Navigácia

Nedeľa 19. 4. 2015

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 19.4.2015)
Noémi Bajáková (3.A)
Samuel Ivančík (1.A)
Zajtra (Pondelok 20.4.2015)
Liana Haganová (príma A)
Ľubica Zajičková (4.C)
RNDr. Marcel Laurinec
Pozajtra (Utorok 21.4.2015)
Karin Freyová (4.C)
Marek Hajnala (4.B)
Rastislav Hložek (kvarta A)
Tímea Árendášová (3.C)
Popozajtra (Streda 22.4.2015)
Vanda Kleštincová (oktáva B)
Andrea Pinkeová (3.A)
Rebeka Sláviková (oktáva B)
Pavol Ženčár (3.A)
 • Prosba predstaviteľov riadiacich orgánov školy, Združenia rodičov a priateľov školy a Rady školy o podporu aktivít Gymnázia v Nových Zámkoch formou poukázania 2%(3%) z daní za rok 2014.

 • Vážení priatelia Gymnázia v Nových Zámkoch!
  Aj vy máte priamu možnosť skvalitniť výučbu na gymnáziu s najväčším počtom žiakov v Nitrianskom samosprávnom kraji. Stačí, ak venujete 2% zo svojich daní v prospech nášho Občianskeho združenia, ktoré výraznou mierou zlepšuje podmienky vyučovania na škole.

 • Dňa 30. marca sa novozámockí gymnazisti zúčastnili literárno-dramatického podujatia v Knižnici Antona Bernoláka. Tento rok si pripomíname 200. výročie narodenia velikána slovenskej literatúry v období romantizmu - Ľudovíta Štúra, úspešného kodifikátora spisovnej slovenčiny. Prezentácia života a tvorby jeho stúpencov - štúrovcov, ich snahy, národno-obrodenecká činnosť, prednes z ich vybraných diel členmi Literárno-dramatického spolku pri Knižnici A. Bernoláka bola pre študentov prínosom a prehĺbením ich vedomostí z hodín slovenskej literatúry. Veľké poďakovanie patrí pani Márii Feldinszkej a pani Jarmile Valicovej!

 • Pozorovali sme čiastočné zatmenie Slnka

  20. 3. 2015 sme na dvore gymnázia pozorovali čiastočné zatmenie Slnka. Fotky sa nachádzajú tu.

 • Zber papiera

  Študentský parlament vyhlasuje zber papiera v dňoch od 23. marca do 27. marca 2015. Akcia je zameraná na podporu mimoškolských aktivít študentov gymnázia v Nových Zámkoch.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977 - zástupca riaditeľa školy [Mária Kršáková]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - ekonóm [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria