Navigácia

Streda 4. 5. 2016

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 4.5.2016)
Alexandra Mandíková (4.A)
Zajtra (Štvrtok 5.5.2016)
Matúš Haulík (tercia A)
Martina Mausch (kvinta A)
Pozajtra (Piatok 6.5.2016)
Sebastián Noel Beňo (sekunda A)
PaedDr. Katarína Mazanová
Popozajtra (Sobota 7.5.2016)
Eva Lovászová (sexta A)
Monika Andová (2.B)
Monika Mátéová (4.C)
Monika Pániszová (4.C)
Monika Tóthová (kvinta A)
Monika Zerdahelyiová (2.C)
Mgr. Monika Gancznerová
 • Študentský parlament vyhlasuje zber papiera v dňoch od 2. mája do 6. mája 2016 v čase od 7:00 do 8:00 hod. a od 14:30 do 16:00 hod.  Akcia je zameraná na podporu mimoškolských aktivít študentov gymnázia v Nových Zámkoch.

 • Vážení priatelia Gymnázia v Nových Zámkoch!
  Aj vy máte priamu možnosť skvalitniť výučbu na gymnáziu s najväčším počtom žiakov v Nitrianskom samosprávnom kraji. Stačí, ak venujete 2% zo svojich daní v prospech nášho Občianskeho združenia, ktoré výraznou mierou zlepšuje podmienky vyučovania na škole.

 • Dňa 23. marca 2016 sa v Dome kultúry na Hlavnom námestí uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným reprezentantantom mesta Nové Zámky za kalendárny rok 2015.

 • Dňa 21.3.2016 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali Viktória Kubicsková zo sexty A a Theodor Horváth z kvarty A. Obaja preukázali vo svojich kategóriách vynikajúce jazykové znalosti a komunikatívnosť.
  Viktória Kubicsková sa umiestnila na 2.mieste v kategórii 2C a Theodor Horváth skončil na 3. mieste v kategórii 1B.
  Žiakov pripravovala PhDr. Magdaléna Pekariková.
  Oceneným blahoželáme.

 • Kritériá na prijatie žiakov na školský rok 2016/2017 pre štvorročné a osemročné štúdium, prihláška na osemročné štúdium a číselník základných škôl.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977 - zástupca riaditeľa školy [Mária Kršáková]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria