Navigácia

Nedeľa 30. 8. 2015

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 30.8.2015)
Kristián Andrej Salgó (4.B)
Ivan Veréb (4.A)
PhDr. Eva Krnáčová
Ing. Ľudovít Kubica
Zajtra (Pondelok 31.8.2015)
Marianna Melišková (oktáva B)
Ing. Adriana Imreová
Pozajtra (Utorok 1.9.2015)
Mgr. Peter Paulik
Popozajtra (Streda 2.9.2015)
Linda Záležáková (kvinta A)
Mgr. Linda Mináriková
 • Oznam

  Gymnázium M. R. Štefánika 16, Nové Zámky, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

  zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

 • Bezplatná preprava pre žiakov a študentov škôl

  Potvrdenia na uplatnenie nároku na bezplatnú prepravu žiaka/študenta, na základe čoho mu bude vystavený Preukaz pre žiaka/študenta pre autobusovú alebo železničnú dopravu, sa budú vydávať
  od 17. augusta 2015 v čase od 09.00 - 12.00 hod.

 • Každoročne organizovaná súťaž Mestskou políciou s názvom „PUTOVNÝ POHÁR NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE“ sa uskutočnila 5. júna 2015 na Čerešňovej ulici.

 • Mládež Slovenského Červeného kríža v Nových Zámkoch zorganizovala dňa 22.5.2015 na Gymnáziu súťaž prvej pomoci.

  • výsledky školského kola
  • výsledky krajského kola
  • úspech na celoštátnom kole

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977 - zástupca riaditeľa školy [Mária Kršáková]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - ekonóm [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria