Maturita informácie

Materiály k maturitám

Zoznam maturantov s predmetmi a úrovňami => zoznam_maturantov_s_predmetmi_a_urovnami.pdf

Harmonogram písomných maturít => MATURITY_2018_pokyny.pdf

Zoznam žiakov a ich začlenenie do maturitných skupín => Zoznam_ziakov_na_PF.pdf

Pokyny k maturitnej skúške => Pokyny_a_informacie_pre_ziakov_MATURITA_2018.pdf

Pokyny na vypĺňanie odpoveďových hárkov => Pokyny_na_vyplnovanie_OH_2018.pdf

Vzory vyplnených OH:

MS2018_OH_AJB2_krizik.pdf
MS2018_OH_AJB2_pero.pdf
MS2018_OH_MAT.pdf
MS2018_OH_VUJ_krizik.pdf
MS2018_OH_VUJ_pero.pdf

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria