Navigácia

Piatok 29. 5. 2015

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 29.5.2015)
Richard Demovič (2.A)
Tatiana Ondrejková (tercia A)
Klaudia Pappová (3.C)
David Rosa (tercia A)
Martina Šimovičová (septima A)
Mgr. Iveta Barusová
Pozajtra (Nedeľa 31.5.2015)
Lucia Mladá (3.B)
PhDr. Gabriel Kovács
PhDr. Jozef Krnáč
Popozajtra (Pondelok 1.6.2015)
Alan Marko (kvinta A)
 • Rok svetla - prednáška Mgr. Karola Petríka

  Fotoalbum sa nachádza tu. Fotky v lepšom rozlíšení nájdete tu.

 • Celkové výsledky prijímacej skúšky s kódmi rozhodnutia.

 • Scratch Cup

  1. ročník súťaže v programovaní pre šikovných žiakov prímytercie, ktorí programujú v prostredí Scratch - scratch.mit.edu. Viac informacií nájdete na stránke KVI FMFI UK v Bratislave. Školské kolo je plánované na 13. 5. 2015. Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Laurinca.

 • Fotoalbum sa nachádza tu. Ďalšie fotografie nájdete tu.

 • Dňa 30. marca sa novozámockí gymnazisti zúčastnili literárno-dramatického podujatia v Knižnici Antona Bernoláka. Tento rok si pripomíname 200. výročie narodenia velikána slovenskej literatúry v období romantizmu - Ľudovíta Štúra, úspešného kodifikátora spisovnej slovenčiny. Prezentácia života a tvorby jeho stúpencov - štúrovcov, ich snahy, národno-obrodenecká činnosť, prednes z ich vybraných diel členmi Literárno-dramatického spolku pri Knižnici A. Bernoláka bola pre študentov prínosom a prehĺbením ich vedomostí z hodín slovenskej literatúry. Veľké poďakovanie patrí pani Márii Feldinszkej a pani Jarmile Valicovej!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977 - zástupca riaditeľa školy [Mária Kršáková]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - ekonóm [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria