Výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach - školský rok 2017/2018

 

 

 PK

Názov súťaže

Meno, priezvisko žiaka, trieda

Umiestnenie, dátum konania súťaže

Na súťaž

pripravil(a)

okresné

krajské

národné

medzinárodné

 RJ

Mladý prekladateľ 2017, ruský jazyk

Matúš Haulík, kvinta A

nn

1. miesto
10.11.2017
(Nitriansky a Trnavský kraj)

 

 

PaedDr. Ildikó Luzsiczová

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria