• Robotika

    • Ako sme sa stali vedcami :)

     Celé sa to začalo  milým omylom, keď sme sa dostali na prehliadku študentských vedeckých projektov. Pokračovalo to skvelými ohlasmi a umiestnením na krajskom kole – absolútne prvé  a tretie miesto pre naše projekty. No a vyvrcholilo to na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky v bratislavskej Inchebe – 6. až 9. novembra 2019.

     Naše gymnázium reprezentovali študenti a ich  „robotické“ projekty – klokani Roger, Lujzinka, Nelinka a chameleón Balthazár.

     Ihneď po inštalácii projektov na prehliadke  - oba naše tímy -  zaujali ako odbornú porotu tak aj kolegov a študentov z ostatných škôl. Dokonca nás pasovali na prvé dve miesta so slovami – vy ste takí iní, ako všetci ostatní :)
     Nakoniec to skončilo nad očakávanie. Porota hodnotila práce so silným zreteľom na vek a tak sa stalo, že oba naše tímy získali ocenenie poroty.

     V kategórii Mechanika a Elektronika – Norbert Széll, Roman Višňovský, Štefan Čomor a  Michal Tuchyňa z triedy kvarta A so svojimi robotickými klokanmi.
     V kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo – Lucia Makaiová, Kristián Haris z oktávy A a Johanka Vrzáková z 3. C so svojim robotickým chameleónom Balthazarom.

     Okrem tohto ocenenia naši študenti z kvarty A získali špeciálne ocenenie magazínu o vede a technike - Quark.

     Je nám veľkou cťou, že odborná porota vybrala našich študentov a Balthazara, aby reprezentovali naše gymnázium a Slovenskú republiku na akcii

     Vernadsky National Contest 2020, Moskva

     Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy

     fotoalbum


     Robotické zvery a ich výskyt (... na Gymnáziu v Nových Zámkoch).

     Už niekoľko rokov Gymnázium Nové Zámky úspešne reprezentuje Nitriansky samosprávny kraj na svetových podujatiach v oblasti robotiky. Vždy je to spojené s jeho významnou podporou a naši študenti sa mu chceli poďakovať účasťou na jeho „domácich“ podujatiach. Tak sme sa – tak trocha omylom – ocitli na akcii, ktorá je mimo nášho doterajšieho záujmu  - Prehliadke vedecko-technických prác .

     Festival vedy a techniky AMAVET  je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov. 

     Celoštátnemu finále predchádzajú krajské kolá v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice alebo Prešov (Košický a Prešovský kraj).

     Víťazi krajských kôl FVAT postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Počas neho súťažia o množstvo vecných cien a postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly.

     Festival pomáha žiakom naplniť ich predstavy, pretože sú presvedčení, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu pomôže rozvoju vedomostnej spoločnosti. Študenti majú možnosť prezentovať svoje vedecké projekty v širokej škále odborov – od Biológie, Chémie ... až po Matematiku či Medicínu.

     V tomto školskom roku sa –dňa 18.októbra 2019 v Nitre - zišlo viac ako 25 súťažných projektov. Naše gymnázium reprezentovali dva projekty.
     V kategórii Mechanika a Elektronika – Norbert Széll, Roman Višňovský, Štefan Čomor a  Michal Tuchyňa z triedy Kvarta A so svojimi robotickými klokanmi.
     V kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo – Lucia Makaiová, Kristián Haris z Oktávy A a Johanka Vrzáková z 3.C so svojim robotickým chameleónom Balthazarom.
     Naši študenti vo svojich projektoch prezentovali a obhajovali svoje postupy pri riešení prekážok, ktoré museli prekonať pri stavbe svojich robotov.

     Pri klokanoch to bol kompletný vývoj mechanického systému robota, aby bol schopný imitovať reálny pohyb. Následne na to navrhli, vytvorili a otestovali elektronický systém riadenia a ovládania robota - od zostrojenia mikropočítača až po ovládanie pomocou mobilnej aplikácie.
     Projekt robotického chameleóna Balthazara v sebe zahŕňa najmodernejšie prvky robotiky a informatiky. Neurovedy – snímanie mozgovej činnosti s následným ovládaním robota, Facetrackingu – rozpoznávania tváre v reálnom prostredí či Human-Robot interaction – interakcia medzi robotom a človekom.

     Ak k uvedeným realizáciám prirátame prezentačné schopnosti našich študentov a skvelé vystupovanie pred odbornou porotou, potom sú z toho

     3.miesto pre projekt Robotickí klokani a 1.miesto pre Robotického chameleóna.

     Úspech je o to väčší, že tie umiestnenia sú absolútne, čiže spomedzi všetkých súťažiacich projektov.

     Veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu školy.

     fotoalbum


     Naši študenti ukazovali budúcnosť vzdelávania

     Dňa 23. septembra 2019 sa v Bratislave uskutočnila konferencia  s názvom Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o kvalitnom odbornom vzdelávaní, príprave a kvalitných zručnostiach potrebných pre trh práce. Konferenciu otvorili štátni tajomníci Oľga Nachtmannová (MŠVVaŠ SR) a Branislav Ondruš (MPSVaR SR). Kľúčovým rečníkom konferencie bol Shyamal Majumdar, riaditeľ Medzinárodného centra pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu UNESCO-UNEVOC.

     Je nám cťou, že zriaďovateľ našej školy, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, nás vybral , aby ho na tejto prestížnej akcii reprezentovala. Je to o to cennejšie, že naše gymnázium patrí medzi všeobecnovzdelávacie inštitúcie. Svojimi úspechmi v oblasti robotiky však presvedčila, že ani odborné zložky vzdelávania nie sú našim študentom cudzie.

     Na tejto akcii nás mimoriadne úspešne reprezentovali žiaci oktávy A – Lucia Makaiová a Kristián Haris. Účastníkom konferencie predstavili našu víziu budúcnosti vzdelávania.

     Zároveň predstavili svoj robotický systém – robochameleóna BALTHAZARA. V tomto projekte obsiahli takmer všetky, v súčasnosti moderné prvky robotiky: robotickú kinematiku, neurovedu, machine learnig a strojové videnie. Naviac náš teší, že na tejto medzinárodnej konferencii dokázali svoje postupy a výsledky obhájiť v anglickom jazyku.

     Ďakujeme

     fotoalbum     Robotici z novozámockého gymnázia majú veľké ambície

      článok v MY Nové Zámky
      


      

     Podporuje robotiku na Gymnáziu v Nových Zámkoch.

      

     Študenti nášho gymnázia dosahujú v oblasti robotiky skvelé výsledky. To neušlo pozornosti ďalšej slovenskej „svetovej“ firme –MicroStep z Bratislavy. Táto pozvala našich študentov do svojich priestorov v centrále firmy. Zamestnanci firmy (mimochodom - mnohí by úspešne zvládli aj pôsobenie pred katedrou) nám ukázali, čo znamená „silová“ robotika v spojení
     s „jemným“ svetom programovania.

     Videli sme spôsob rezania plazmou, či vodným lúčom. A dokonca aj najväčšiu pýchu firmy – rezanie do kupoly – v čom sú svetová jednotka !

     Videli sme scanovanie priamo vo výrobe, prenesenie fotky do ocele či ukážku rýchleho vytvorenie G-kódu.

     No a v neposlednom rade firma MicroStep podporuje účasť nášho robotického tímu na tohtoročných Majstrovstvách sveta v robotike v Sydney.

     Ďakujeme pekne MicroStep!

     fotoalbum     Návšteva vo PHOTONEO

     Dňa 14. mája 2019 sme mali tú česť – stráviť dopoludnie vo výnimočnej robotickej spoločnosti PHOTONEO.

     Dva robotické tímy z nášho Gymnázia využívajú vo svojich projektoch robotické videnie.
     Preto nás veľmi potešilo pozvanie učiť sa od tých najlepších. Uvedená firma totiž - už roky zbiera ocenenia na svetovom fóre v oblasti robotického videnia a ich skúsenosti aj vedomosti sú pre našich študentov neoceniteľné.
     Na vlastné oči mohli vidieť pracovné prostredie v reálnej modernej firme.
     Mohli vidieť ako štúdium na vysokej škole a dobrý nápad umožňujú vybudovanie svetovej firmy – veď základom ich produktov je diplomová práca zakladateľa spoločnosti.
     Produkty firmy 3D kamera, scanner či robot Phollower sa dnes v praxi využívajú na celom svete.
     Nezanedbateľným aspektom našej návštevy vo firme PHOTONEO je prísľub ďalšej spolupráce, či podpora nášho tímu na robotické majstrovstvá sveta v robotike - v Sydney.

     Celá návšteva vo firme sa niesla v úprimne priateľskom ovzduší a preto

     Ďakujeme PHOTOEO !

     fotoalbum

           Naši žiaci po tretí raz postúpili na svetové finále súťaže RoboCup Junior.

      

     Terciáni Barbora Bardoňová, Roman Višňovský, Štefan Čomor, Norbert Széll a Michal Tuchyňa v Liptovskom Mikuláši vyhrali dvojicou robotov-klokanov medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v robotike - v kategórii OnSTAGE.

     Svojím víťazstvom si zabezpečili miesto v reprezentácii Slovenska na Majstrovstvách sveta v austrálskom Sydney.

     Viac sa dozviete v článku na stránke mynovezamky.sme.sk

      

     fotoalbum

      


      

     Sme Majstri sveta!

     Tím - Dračí jazdci - z nášho gymnázia v zložení: Roman Imrich Višňovský, Norbert Széll, Barbora Bardoňová, Štefan Čomor a Michal Tuchyňa priniesol na Slovensko titul

     svetového šampióna.

     Prvenstvo získali na tohtoročných Majstrovstvách sveta v robotike - RoboCup Junior  – v kanadskom Montreale. Už v tomto mladom veku porazili súperov do veku 19 rokov -v kategórii OnStage ADVANCE SuperTeam.

     Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili a držali nám palce!

     fotoalbum     ISTROBOT 2018.

     Dňa 14. apríla sa v Bratislave – na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky STU uskutočnila súťaž v stavbe a programovaní robotov - ISTROBOT 2018.

     Naše gymnázium na tejto súťaži reprezentovali dva tímy v kategóriách: Robotí šprint a Freestyle.

     Šprintujúceho robota Samyho naprogramovali Johanka Vrzáková z 1. C a Lucka Makaiová zo sexty A.

     V kategórii Freestyle nás s robotickým drakom reprezentovali Dračí jazdci Michal Tuchyňa, Roman Višňovský, Norbert Széll, Štefan Čomor a Barborka Bardoňová - všetci zo sekundy A.

     V tejto súťaži sa súťaží bez vekového obmedzenia a preto nás veľmi teší, že v medzinárodnej konkurencii študentov odborných stredných a vysokých škôl dračí jazdci s drakom „vyleteli“ až na vrchol a obsadili neuveriteľné - 1. miesto.

     fotoalbum
           Študenti novozámockého Gymnázia – Majstri Slovenska v robotike.

     V dňoch 28. februára – 2. marca 2018 sa pod záštitou Ministerstva školstva a vedy SR v Martine uskutočnili medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v robotike pre žiakov základných a stredných škôl – RoboCup junior 2018.
     Súťaž RoboCup má svoje národné súťaže vo všetkých štátoch sveta. Vznikla ako otvorená výzva pre robotikov – skonštruovať roboty tak, aby porazili vo futbale ľudský tím, postavený z najlepších futbalistov planéty.
     Na tejto najväčšej robotickej súťaži – mesto Nové Zámky a Gymnázium Nové Zámky – reprezentoval tím Dračí jazdci. Naši študenti tam súťažili s robotickým drakom, ktorého ste mohli vidieť aj na Dni otvorených dverí nášho gymnázia. Súťažili v kategórii OnStage – Advanced. Táto kategória v sebe spája nielen robotický, ale aj umelecký aspekt. Roboty a ľudí v nej nespája športový výkon, ale umelecké predstavenie na scéne – s vizuálnou podporou na premietacom plátne. Keďže robotický drak sa porote na súťaži páčil, náš tím v zložení Barborka Bardoňová, Roman Višňovský, Štefan Čomor, Norbert Széll a Michal Tuchyňa s obrovským náskokom získal 1. miesto pred druhým tímom zo Slovinska. Pre Gymnázium v Nových Zámkoch tak zároveň získal nomináciu do reprezentácie Slovenska na Majstrovstvá sveta v robotike 2018, ktoré sa uskutočnia v dňoch 17.-24. júna 2018 v kanadskom Montreale.     ... taká normálna hodina Informatiky

     Robotika, programovanie aplikácií. Práca na projekte realizovaná v skupinách s praktickou prezentáciou výsledku vlastnej práce.
     Projektové vyučovanie, skupinové a zážitkové vyučovanie...

     Aj takto by sme mohli popísať atmosféru na hodinách Informatiky. Ale to by sme iba použili umelé pojmy na opis normálnej činnosti našich šikovných detí na vyučovacích hodinách. V tomto prípade detí zo sekundy A.
     Pritom príbeh týchto hodín začal celkom banálne. To sa rodičia detí z našej školy dohodli a venovali časť peňazí z príspevku ZRPG na zakúpenie základného setu robotickej stavebnice LEGO. Začo im samozrejme touto cestou ešte raz ďakujeme.
     Túto stavebnicu sme „mierne“ dizajnovo upravili na našu verziu Batmobilu a nakódovali aplikáciu pre mobilné telefóny. Pomocou tejto aplikácie ovládame toto robotické autíčko a momentálne chystáme prvú Grand prix Gymnázia v Nových Zámkoch. S deckami budeme v praxi skúšať citlivosť a presnosť ovládania nášho robota na dráhe pripravenej špeciálne na tento účel. Áno, aj toto zvládli naše decká...

     Či sa dielo podarilo a ako to na hodinách Informatiky vyzeralo, hovoria zábery uverejnené vo fotoalbume.     Robotický deň

     Všade okolo nás rezonuje téma – robotika. Patrí jej budúcnosť a život bez nej si už asi nevieme predstaviť. Preto sa dňa 26. októbra 2017 v priestoroch nášho gymnázia uskutočnil historicky prvý (oficiálny) robotický deň.
     Študentom sekundy A poskytol priestor, čas, poznatky a prostriedky potrebné na stavbu ich robota.
     Na hodinách Informatiky síce vnikajú do tajov 3D modelovania, ale až teraz museli svoje schopnosti spojiť s presným meraním na desatinu milimetra. Posuvné meradlo z hodín Fyziky zrazu zmenilo štatút učebnej pomôcky na vec nevyhnutnú v reálnom svete.
     A ako preniesť rozmery na model s ich prepočítaním – vedomosti z Matematiky sa nám zišli ako soľ. Snáď iba Alina nás trocha vystrašila, lebo jej model mal veľkosť niekoľko metrov.
     Námet na grafické spracovanie hľadala Barborka (dračia princezná) na gúgli a iba znalosti z Anglického jazyka jej umožnili „nestratiť sa“ vo vesmíre tvarov a námetov.
     A z hodín Umenia a kultúry si priniesla presné oko a pevnú ruku. 3D pero potom používala s ľahkosťou, ktorá chalanov tak prekvapila.
     Bez elektroniky by sme iba ťažko našim robotom vdýchli život. Preto sme si ako výpomoc zavolali účastníkov Seminára z Informatiky. Nejaké to Arduino, skrutkovač , motorčeky ..... a pomocou káblikov je elektrický obvod zapojený. Už len pár inštrukcií v C-éčku a elektrický obvod zrazu žije svojim životom.
     Aby sme tento deň mohli zrealizovať v takejto forme, treba sa poďakovať Samovi, že nezabudol priniesť súčiastky,na ktoré tak dlho zabúdal...
     Denisovi (japoncovi), Andrejovi (vašovi), Adamovi a Mišovi, že pevnou rukou viedli ruky malých „spoluštudentov“ Miša, Norbiho, Pištu a Romana...
     ... a v neposlednom rade ďakujeme Klaudike, že nám deň skrášľovala svojimi smajlíkmi...
     (snáď mi tú premenu na robot-woman prepáči...)

     fotoalbum

  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní [PaedDr. Ildikó Luzsiczová] ildiko.luzsiczova@gymnz.sk 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] viera.simicova@gymnz.sk 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6406 803 - kabinet informatiky 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky Slovakia
   • 160288
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje