Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Milan Holota Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Anna Balušková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PhDr. Gabriel Kovács Rozvrh
Zástupca
Triedny učiteľ: septima A
Zástupca v triede: 4.A
Vedie krúžok: Krúžok tvorivého písania
 
 
Mgr. Tomáš Adamovics Rozvrh
Triedny učiteľ: oktáva A
Vedie krúžok: Florbal I.
Vedie krúžok: Futsal I.
Vedie krúžok: Konverzácia v ruskom jazyku
 
 
Mgr. Magdaléna Annušová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Barusová Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta A
Vedie krúžok: Fyzikálny I. - maturant
Vedie krúžok: Fyzikálny II. - olympiáda
 
 
PaedDr. Henrieta Borková Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta A
Zástupca v triede: 1.A
Vedie krúžok: Matematický II.
 
 
PhDr. Ildikó Drugová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Henrieta Forgáčová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Labyrint anglickej gramatiky
 
 
Mgr. Mária Gábrišová Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta A
Zástupca v triede: 3.A
Vedie krúžok: Biologická olympiáda - mladší žiaci
Vedie krúžok: Biologická olympiáda - starší žiaci
 
 
Mgr. Peter Ganczner Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: oktáva A
Vedie krúžok: Futsal II.
 
 
Róbert Ganczner Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Gancznerová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Chemický
 
 
Mgr. Daniela Geljenová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
Zástupca v triede: 2.B
Vedie krúžok: Matematický I.
 
 
Mgr. Hana Grófová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia vo francúzskom jazyku
Vedie krúžok: Učíme sa po francúzsky
hanagrofova@yahoo.com
 
 
Mgr. Eva Gumanová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 1.C
Vedie krúžok: Konverzácia vo nemeckom jazyku
 
 
Mgr. Tamás Horváth Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Biblický
 
 
Ing. Adriana Imreová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 1.B
 
 
Mgr. Iveta Ježová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Zástupca v triede: kvarta A
Vedie krúžok: Skupina Mládeže SČK
Vedie krúžok: SOČ
 
 
RNDr. Melinda Jonášová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Chemická olympiáda
Vedie krúžok: SOČ v chémii
 
 
Mgr. Slavomíra Juríková Rozvrh
Učiteľka
jurikova.slavka1@gmail.com
 
 
Mgr. Miriam Krásna Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: septima A
Vedie krúžok: Mladí monetárni ekonómovia
Vedie krúžok: Ochrancovia ľudských práv
 
 
PaedDr. Ildikó Luzsiczová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Zástupca v triede: 4.C
Vedie krúžok: Učíme sa po rusky
 
 
PaedDr. Katarína Mazanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Zástupca v triede: sexta A
 
 
PaedDr. Adriena Medzihorská Rozvrh
Triedna učiteľka: príma A
Vedie krúžok: Kultúrno-spoločenský
 
 
Mgr. Alexander Meleg Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Astronomický
gymnzBODKAamelegZAVINACgmaiBODKAcom
 
 
Mgr. Mikuláš Mészáros Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Linda Mináriková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: sekunda A
Vedie krúžok: Geografická olympiáda
 
 
PaedDr. Beáta Nociarová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Enviromentalistický
Vedie krúžok: Múdra hlavička
 
 
PaedDr. Zuzana Orémuszová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Zástupca v triede: kvinta A
Vedie krúžok: Anglický jazyk - hrou
 
 
Mgr. Zuzana Oroszová Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda A
 
 
Ing. Marián Otruba Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Ľubica Ozoráková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 3.B
 
 
Mgr. Peter Paulik Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: 2.A
Vedie krúžok: Volejbal
 
 
PhDr. Magdaléna Pekariková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Tünde Rosová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
 
 
Juraj Sedláček Rozvrh
Triedny učiteľ: 3.C
 
 
PhDr. Eva Slaná Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: príma A
 
 
Mgr. Beata Svetlíková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: 4.B
Vedie krúžok: Konverzácia vo španielskom jazyku
 
 
RNDr. Jana Šátková Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia A
 
 
Mgr. Jana Turanová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Žurnalistický - ŠUM
 
 
Mgr. Rudolf Varga Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: 3.C
Vedie krúžok: Dejepisná olympiáda
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
PhDr. Daniela Zaležáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Zástupca v triede: tercia A
Vedie krúžok: Bedminton I.
Vedie krúžok: Bedminton II.

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria