Aktivity

ANJ - New Castles of the World

Naša škola sa zapojila do zaujímavého projektu.

 

Študenti našej školy sa pod vedením p.p. I.Luzsiczovej v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi anglického jazyka zapojili do veľmi zaujímavého projektu, nazvaného New Castles of the World. Ide o združenie, v ktorom sú všetky mestá, ktorých názov znamená – nové zámky,nový zámok alebo nový hrad. Takýchto miest je na svete viac ako sto.

Myšlienka vytvoriť združenie sa zrodila v roku 1996 v hlave vedúceho odboru kultúry na magistráte anglického mestečka New Castle upon Tyne, Johna Nicolaou. Jeho cieľom bolo dať ľudí týchto miest dokopy na báze priateľstva, výmeny skúseností, vytvárania spoločných projektov v oblasti kultúry, školstva, vedy a turizmu.

Prvé stretnutie združených miest sa uskutočnilo vďaka iniciatíve primátora japonského mesta Shinshiro ( Nové Zámky v japončine) v roku 1998.

Práve so strednou školou Yana Secondary School,  z tohto japonského mesta spolupracuje naša škola, ktorá vstúpila do projektu v septembri 2015.

Spolupracujeme najmä výmenou informácií prostredníctvom internetu. Výsledkom sú okrem iného aj tri zaujímavé videá, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke našej školy. Jedno zhotovili študenti japonskej školy a ďalšie dve študenti prímy a 1.C našej školy.

Vďaka nim sa dozvedeli mnoho zaujímavostí nielen o škole, ale aj meste Nové Zámky.

Určite sa v nich nájdu chybičky, ale sú samostatnou prácou študentov, ktorá vznikala takpovediac “na kolene“, mobilnými telefónmi, bez skúseností s nakrúcaním apod. Stretli sa však s veľmi pozitívnou odozvou nielen v Japonsku, ale aj na Facebook-u združenia. Tu sme zverejnili aj dve interaktívne nástenky, ktoré študenti zhotovili.

V budúcom školskom roku plánujeme spoluprácu aj so školou v New Castle , UK.

Takže, ak máte chuť, dobré nápady a snahu zviditeľniť našu školu a mesto vo svete, pridajte sa k nám.

 

Video sa nachádza tu

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria