Aktivity

Deň otvorených dverí

15. február 2018

Tento rok sme opäť absolvovali úspešný Deň otvorených dverí Gymnázia v Nových Zámkoch. S potešením môžeme konštatovať, že naše priestory navštívilo v doobedňajších hodinách zhruba 170 študentov a poobede asi 30 rodičov s deťmi, ktorí mali záujem oboznámiť sa so špecifikami našej školy. Ďakujem za účasť a veríme, že sa v budúcom školskom roku budeme vídať častejšie.

Za mediálnu podporu ďakujeme NZTV.

NZTV

Deň otvorených dverí očami študenta

fotoalbumPríďte sa pozrieť na tých, ktorí sa rozhodli správne!

Gymnázium v Nových Zámkoch si vás dovoľuje pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 15. februára 2018 o 8.30 hod pre žiakov základných škôl a zároveň o 15.30 hod. pre záujemcov zo strany rodičov. Počas dňa budú poskytnuté informácie o možnostiach štúdia, prijímacích pohovoroch, žiaci a rodičia navštívia predmetové učebne a laboratóriá, oboznámia sa so špecifikami výučby jednotlivých predmetov a dosiahnutými úspechmi žiakov. Poprosíme školy o nahlásenie záujmu na čísle 0356420404. Prípadné otázky zodpovieme na čísle 0356401977 alebo 0950751193. 

16. február 2017


Deň otvorených dverí máme úspešne za sebou a aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na jeho priebehu podieľali, či už zo strany učiteľov, našich študentov, ale aj návševníkov, lebo vďaka všetkým mal taký úspešný priebeh.

Za mediálnu podporu ďakujeme NZTV a Konfer TV.

NZTV

 

Konfer TV


Deň otvorených dverí očami študenta

 

fotoalbum - informatikaGymnázium v Nových Zámkoch si vás dovoľuje pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 16. februára 2017 o 8.30 hod. pre žiakov základných škôl a zároveň o 15.30 hod. pre záujemcov zo strany rodičov. Počas dňa budú poskytnuté informácie o možnostiach štúdia, prijímacích pohovoroch, žiaci a rodičia navštívia predmetové učebne a laboratória, oboznámia sa so špecifikami výučby jednotlivých predmetov a dosiahnutými úspechmi žiakov. Poprosíme školy o nahlásenie záujmu.
...príďte sa pozrieť na tých, ktorí sa rozhodli správne...

  

Po viacročných skúsenostiach sme sa rozhodli, že nebudeme určovať pevný dátum na návštevu našej školy, ale vymedzíme dni, počas ktorých sa môžu žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl zúčastniť vyučovacích hodín. Výber vyučovacích hodín je určený na 2. a 3. vyučovaciu hodinu v triedach kvarta A, kvinta A, 1. A, 1. B a 1. C. Rozvrh je zverejnený na webovej stránke školy. Po vybraní predmetov, o ktoré majú žiaci záujem, je potrebné prekonzultovať výber predmetov na tel. č. 035/6401977 (zástupca riaditeľa školy). V jesennom termíne je časový interval od 9. 11. 2015 do 4. 12. 2015, v zimnom termíne sú to dni od 8. 2. 2016 do 19. 2. 2016. Školu možno navštíviť samozrejme len v pracovné dni, keď prebieha vyučovanie.

Postup pri organizovaní dní otvorených hodín:

 1. otvorené hodiny sú určené pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl
 2. výchovný poradca (alebo iný pedagogický zamestnanec) dohodne:
  1. dátum (od 9. 11. 2015 do 4. 12. 2015) alebo (od 8. 2. 2016 do 19. 2. 2016 len pracovný vyučovací deň)
  2. vyučovacie hodiny, ktoré chcú žiaci vidieť (druhá, tretia vyučovacia hodina v určených triedach)
  3. či žiaci majú záujem o diskusiu alebo prednášku o profile a aktivitách školy, prípadne o prijímacích skúškach
 3. kontakty:
  1. telefonický:    035/6401 977 (zástupca riaditeľa školy)

                                 035/6420 404 (sekretariát)

 1. elektronický:  skola@gymnz.sk
 1. potvrdený termín bude záväzný, môže sa zmeniť len v prípade nepredvídaných okolností (napr. chrípkové prázdniny a pod.); so zmenami sa musia obidve strany včas informovať
 2. ak je potrebné potvrdenie o absolvovaní otvorených hodín, vydá sa na sekretariáte školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria