Navigácia

Sobota 10. 10. 2015

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 10.10.2015)
Zajtra (Nedeľa 11.10.2015)
Karina Kováčová (1.A)
Pozajtra (Pondelok 12.10.2015)
Annamária Ančinová (2.B)
Simona Varjanová (1.B)
Maximilián Tomko (sekunda A)
 • Imatrikulácia 2015

  Dňa 24. septembra 2015 vo štvrtok o 11.00 hod. sa prváci Gymnázia v Nových Zámkoch stali „plnohodnotnými študentmi školy“ –  úspešne absolvovali slávnostnú imatrikuláciu. 

  Fotoalbum sa nachádza tu, v lepšom rozlíšení tu.

 • Zenit v programovaní

  Tento školský rok sa koná 32. ročník súťaže Zenit v programovaní. Školské kolo sa uskutoční v dňoch 14. a 15. októbra 2015. 14. októbra (streda) sa súťaží v kategórii A, B - programovanie a 15. októbra (štvrtok) v kategórii Web - Webdizajner. Celoštátne organizačno-technické pokyny nájdete na stránke zenit.edu.sk. Záujemcovia sa môžete prihlásiť u p. Laurinca.

 • Oznam

  Gymnázium M. R. Štefánika 16, Nové Zámky, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

  zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

 • Bezplatná preprava pre žiakov a študentov škôl

  Potvrdenia na uplatnenie nároku na bezplatnú prepravu žiaka/študenta, na základe čoho mu bude vystavený Preukaz pre žiaka/študenta pre autobusovú alebo železničnú dopravu, sa budú vydávať
  od 17. augusta 2015 v čase od 09.00 - 12.00 hod.

 • Každoročne organizovaná súťaž Mestskou políciou s názvom „PUTOVNÝ POHÁR NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE“ sa uskutočnila 5. júna 2015 na Čerešňovej ulici.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977 - zástupca riaditeľa školy [Mária Kršáková]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - ekonóm [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria