MAT

     Matematická . olympiáda kat. Z8,

     Lucia Oroszová,  tercia  A

     1.miesto,  

       17.4.2018

     nekoná sa

     nekoná sa

     nekoná sa

     RNDr.Jana Šátková

     MAT

     Matematická olympiáda kat Z9,

     Lucia Magulová, kvarta A

     1.miesto

     17.4.2018

      

     nekoná sa

     nekoná sa

     PaedDr.Henrieta Borková

     MAT

     Matematická . olympiáda kat. C

     Rebeka Kováčová,  kvinta  A

      

     3.miesto

     10.4.2018

     nekoná sa

     nekoná sa

     PaedDr.Henrieta Borková

     MAT

     Matematická olympiáda kat.C

     Ádám Kemény, 1.C

      

     7.miesto

     10.4.2018

     nekoná sa

     nekoná sa

     Mgr.Monika Gancznerová

     MAT

     Matematická olympiáda kat.A

     Alan Marko, oktáva A

      

     2.miesto

     16.1.2018

      

      

     Mgr.Daniela Geljenová

     MAT

     Matematický náboj -súťaž 5-členných družstiev seniori:

      Adam Valach, Andrej Vašek-oktáva A,

     Peter Rukovanský, Norbert Vígh, Ákos Kappel -septima A

     -

     -

     10.miesto

     23.3.2018

      

      

     MAT

     Matematický náboj -súťaž 5-členných družstiev  juniori:

     Tatiana Ondrejková, Lucia Makaiová-sextaA, Aurel Fenyvesi 2.B, Eva Pilhovičová 1.B, Ádám Kemény 1.C

      

      

     23.miesto

     23.3.2018

      

      

     OBN

     Olympiáda ľudských práv

     Šimon Vykoukal,  kvinta A

      

     6. miesto
     8. február 2018

     13. miesto

     11. -13 . apríl 2018

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Generácia €uro

     Radka Farkašová (4.A), Hugo Trojanovský (3.A),

     Tomáš Slamenka (3.C), Lukáš Košťál (7.A), Samuel Matúš Beňuš (7.A)

     organizuje sa I. kolo online, I. kolo 100% a postup do II. kola

      

     6. miesto

     23. marec 2018

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Ekonomická olympiáda

     Radka Farkašová, 4 .A

      

     1. miesto

     5. február 2018

     účasť

     26. apríl 2018

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Ekonomická olympiáda

     Tomáš Slamenka, 3.C

      

     3. miesto

     5. február 2018

     účasť

     26. apríl 2018

      

     Mgr. Miriam Krásna

     OBN

     Filozofická olympiáda

     Kristián Jócsik, 3. B

      

      

     účasť

     14. november 2017

      

     Mgr. Miriam Krásna

      RJ

     Mladý prekladateľ 2017,

     ruský jazyk

     Matúš Haulík, kvinta A

      

     1. miesto

     10.11.2017

     (Nitriansky a Trnavský kraj)

      

      

     PaedDr. Ildikó Luzsiczová

     RJ

     Olympiáda v ruskom jazyku, kategória B1

     Matúš Haulík, kvinta A

      

     2. miesto

     15.02.2018

      

      

     PaedDr. Ildikó Luzsiczová

     RJ

     Olympiáda v ruskom jazyku, kategória A3

     Alina Tyshchuk, sekunda A

      

     2. miesto

     15.02.2018

      

      

      

     RJ

     Olympiáda v ruskom jazyku, kategória B2

     Melisa Šimuneková, prvá A

      

     6. miesto, úspešná riešiteľka

     15.02.2018

      

      

     PhDr. Ildikó Drugová, PhD.

     SJL

     Olympiáda SJL.
     Tereza Drahošová, sexta A

      

     5. miesto
     Február 2018

      

      

     K. Mazanová

     SJL

     Komenský a my – UKF Nitra,
     Tereza Drahošová sexta

      

      

     3. miesto

     Apríl 2018

      

     K. Mazanová

      

     SJL

     Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
     Jakub Červený, 1. B

      

     1. miesto
     február 2018

      

      

      

      

     SJL

     Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
     Karin Andrášiková, septima A

     2. miesto
     február 2018

      

      

      

      

     SJL

     Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
     Alex Mihalík, kvarta A

     1. miesto
     február 2018

     1. miesto
     máj 2018

      

      

      

     SJL

     Kráľove Šahy
     Alex Mihalík, kvarta A

      

      

     1. miesto
     máj 2018

      

      

     SJL

     Kráľove Šahy
     Karin Andrášiková, septima A

      

      

     3. miesto
     máj 2018

      

      

     SJL

     Štúrov Zvolen – rečnícka súťaž
     Kristína Rajniaková, 1. B

      

     1. miesto
     apríl 2018

      

      

      

     ŠPJ

     Olympiáda v ŠPJ

      

     12.2.2018

      

      

      

      

     kategória A, Aurel Fenyvesi, 2.B

      

     3. miesto

      

      

     Beata Svetlíková

      

     kategória A, Viktória Vörösová, 2.B

      

     4. miesto

      

      

     Beata Svetlíková

      

     kategória B, Jessica Miriam Ráczová, 3.A

      

     3. miesto

      

      

     Slávka Juríková

      

     kategória C,  Ema Čengelová, 4.B

      

     3. miesto

      

      

     Beata Svetlíková

     TŠV

     Šach chlapci – Virágh Zoltán 2.C

                              Habrda Boris 1.C

                               Kiss Rastislav

     1. miesto

     2. miesto

     3. miesto

     5. miesto

      

      

      

     Adamovics

     TŠV

     Šach dievčatá – Rozsnyóová  Sophia 3.B

     1. miesto

      

     3. miesto

      

      

     Adamovics

     TŠV

     Stolný tenis chlapci (družstvá)

     Šimunek Branko

     Daráž Filip tercia A

     Stanovič Martin 2.C

     Boris Farkaš 3.B

     1. miesto

      

      

      

     Adamovics

     TŠV

     Hádzaná chlapci

     2. miesto

      

      

      

     Paulik

     TŠV

     Volejbal dievčat

     1. miesto

     5-6. miesto

      

      

     Ganczner P.

     Paulik P.

     TŠV

     Futbal chlapci

     2. miesto

     obvod

     .

      

      

     Ganczner P.

     TŠV

     Futsal chlapci

     2. miesto

     .

      

      

     Ganczner P.

     TŠV

     Atletika SŠ    Habrda Boris 1.C 3000m

     Repka Gabriel, guľa 3.C

     Repka Gabriel, oštep 3.C

     Gelle Nikolas 3.B 100 m aj 200m

     Babiczová Veronika 3.A 100 m, 200m

     1. miesto

     1. miesto

     3. miesto

     3. miesto

     1. miesto

     3. miesto

      

      

      

     2. miesto

      

      

      

     Annušová

     SOČ

     Róbert Kreškóci, oktáva A

     -

     1. miesto

     5.4.2018

     1. miesto

     25.-27.4. 2018

     -

     Mgr. Iveta Ježová

     SOČ

     Kristína Ježová, Viktória Kubicsková

     oktáva A

            -

       1. miesto

       5.4.2018

     4. miesto

     25.-27.4.

     2018

     -

     PaedDr. Adriena Medzihorská

     SOČ

     Sabína Szabóová, Dominika Rozsnyóová

     3.A

     -

     3. miesto

     5.4.2018

     -

     -

     Mgr. Iveta Ježová

     Skupina M SČK

     Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci- družstvo DPP M

     3. miesto

     -

     -

     -

     Mgr. Iveta Ježová

     Skupina M SČK

     Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci- družstvo DMZ II

     2. miesto

     -

     -

     -

     Mgr. Iveta Ježová


  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková] 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Gymnazisti opäť bodovali
  • Návšteva ZOO v Budapešti
  • Študentská kvapka krvi - účasť na odbere krvi
  • Tentoraz idem voliť!
  • Študentská kvapka krvi
  • 40. ročník SOČ - najúspešnejší rok v histórii našej školy
  • Medzinárodná chemická olympiáda 2018
  • RoboCup Junior
  • Mladí ambasádori zdravia prednášali rovesníkom
  • Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci
  • Rozlúčková slávnosť absolventov
  • Historická exkurzia