• Koordinátor prevencie drogových závislostí

    •   

     Koordinátor prevencie drogových závislostí

     Mgr. Eva Gumanová

     Kontakty:
     t. č. 035/6400060
     mail:
     gumanova@pobox.sk

     Harmonogram práce v oblasti prevencie sociálno-patologických javov

     September
     1. Psychosociálny výcvik – príma,1. ročník (sebaspoznávanie, zvyšovanie právneho vedomia žiakov, prevencia manipulácie a šikanovania) – spolupráca s výchovným poradcom školy.
     2. Prevenčný program Priateľ polície III, IV (určený pre kvintu, sextu, 2. a 3. ročník SŠ)
     3. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi

     Október
     1. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV
     2. Preventívny peer program v spolupráci s Červeným krížom

     November
     1. Filmové predstavenie s protidrogovou tematikou (film LOVE)
     2. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV
     3. Prednáška o závislostiach (spolupráca s Mestskou políciou Nové Zámky v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám).

     December
     1. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV
     2. Prevencia kriminality - ako nebyť okradnutý
     3. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.

     Január
     1. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV
     2. Prevencia negatívnych javov na škole (manipulácia a šikanovanie, záškoláctvo) – spolupráca s výchovným poradcom školy.
     3. Výchovný koncert
      

     Február
     1. Zneužitie maloletých cez internet, zneužitie osobných údajov (vyučujúci etickej výchovy)

     2. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV
     3. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.

     Marec
     1. Nelátkové závislosti – beseda.

     2. Spôsoby riešenia konfliktov  - prehrávanie rolí (vyučujúci etickej výchovy).

     Apríl
     1. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV

     2. Prevencia kriminality (vandalizmus, tolerancia), prednáška na tému.
     3. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.

     Máj
     1. Výchovný koncert s protidrogovou tematikou podľa aktuálnej ponuky (beseda, triedni učitelia)

     2. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV

     Jún
     1. Filmové predstavenie o negatívnych javoch spoločnosti.

     2. Exkurzia na MsP spojená s praktickou ukážkou výcviku služobných psov, funkcia kamerového systému.
     3. Pokračovanie prevenčného programu Priateľ polície III, IV

  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková] 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Gymnazisti opäť bodovali
  • Návšteva ZOO v Budapešti
  • Študentská kvapka krvi - účasť na odbere krvi
  • Tentoraz idem voliť!
  • Študentská kvapka krvi
  • 40. ročník SOČ - najúspešnejší rok v histórii našej školy
  • Medzinárodná chemická olympiáda 2018
  • RoboCup Junior
  • Mladí ambasádori zdravia prednášali rovesníkom
  • Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci
  • Rozlúčková slávnosť absolventov
  • Historická exkurzia