Výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach - školský rok 2017/2018

fotoalbum

 

Mesto Nové Zámky ocenilo úspešných reprezentantov za rok 2017

 

Dňa 21. marca 2018 sa v Dome kultúry uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným reprezentantom mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2017.

 

Matúš Haulík

Pripravovala: PaedDr. Ildikó Luzsiczová

Matúš má talent na jazyky. Obsadil 2. miesto na celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku a vyhral aj krajské kolo súťaže Mladý prekladateľ.

 

Kristína Ježová

Pripravovala: Mgr. Miriam Krásna

Kristína je človek s veľkým srdcom, je jednou z najaktívnejších členiek Mládeže Slovenského červeného kríža, patrí k sieti Junior ambasádorov ľudských práv Helsinského výboru. Ocenenie mesta jej právom patrí za 3.miesto na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv.

 

Soňa Maceková

Soňa sa samostatne pripravovala na chemickú olympiádu. V jej celoštátnom kole v kategórii A obsadila 3. miesto.

 

Alan Marko

Alan sa takisto samostatne pripravoval na Olympiádu v informatike a v celoštátnom kole získal 3. miesto. Je úspešným riešiteľom matematickej olympiády na celoslovenskej úrovni. Zúčastnil sa aj Stredoeurópskej olympiády v informatike v Litve.

 

Peter Rukovanský

Pripravovala: Mgr. Monika Gancznerová

Peter získal 1. miesto na krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B a striebornú medailu na Olympiáde EÚ vo vede. Zúčastňuje sa aj biologických, fyzikálnych a matematických súťaží.

 


 PK

Názov súťaže
Meno, priezvisko žiaka, trieda

Umiestnenie, dátum konania súťaže

Na súťaž
pripravil(a)

okresné

krajské

národné

medzinárodné

ANJ

Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2A

Johanna Vrzáková, 1.C

3.

 

 

 

M.Mészáros

ANJ

Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2B

Peter Rukovanský, septima a

3.

 

 

 

M.Krásna

ANJ

Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2C2

Alexandra Stanková, 4.C

2.

 

 

 

Z.Oremuszová

ANJ

Mladý prekladateľ

Martin Stanko, 3.C

-

2.

 

 

I.Luzsiczova

BiO

Biologická olympiáda –kategória A

Peter Rukovanský 7A                              

             

5. miesto

marec 2018

 

 

M.Gábrišová

I.Ježová

BiO

Biologická olympiáda-kategória A

Kristína Kollárová 3C                                                 

 

19.miesto

marec 2018

 

 

 

M.Gábrišová

BiO

Biologická olympiáda-kategória B

Tereza Drahošová 6A           

 

5.miesto

   marec

    2018       

21.miesto

apríl 2018

 

M.Gábrišová

I.Ježová

BiO

Biologická olympiáda-_kategória B

Johana Vrzáková 1C

 

8.miesto

marec 2018

 

 

M.Gábrišová

 

BiO

Biologická  olympiáda- kategória C

Lucia Oroszová tercia A

15.miesto

február 2018

 

 

 

M.Gábrišová

BiO

Biologická olympiáda – kategória C

Miroslav Danys kvarta A

24. miesto

február 2018

 

 

 

M.Gábrišová

BiO

Biologická olympiáda – kategória D

Barbora Bardoňová  sekunda A

6.miesto

apríl 2018

 

 

 

M.Gábrišová

Z.Oroszová

BiO

Biologická olympiáda – kategória D

Branislav Mazan príma A

12.miesto

apríl 2018

 

 

 

M.Gábrišová

BiO

Biologická olympiáda – projektová časť

Alena Tamaškovičová príma A

2. miesto

apríl 2018

 

 

 

M.Gábrišová

Deje-pisná olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž o A.Bernolákovi

 

 

Barbora Bardoňová II.A

 

Viktória Vaneková II.A

 

Kristián Jócsik 3.B

 

Kristína Rajňáková 1.B

 

Boris Kútik 3.B

 

oktáva A

 

 

 

tercia A

6.miesto

15.2.2018

14.miesto

15.2.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.miesto


 

 

 

5.miesto,

22.3.2018.

7.miesto,

22.3.2018

9.miesto,

22.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. R.Varga

 

Mgr.R.Varga

 

Mgr.R.Varga

 

PaedDr.A.Medzihorská

 

Mgr.R.Varga

 

 

 

 

 

Ing.A.Imreová

FRJ

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Karolína Tungliová, 3.A

 

2. miesto
19. marec 2018

 

 

Mgr. Hana Grófová

FYZ

Fyzikálna olympiáda, kategória B

 

Peter Rukovanský   septima  A

 

-

2. miesto

10. máj  2018

nekoná sa

nekoná sa

Mgr. Iveta Barusová

FYZ

Fyzikálna olympiáda, kategória B

Norbert Vígh   septima  A

-

6. miesto

10. máj  2018

nekoná sa

nekoná sa

Mgr. Iveta Barusová

FYZ

MAT

NÁBOJ JUNIOR

Daniel Baňár    kvarta A

Manuel Haulík   kvarta A

Lucia Magulová   kvarta A

Teodor Reménység   kvarta A

 

1. miesto             

 

24. november  2017

-

 

7. miesto

z 385 tímov

 

21.miesto

 z 686 tímov

Mgr. Iveta Barusová

PaedDr. Henrieta Borková

FYZ

MAT

NÁBOJ JUNIOR

Lucia Oroszová tercia A

Bodo Noah Schulz  tercia A

Lea Černá   tercia A

Sofia Tóthová kvarta A

 

7. miesto

 

24.november  2017

 

 

 

Mgr. Iveta Barusová

RNDr. Jana Šátková

FYZ

Fyzikálna olympiáda, kategória E

 

Lucia Magulová   kvarta A

1. miesto


16. marec 2018

2.miesto

 

18.apríl 2018

nekoná sa

nekoná sa

Mgr. Iveta Barusová

 

 

 

FYZ

Medzinárodná súťaž tímov - Fyzikálny náboj SENIORI:

Peter Rukovanský  septima A

Norbert Vígh  septima A

Ákos Kappel   septima A

Tomáš Šimovič  oktáva A

Daniel Ganczner   oktáva A

 

 

 

12. miesto  z 55 tímov

20.október 2017

30. miesto

 zo 115 tímov Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska

Mgr. Iveta Barusová,

RNDr. Jana Šátková

FYZ

Medzinárodná súťaž tímov - Fyzikálny náboj JUNIORI:

Aurel Fenyvesi, 2.B

Viktória Vörösová 2.B

Tatiana Ondrejková   sexta A

Tereza Drahošová  sexta A

Lucia Makaiová   sexta A

 

 

17. miesto zo 45 tímov

20.október 2017

41. miesto

z 87 tímov Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska

Mgr. Iveta Barusová

RNDr. Jana Šátková

FYZ

Čo vieš o hviezdach, 3. kategória (SŠ)
Rebeka Kováčová, kvintaA

1. miesto
marec 2018

4. miesto
apríl 2018

 

 

A. Meleg

GeO

Geografická  olympiáda –kategória F

Michal Tuchyňa sekunda A                              

9.miesto

február 2018             

 

 

 

R.Ganczner

GeO

Geografická  olympiáda-kategória F

Matej Kutálek sekunda A                                                   

23.miesto

 

február 2018

 

 

 

 

R.Ganczner

GeO

Geografická olympiáda-kategória F

Norbert Széll sekunda A            

24.miesto

február2018

       

 

 

R.Ganczner

GeO

Geografická olympiáda- kategória E

Jakub Kutálek kvarta A

9.miesto

február 2018

 

 

 

L.Mináriková

GeO

Geografická  olympiáda- kategória E

Miroslav Danys kvarta A

16.miesto

február 2018

 

 

 

L.Mináriková

GeO

Geografická olympiáda – kategória E

Boris Ozorák tercia A

29. miesto

február 2018

 

 

 

L.Mináriková

CHE

Chemická olympiáda, kat A

Peter Rukovanský, septima A

      nie je

1. miesto

 

3. miesto

bude v júli 2018

Monika Gancznerová

CHE

Chemická olympiáda, kat B

Erik Marenčák, 2A

--       nie je

7. miesto

ÚR

nie je

nie je

RNDr.Melinda Jonášová

CHE

Chemická olympiáda, kat C

Johana Vrzáková, 1C

nie je

5. miesto

ÚR

nie je

nie je

Monika Gancznerová

CHE

Chemická olympiáda, kat C

Viktória Bogdányová, 1C

nie je

9. miesto

ÚR

nie je

nie je

Monika Gancznerová

CHE

Chemická olympiáda, kat C

Lucia Ninisová, 1A

nie je

12. miesto

ÚR

nie je

nie je

RNDr.Melinda Jonášová

CHE

Chemická olympiáda, kat D

Lucia Magulová, kvarta A

2. miesto

ÚR

5. miesto

      ÚR

nie je

nie je

RNDr.Melinda Jonášová

CHE

Chemická olympiáda, kat D

Nina Starzyková, kvarta A

17. miesto

ÚR

      ----

nie je

nie je

RNDr.Melinda Jonášová

INF

ISTROBOT, FEI STU Bratislava,
kateg. Voľná jazda,
Štefan Čomor, Norbi Széll, Michal Tuchyňa,Roman Višňovský, Barbora Bardoňová – Sekunda A

 

 

 

1. miesto,
apríl 2018

Ing. Marián Otruba

INF

ROBOCUP Junior, kateg. OnStage,
Štefan Čomor, Norbi Széll, Michal Tuchyňa,Roman Višňovský, Barbora Bardoňová – Sekunda A

 

 

1. miesto,
február 2018, postup do Kanady

1. miesto
jún 2018,
(Kanada)

Ing. Marián Otruba

INF

PROFIIT, FIIT STU Bratislava, korešpondenčné kolo,
Andrej Pečimúth, Oktáva A

 

 

2. miesto,
február 2018

 

 

INF

Junior Internet 2018, kategória JuniorWEB - mladší žiaci
Richard Prutkay, kvarta A

 

 

3. miesto
apríl 2018

 

 

INF

Olympiáda v informatike, kategória A
Andrej Pečimúth, Oktáva A

 

2. miesto

11. miesto
marec 2018

 

 

INF

Olympiáda v informatike, kategória A
Alan Marko, Oktáva A

 

 

3. miesto
marec 2018

 

 

INF

Zenit v programovaní, kategória WebDeveloper
Norbert Vígh, septima A

 

1. miesto
november 2017

5. miesto
marec 2018

 

 

MAT

Pytagoriáda P8, Natália Tarčoňová, terciaA

 8.miesto, 14.3.2018

-

-

-

RNDr.Jana Šátková

MAT

Pytagoriáda P6, Martin Lisziczkí,

 príma A

  8.miesto,    

    14.3.2018

-

-

-

Mgr.Daniela Geljenová

MAT

Pytagoriáda P6, Bibiána Bónová,

príma A

   9.miesto,     14.3.2018

-

-

-

Mgr.Daniela Geljenová

MAT

Matematická. olympiáda kat.Z6

Matúš Výrostko, príma A

1.miesto, 17.4.2018

nekoná sa

nekoná sa

nekoná sa

Mgr.Daniela Geljenová

MAT

Matematická. olympiáda kat Z6,

Bibiána Bónová, príma A

  3.miesto, 17.4.2018

nekoná sa

nekoná sa

nekoná sa

Mgr.Daniela Geljenová

MAT

Matematická . olympiáda kat. Z8,

Lucia Oroszová,  tercia  A

1.miesto,  

  17.4.2018

nekoná sa

nekoná sa

nekoná sa

RNDr.Jana Šátková

MAT

Matematická olympiáda kat Z9,

Lucia Magulová, kvarta A

1.miesto

17.4.2018

 

nekoná sa

nekoná sa

PaedDr.Henrieta Borková

MAT

Matematická . olympiáda kat. C

Rebeka Kováčová,  kvinta  A

 

3.miesto

10.4.2018

nekoná sa

nekoná sa

PaedDr.Henrieta Borková

MAT

Matematická olympiáda kat.C

Ádám Kemény, 1.C

 

7.miesto

10.4.2018

nekoná sa

nekoná sa

Mgr.Monika Gancznerová

MAT

Matematická olympiáda kat.A

Alan Marko, oktáva A

 

2.miesto

16.1.2018

 

 

Mgr.Daniela Geljenová

MAT

Matematický náboj -súťaž 5-členných družstiev seniori:

 Adam Valach, Andrej Vašek-oktáva A,

Peter Rukovanský, Norbert Vígh, Ákos Kappel -septima A

-

-

10.miesto

23.3.2018

 

 

MAT

Matematický náboj -súťaž 5-členných družstiev  juniori:

Tatiana Ondrejková, Lucia Makaiová-sextaA, Aurel Fenyvesi 2.B, Eva Pilhovičová 1.B, Ádám Kemény 1.C

 

 

23.miesto

23.3.2018

 

 

OBN

Olympiáda ľudských práv

Šimon Vykoukal,  kvinta A

 

6. miesto
8. február 2018

13. miesto

11. -13 . apríl 2018

 

Mgr. Miriam Krásna

OBN

Generácia €uro

Radka Farkašová (4.A), Hugo Trojanovský (3.A),

Tomáš Slamenka (3.C), Lukáš Košťál (7.A), Samuel Matúš Beňuš (7.A)

organizuje sa I. kolo online, I. kolo 100% a postup do II. kola

 

6. miesto

23. marec 2018

 

Mgr. Miriam Krásna

OBN

Ekonomická olympiáda

Radka Farkašová, 4 .A

 

1. miesto

5. február 2018

účasť

26. apríl 2018

 

Mgr. Miriam Krásna

OBN

Ekonomická olympiáda

Tomáš Slamenka, 3.C

 

3. miesto

5. február 2018

účasť

26. apríl 2018

 

Mgr. Miriam Krásna

OBN

Filozofická olympiáda

Kristián Jócsik, 3. B

 

 

účasť

14. november 2017

 

Mgr. Miriam Krásna

 RJ

Mladý prekladateľ 2017,

ruský jazyk

Matúš Haulík, kvinta A

 

1. miesto

10.11.2017

(Nitriansky a Trnavský kraj)

 

 

PaedDr. Ildikó Luzsiczová

RJ

Olympiáda v ruskom jazyku, kategória B1

Matúš Haulík, kvinta A

 

2. miesto

15.02.2018

 

 

PaedDr. Ildikó Luzsiczová

RJ

Olympiáda v ruskom jazyku, kategória A3

Alina Tyshchuk, sekunda A

 

2. miesto

15.02.2018

 

 

 

RJ

Olympiáda v ruskom jazyku, kategória B2

Melisa Šimuneková, prvá A

 

6. miesto, úspešná riešiteľka

15.02.2018

 

 

PhDr. Ildikó Drugová, PhD.

SJL

Olympiáda SJL.
Tereza Drahošová, sexta A

 

5. miesto
Február 2018

 

 

K. Mazanová

SJL

Komenský a my – UKF Nitra,
Tereza Drahošová sexta

 

 

3. miesto

Apríl 2018

 

K. Mazanová

 

SJL

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
Jakub Červený, 1. B

 

1. miesto
február 2018

 

 

 

 

SJL

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
Karin Andrášiková, septima A

2. miesto
február 2018

 

 

 

 

SJL

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
Alex Mihalík, kvarta A

1. miesto
február 2018

1. miesto
máj 2018

 

 

 

SJL

Kráľove Šahy
Alex Mihalík, kvarta A

 

 

1. miesto
máj 2018

 

 

SJL

Kráľove Šahy
Karin Andrášiková, septima A

 

 

3. miesto
máj 2018

 

 

SJL

Štúrov Zvolen – rečnícka súťaž
Kristína Rajniaková, 1. B

 

1. miesto
apríl 2018

 

 

 

ŠPJ

Olympiáda v ŠPJ

 

12.2.2018

 

 

 

 

kategória A, Aurel Fenyvesi, 2.B

 

3. miesto

 

 

Beata Svetlíková

 

kategória A, Viktória Vörösová, 2.B

 

4. miesto

 

 

Beata Svetlíková

 

kategória B, Jessica Miriam Ráczová, 3.A

 

3. miesto

 

 

Slávka Juríková

 

kategória C,  Ema Čengelová, 4.B

 

3. miesto

 

 

Beata Svetlíková

TŠV

Šach chlapci – Virágh Zoltán 2.C

                         Habrda Boris 1.C

                          Kiss Rastislav

1. miesto

2. miesto

3. miesto

5. miesto

 

 

 

Adamovics

TŠV

Šach dievčatá – Rozsnyóová  Sophia 3.B

1. miesto

 

3. miesto

 

 

Adamovics

TŠV

Stolný tenis chlapci (družstvá)

Šimunek Branko

Daráž Filip tercia A

Stanovič Martin 2.C

Boris Farkaš 3.B

1. miesto

 

 

 

Adamovics

TŠV

Hádzaná chlapci

2. miesto

 

 

 

Paulik

TŠV

Volejbal dievčat

1. miesto

5-6. miesto

 

 

Ganczner P.

Paulik P.

TŠV

Futbal chlapci

2. miesto

obvod

.

 

 

Ganczner P.

TŠV

Futsal chlapci

2. miesto

.

 

 

Ganczner P.

TŠV

Atletika SŠ    Habrda Boris 1.C 3000m

Repka Gabriel, guľa 3.C

Repka Gabriel, oštep 3.C

Gelle Nikolas 3.B 100 m aj 200m

Babiczová Veronika 3.A 100 m, 200m

1. miesto

1. miesto

3. miesto

3. miesto

1. miesto

3. miesto

 

 

 

2. miesto

 

 

 

Annušová

SOČ

Róbert Kreškóci, oktáva A

-

1. miesto

5.4.2018

1. miesto

25.-27.4. 2018

-

Mgr. Iveta Ježová

SOČ

Kristína Ježová, Viktória Kubicsková

oktáva A

       -

  1. miesto

  5.4.2018

4. miesto

25.-27.4.

2018

-

PaedDr. Adriena Medzihorská

SOČ

Sabína Szabóová, Dominika Rozsnyóová

3.A

-

3. miesto

5.4.2018

-

-

Mgr. Iveta Ježová

Skupina M SČK

Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci- družstvo DPP M

3. miesto

-

-

-

Mgr. Iveta Ježová

Skupina M SČK

Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci- družstvo DMZ II

2. miesto

-

-

-

Mgr. Iveta Ježová


Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria