• Vážení priatelia Gymnázia v Nových Zámkoch!

  Aj Vy máte priamu možnosť skvalitniť výučbu na našom gymnáziu. Stačí, ak venujete 2% zo svojich daní v prospech nášho Občianskeho združenia, ktoré výraznou mierou zlepšuje podmienky vyučovania na škole.

 • Kritériá na prijatie žiakov na školský rok 2018/2019 pre štvorročné a osemročné štúdium, prihláška na osemročné štúdium a číselník základných škôl.

 • Gymnaziálna kvapka krvi

  Dňa 21. februára 2018 sa konal na našej škole prvý mobilný odber krvi pod názvom „Gymnaziálna kvapka krvi“. Uskutočnil sa v rámci 23. ročníka celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi, organizovanou Slovenským Červeným krížom.

 • Tento rok sme opäť absolvovali úspešný Deň otvorených dverí Gymnázia v Nových Zámkoch. S potešením môžeme konštatovať, že naše priestory navštívilo v doobedňajších hodinách zhruba 170 študentov a poobede asi 30 rodičov s deťmi, ktorí mali záujem oboznámiť sa so špecifikami našej školy. Ďakujeme za účasť a veríme, že sa v budúcom školskom roku budeme vídať častejšie.

 • 12. reprezentačný ples Gymnázia

  Dňa 10. februára 2018 sa v priestoroch Cisársko–kráľovskej Jazdiarne uskutočnil 12. reprezentačný ples gymnázia. S potešením môžeme konštatovať, že ples sa teší z roka na rok vzrastajúcej obľube, čoho dôkazom je, že ten tohtoročný svojou účasťou poctilo takmer 300 hostí. Tešia nás vysoko pozitívne ohlasy, ktoré vyzdvihujú jeho úroveň, estetické prevedenie výzdoby, špičkovú večeru a nezabudnuteľné živé vystúpenie Dominiky Titkovej and Friends, ktorí hudobnú produkciu povzniesli na umeleckú úroveň.

 • Hodina etickej výchovy

  Nezvyčajnú hodinu etickej výchovy zažili naši najmladší žiaci prímy. Na ich hodinu zavítal žiak Oktávy A – Róbert Kreškóci, ktorý sa venuje dobrovoľníckej činnosti. Je tiež aktívnym členom Skupiny Mládeže SČK pri Gymnáziu v Nových Zámkoch a spolupracuje s charitatívnou organizáciou Christian Childcare programme - CCP. Hlavnou témou hodiny bola práca dobrovoľníka, ale hlavne zlé životné podmienky, ktoré v niektorých častiach sveta panujú. Robo mal tieto informácie z prvej ruky. Pred pár mesiacmi sa vrátil z Ugandy, kam vycestoval v rámci projektu CCP. Jeho zážitky sú naozaj dychberúce, čo dokazovalo aj ticho v triede počas celého jeho rozprávania a uprené pohľady na premietanú prezentáciu. Na záver besedy sa rozprúdila diskusia a Robo bol „zasypaný“ množstvom otázok. Aj to je dôkaz, že aj takáto netradičná hodina môže rozšíriť obzory našich žiakov.

 • ProFIIT 2018 - súťaž v programovaní

  Fakulta informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) organizuje ďalší ročník súťaže stredoškolákov v programovaní ProFIIT 2018.
  Účasť v súťaži sa odporúča najmä tým z vás, ktorí plánujete prihlásiť sa na bakalárske štúdium informatiky na FIIT STU s nástupom v akademickom roku 2018/19. Víťazi a úspešní riešitelia vo finále ProFIIT 2018 získajú veľký počet bonusových bodov do hodnotenia prijímacieho konania.
  Registrácia súťažiacich je od 22. 1. 2018 od 16:00 hod.

 • Mladí budúci darcovia

  Predvianočné obdobie sa nesie v duchu pomoci iným a spolupatričnosti. Tá má množstvo podôb. Jednou z nich je aj bezpríspevkové darcovstvo krvi, o ktorom prišli študentom 3., 4. ročníka, septimy a oktávy prednášať pracovníci Národnej transfúznej služby v Nových Zámkoch. Počas pútavej prednášky sa mali žiaci možnosť dozvedieť o kritériách darcovstva, o spracovaní krvi a dôležitosti tohto humánneho činu. Veríme, že tieto slová inšpirovali našich žiakov a už vo februári, počas mobilného odberu krvi na našej škole, sa odhodlajú a pripoja sa k stovkám darcov, pre ktorých je tento šľachetný čin neoddeliteľnou súčasťou ich života.
  Za spoluprácu ďakujeme
  RNDr. Daniele Mészárosovej,
  vedúcej pracoviska NTS v Nových Zámkoch a jej tímu

 • Pozvánka na 12. reprezentačný ples Gymnázia v Nových Zámkoch

  Vážení rodičia, priatelia, sympatizanti školy,
  Združenie rodičov a priateľov Gymnázia v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva na 12. reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční 10. februára 2018 o 19:00 hod. v Cisársko - kráľovskej Jazdiarni v Nových Zámkoch.

  VIAC >>

 • Vianočné prázdniny

  Príjemné vianočné sviatky,
  šťastný a úspešný nový rok 2018
  vám všetkým želá
  Gymnázium Nové Zámky

   

 • Návšteva Prírodovedeckého múzea

  Na našej škole sa už stala tradíciou návšteva Prírodovedeckého múzea vo Viedni. Každoročne sa v predvianočnom období organizuje biologická exkurzia pre žiakov 3. ročníka. Inak tomu nebolo ani tento rok. Naši žiaci spolu s pedagogickým dozorom - Mária Gábrišová, Iveta Ježová, Juraj Sedláček a Daniela Zaležáková navštívili jedno z najkrajších prírodovedeckých múzeí s unikátnymi exponátmi. A keďže je obdobie adventu, nemohli si nechať ujsť ani návštevu vianočných trhov s jedinečnou atmosférou. Aj nádherné slnečné počasie prispelo k tomu, že naši gymnazisti spolu s pedagógmi prežili jeden príjemný deň, ktorý ich vedomostne aj ľudsky obohatil.

 • Vianočná pedagogická rada

  13. december je v slovenskom folklóre magický dátum. Viaže sa s Luciou. Zamestnanci Gymnázia v Nových Zámkoch si zvolili tento dátum na predvianočné posedenie. Žiaci prímy boli nadšení koledníci, Rastislav Kiss z 1. B zahral na husliach, doprevádzal ho otec – evanjelický duchovný Štefan Kiss. Na akordeóne hrali Baboľovci z Kolty. Krátky kultúrny program podčiarkol čarokrásny adventný čas.
  Pán riaditeľ sa vo svojom slávnostnom príhovore poďakoval všetkým zamestnancom školy za ich odvedenú prácu a poprial pokojné a krásne Vianoce.

 • Náš žiak Norbert Vígh dosiahol na krajskom kole súťaže Zenit v programovaní vynikajúci výsledok. Obsadil 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola. Blahoželáme.

 • Národná súťaž HIV/AIDS prevencie

  Pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS sa v piatok 1. decembra v Bratislave uskutočnila národná súťaž HIV/AIDS prevencie. Do súťaže sa prihlásilo 15 tímov z celého Slovenska. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Lucia Ninisová, Lukáš Marek z 1. A, Chiara Salgóová z 2. B a koordinátorka Danica Verébová z 2. B, ktoré získalo krásne 3. miesto. Gratulujeme a ďakujeme aj členom Skupiny Mládeže SČK, ktorí sa zúčastnili Sviečkových pochodov v Nových Zámkoch a Bratislave.

  VIAC >>

 • Vianoce sú časom zázračných a tajuplných okamihov v kruhu blízkych. Naši mládežníci v rámci projektu Spolu to zvládneme pripomenuli, aké vďačné môže byť obyčajné objatie, pekný úsmev a zopár vrúcnych slov.

 • Nezabudnite na obnovenie platnosti vašej karty! Kúpte si známku s kupónom na zľavy do 17. 11. 2016.
  (Na základe žiadosti firmy CKM SYTS - ISIC, A. Meleg, infocentrum)

  Firma CKM SYTS žiada používateľov ISIC (príp. ich rodičov) a ITIC o vyplnenie formulára ohladne toho, akou formou by chceli komunikovať s firmou CKM SYTS. Formulár sa nachádza tu.

 • 38. ročník SOČ bol pre našu školu mimoriadne úspešný.

 • Informácie k začiatku školského roku

  Vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok) o 8.00 hodine. Prváci sa dostavia do areálu školy, pri školskej jedálni budú rozdelení do tried. Ostatní žiaci sa zhromaždia vo svojich triedach.

  Prvý deň dostanú žiaci organizačné pokyny, zistí sa záujem o školské stravovanie a zakúpenie študentskej karty ISIC.
  Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín začne 6.septembra 2016.
  Prvé rodičovské združenie sa uskutoční 14.septembra 2016 (streda) o 17.00 hodine v budove školy.

 • Oznámenie pre žiakov a rodičovskú verejnosť

  V čase letných prázdnin bude škola otvorená pre verejnosť od 9.00 hod. do 12.00 hod. Prosíme, aby ste si svoje požiadavky vybavovali v tomto termíne.
  Za pochopenie ďakujeme.

 • Správna rada Raiffeisen banky v Nových Zámkoch vybrala náš projekt "Skvalitnenie výučby biológie" do hlasovania o finančný dar. Do hlasovania postúpili tri projekty, ten ktorý bude mať najviac hlasov získa 1000€.
  KTO MÔŽE HLASOVAŤ ZA PROJEKT?
  Hlasovať môže každá osoba vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá vypíše hlasovací hárok v pobočke banky. Každá osoba môže počas výzvy hlasovať iba raz. Názov vybraného projektu banka vyhlási nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania.
  Využite túto jedinečnú príležitosť a prispejte svojim hlasom na náš vzdelávací projekt!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria