Profil školy História školy 2% dane Rada školy Školský poriadok Kolektívna zmluva Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Smernice Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok Verejné obstarávanie Ďakujeme, že nám pomáhate ŠkVP - práva dieťaťa Sociálne štipendium na štúdium v zahraničí 165. výročie založenia školy Rozlúčková slávnosť absolventov Miloš Souček - krst knihy Deň učiteľov Návšteva veľvyslanca SRN Študentský parlament O škole

O škole

2% dane

2% z dane v prospech Občianskeho združenia
podporujúceho rozvoj Gymnázia v Nových Zámkoch.

Vážení priatelia Gymnázia v Nových Zámkoch!

Aj Vy máte priamu možnosť skvalitniť výučbu na našom gymnáziu. Stačí, ak venujete 2% zo svojich daní v prospech nášho Občianskeho združenia, ktoré výraznou mierou zlepšuje podmienky vyučovania na škole.
Postup je nasledovný:

Fyzická osoba (ak ste poberali príjem len od jedného zamestnávateľa spadáte do kategórie "zamestnanec" a nepodávate daňové priznanie)
* požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,
* vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,
* obidve tlačivá doručíte poštou alebo osobne príslušnému daňovému úradu podľa sídla zamestnávateľa v termíne najneskôr do 30. 4. 2018.

Fyzická osoba (ak ste poberali príjem od viacerých zamestnávateľov a podávate daňové priznanie)
* vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby priamo vo Vašom daňovom priznaní.

Právnická osoba
* vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby priamo vo Vašom daňovom priznaní.


Základné údaje o našom Občianskom združení - prijímateľovi podielu zaplatenej dane potrebné na vyplnenie uvedených tlačív:

Obchodné meno (názov) Združenie rodičov a priateľov Gymnázia v Nových Zámkoch
Sídlo - Ulica M. R. Štefánika
PSČ 94061
Obec Nové Zámky
Súpisné / orientačné číslo 1213/16
IČO/SID 37853198
Právna forma: Občianske združenie


Veľmi pekne ďakujeme za Váš príspevok.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria