• Oznam pre stravníkov

  Vyhlásiť sa zo stravy posledný týždeň v júni sa musí najneskôr do 25. júna 2018 do 8.00 hodiny z dôvodu zabezpečovania potravín.
  Ak stravník nebude odhlásený, strava môže byť odobratá do prineseného obedára.

  Klaudia Šulganová
  vedúca školskej jedálne

 • Oznam

  Upozorňujeme všetkých žiakov školy a ich zákonných zástupcov, že všetky potvrdenia, ktoré zo školy potrebujú, sa budú vydávať v dňoch od 2. júla 2018 do 6. júla 2018 (okrem 5. júla 2018– štátny sviatok) a od 27. augusta 2018 do 31. augusta 2018 (okrem 29. augusta 2018 – štátny sviatok) v čase od 9.00 hodiny do 12.00 hodiny. Zároveň oznamujeme, že areál a budova školy budú v čase prázdnin uzavreté okrem dní, ktoré sú určené na vydávanie potvrdení.
  Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin.
  pracovníci Gymnázia v Nových Zámkoch

 • Mladí ambasádori zdravia prednášali rovesníkom

  9 žiakov z 8-ročného gymnázia sa 18. mája zúčastnili KONFERENCIE ZDRAVIA JUNIOROV 2018, ktorá sa konala v Kráľovskej jazdiarni formou zážitkového vzdelávania. Akciu podporili a účasťou obohatili miestni pestovatelia a dodávatelia ovocia a zeleniny, výrobcovia tofu výrobkov, zdravotné poisťovne, kuchári a dobrovoľníci.

  VIAC>>

 • Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci

  Dňa 18. mája 2018 sa v priestoroch nášho gymnázia už tradične konala Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci. V troch kategóriách v nej súťažilo viac ako 30 družstiev a ako býva dobrým zvykom, nechýbali ani družstvá Gymnázia v Nových Zámkoch.

  VIAC>>

 • V piatok 1. júna 2018 sa v hale Milénium uskutočnila rozlúčková slávnosť s absolventmi maturitného ročníka.

 • Kráľove Šahy 2018

  Dňa 11. mája 2018 prebehla v Šahách celoslovenská súťaž v umeleckom prednese štúrovskej poézie. Našu školu úspešne reprezentovali Alex Mihalík z kvarty A, ktorý obsadil vo svojej kategórii 1. miesto, a Karin Andrašiková zo septimy, ktorá skončila na 3. mieste. Gratulujeme.

 • Historická exkurzia

  Vyučujúce dejepisu (PaedDr. A. Medzihorská a Ing. A. Imreová) zorganizovali dňa 16. 5. 2018 pre žiakov sexty A a 3. B triedy návštevu Múzea zbraní 2. svetovej vojny v Pohronskom Ruskove. Žiaci si so zanietením vypočuli pútavý prejav zberateľa a majiteľa exponátov - pána Žákoviča. Následne sme sa presunuli do Ostrihomu. Pani profesorka Ing. Imreová podala žiakom základné informácie o bazilike. Prezreli sme si vzácnu kultúrnu pamiatku, z vyhliadkovej veže sme pozorovali okolie Ostrihomu, Vyšehrad a Štúrovo. Plní dojmov a nových informácií sme sa v popoludňajších hodinách vrátili do Nových Zámkov.

 • Milí hostia na našom Gymnáziu

  Dňa 2. mája 2018 na našu školu zavítala milá návšteva – pani Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., verejná ochrankyňa práv a PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., predseda Helsinkého výboru na Slovensku.
  Obaja hostia absolvovali diskusiu so študentami tretieho ročníka, septimy a maturantami z občianskej náuky. Nosnou témou bola problematika ľudských práv, demokracia, predchádzanie a eliminácia extrémizmu a radikalizmu.
  V diskusii sme sa prehupli aj do prepojenia hudby a politiky a započúvali sme sa do skladieb, ktoré ovplyvnila doba a ktoré ovplyvnili dobu, v ktorej vznikli.
  Sme radi, že sme na našej škole mohli privítať vzácnych hostí a spoločne stráviť zaujímavé a pútavé dopoludnie.

 • Prijímacia skúška

  Výsledky prijímacej skúšky na školský rok 2018/2019 pre odbor 7902J - gymnázium štvorročného a osemročného štúdia.

  VIAC>>

 • Zber papiera

  od 21. 5. do  25. 5. 2018
  v čase
  od 7:00 do 8:00 a
  od 14:30 do 16:00
  pozn.: v piatok len ráno

 • Komenský a my

  Dňa 17. 5. 2018 sa v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Komenský a my. Súťaž pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, Únie Komenius v Prahe a Pedagogickej fakulty UKF v Nitre je určená žiakom základných a stredných škôl. Jej cieľom je životom, dielom a vzťahom J. A. Komenského k deťom a mládeži motivovať mladých ľudí k podpore hľadania tvorivých riešení v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Tentokrát sa 15. ročníka súťaže zúčastnila naša žiačka Tereza Drahošová (sexta A), ktorá svojou esejou o domove získala spomedzi 283 zapojených žiakov 3. miesto.
  Srdečne blahoželáme!
  PaedDr. Katarína Mazanová

 • Radka Farkašová a Tomáš Slamenka na celoslovenskom finále Ekonomickej olympiády

  V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 26. apríla 2018 konalo celoslovenské finále vôbec prvej Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

  VIAC>>

 • Úspech v umeleckom prednese

  Dňa 4. mája 2018 sa v Leviciach uskutočnilo Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese 64. Hviezdoslavov Kubín. Náš žiak Alex Mihalík v 3. kategórii - próza obsadil 1. miesto, čím si zabezpečil účasť na celoslovenskom kole. Blahoželáme.

 • IT FITNESS TEST 2018

  Otestuj svoje IT zručnosti v novom ročníku IT testu. Je to unikátny test, ktorý je pomerne komplexný a zodpovedať otázky si vyžaduje nielen znalosti, ale i zručnosti. Uvidíte ako na tom reálne ste. Po úspešnom dokončení testu sa zobrazí váš percentuálny výsledok a slovné ohodnotenie. Zároveň získate na váš e-mail certifikát.Tento test bude k dispozícii na portáli https://www.itfitness.sk/sk/ až do 30. 6. 2018.

 • Park osobností gymnázia

  Milí rodičia a priatelia gymnázia,

  areál našej školy môže byť krajší. Hlasujte za projekt "Park osobností", v rámci ktorého vytvoríme relaxačno-oddychovú zónu s altánkom, lavičkami, kde si môžete prečítať dobrú knihu z pera bývalých študentov gymnázia, prečítať si odbornú literatúru od profesora medicíny z houstonskej univerzity, otvoriť si skrinku s knižkami, dozvedieť sa nielen to, kto študoval na našej škole, ale aj ďalšie zaujímavosti z oblastí archeológie, biológie, techniky, umenia, dobrovoľníctva v Červenom kríži a ľudských práv.

  S radosťou Vám oznamujem, že náš projekt bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne!

  Postupujeme do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

  Ako? Je to celkom jednoduché.

  Každý zákazník, ktorý od 07.05.2018 do 04.06.2018 nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu projektu A, B alebo C , ktorý chce podporiť.

  Hlasujme za "Park osobností".

  Ďakujem.

  MUDr. Danica Verébová
  predseda SR ZRPG pri Gymnáziu v Nových Zámkoch

  O projekte

 • Zahlasuj!

  Podpor svojím hlasom žiačky kvarty A, ktoré sa zapojili do odbornej chemickej súťaže "Skús pokus 2" s videom. Toto video postúpilo do TOP 30 na Slovensku.
  Hlasovať je možné do 14. mája 2018.
  Každý hlasujúci je v hre o vecné ceny.
  Vyplň políčka s tvojimi údajmi a hlasuj za číslo 28.
  Ďakujeme!

  >>hlasovanie<<

 • Vážení priatelia Gymnázia v Nových Zámkoch!

  Aj Vy máte priamu možnosť skvalitniť výučbu na našom gymnáziu. Stačí, ak venujete 2% zo svojich daní v prospech nášho Občianskeho združenia, ktoré výraznou mierou zlepšuje podmienky vyučovania na škole.

 • Prijímacia skúška – oznam

  Riaditeľ Gymnázia v Nových Zámkoch oznamuje, že stretnutie s rodičmi žiakov, ktorí majú záujem o štvorročné štúdium, sa uskutoční dňa 26. apríla 2018 (štvrtok) o 16.00 hod. a s rodičmi žiakov, ktorí majú záujem o osemročné štúdium, sa uskutoční dňa 27. apríla 2018 (piatok) o 14.30 v školskej jedálni.

 • Junior Internet 2018

  Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov a blogov na webe, tvorbu mobilných a internetových stránok s vzdelávacím obsahom.
  Na našom gymnáziu máme niekoľko žiakov, ktorí sa tejto tematike úspešne venujú už niekoľko rokov. Nesmierne nás však teší ďalší „prírastok“ do rodiny webdizajnerov - Richard Prutkay z kvarty A.
  Richard sa zapojil do súťaže a v konkurencii 60 účastníkov sa prebojoval do celoslovenského finále, kde sa v kategórii JuniorWEB - mladší žiaci umiestnil na skvelom 3. mieste!

 • Šimon Vykoukal na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv

  Študent kvinty A, Šimon Vykoukal, po 6. mieste  na Krajskom kole Olympiády ľudských práv, ktoré sa konalo na Gymnáziu vo Vrábľoch, postúpil na celoštátne kolo.Celoštátne kolo sa uskutočnilo v dňoch 11. 4 – 13. 4. 2018 v Omšenie. Jeho účasť bola úspešná, výborne reprezentoval našu školu a obsadil 13. miesto.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria