• Gymnázium v Nových Zámkoch si vás dovoľuje pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 15. februára 2018 o 8.30 hod pre žiakov základných škôl a zároveň o 15.30 hod. pre záujemcov zo strany rodičov. Počas dňa budú poskytnuté informácie o možnostiach štúdia, prijímacích pohovoroch, žiaci a rodičia navštívia predmetové učebne a laboratóriá, oboznámia sa so špecifikami výučby jednotlivých predmetov a dosiahnutými úspechmi žiakov. Poprosíme školy o nahlásenie záujmu na čísle 0356420404. Prípadné otázky zodpovieme na čísle 0356401977 alebo 0950751193.

 • Mladí budúci darcovia

  Predvianočné obdobie sa nesie v duchu pomoci iným a spolupatričnosti. Tá má množstvo podôb. Jednou z nich je aj bezpríspevkové darcovstvo krvi, o ktorom prišli študentom 3., 4. ročníka, septimy a oktávy prednášať pracovníci Národnej transfúznej služby v Nových Zámkoch. Počas pútavej prednášky sa mali žiaci možnosť dozvedieť o kritériách darcovstva, o spracovaní krvi a dôležitosti tohto humánneho činu. Veríme, že tieto slová inšpirovali našich žiakov a už vo februári, počas mobilného odberu krvi na našej škole, sa odhodlajú a pripoja sa k stovkám darcov, pre ktorých je tento šľachetný čin neoddeliteľnou súčasťou ich života.
  Za spoluprácu ďakujeme
  RNDr. Daniele Mészárosovej,
  vedúcej pracoviska NTS v Nových Zámkoch a jej tímu

 • Pozvánka na 12. reprezentačný ples Gymnázia v Nových Zámkoch

  Vážení rodičia, priatelia, sympatizanti školy,
  Združenie rodičov a priateľov Gymnázia v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva na 12. reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční 10. februára 2018 o 19:00 hod. v Cisársko - kráľovskej Jazdiarni v Nových Zámkoch.

  VIAC >>

 • Vianočné prázdniny

  Príjemné vianočné sviatky,
  šťastný a úspešný nový rok 2018
  vám všetkým želá
  Gymnázium Nové Zámky

   

 • Návšteva Prírodovedeckého múzea

  Na našej škole sa už stala tradíciou návšteva Prírodovedeckého múzea vo Viedni. Každoročne sa v predvianočnom období organizuje biologická exkurzia pre žiakov 3. ročníka. Inak tomu nebolo ani tento rok. Naši žiaci spolu s pedagogickým dozorom - Mária Gábrišová, Iveta Ježová, Juraj Sedláček a Daniela Zaležáková navštívili jedno z najkrajších prírodovedeckých múzeí s unikátnymi exponátmi. A keďže je obdobie adventu, nemohli si nechať ujsť ani návštevu vianočných trhov s jedinečnou atmosférou. Aj nádherné slnečné počasie prispelo k tomu, že naši gymnazisti spolu s pedagógmi prežili jeden príjemný deň, ktorý ich vedomostne aj ľudsky obohatil.

 • Vianočná pedagogická rada

  13. december je v slovenskom folklóre magický dátum. Viaže sa s Luciou. Zamestnanci Gymnázia v Nových Zámkoch si zvolili tento dátum na predvianočné posedenie. Žiaci prímy boli nadšení koledníci, Rastislav Kiss z 1. B zahral na husliach, doprevádzal ho otec – evanjelický duchovný Štefan Kiss. Na akordeóne hrali Baboľovci z Kolty. Krátky kultúrny program podčiarkol čarokrásny adventný čas.
  Pán riaditeľ sa vo svojom slávnostnom príhovore poďakoval všetkým zamestnancom školy za ich odvedenú prácu a poprial pokojné a krásne Vianoce.

 • Náš žiak Norbert Vígh dosiahol na krajskom kole súťaže Zenit v programovaní vynikajúci výsledok. Obsadil 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola. Blahoželáme.

 • Národná súťaž HIV/AIDS prevencie

  Pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS sa v piatok 1. decembra v Bratislave uskutočnila národná súťaž HIV/AIDS prevencie. Do súťaže sa prihlásilo 15 tímov z celého Slovenska. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Lucia Ninisová, Lukáš Marek z 1. A, Chiara Salgóová z 2. B a koordinátorka Danica Verébová z 2. B, ktoré získalo krásne 3. miesto. Gratulujeme a ďakujeme aj členom Skupiny Mládeže SČK, ktorí sa zúčastnili Sviečkových pochodov v Nových Zámkoch a Bratislave.

  VIAC >>

 • Vianoce sú časom zázračných a tajuplných okamihov v kruhu blízkych. Naši mládežníci v rámci projektu Spolu to zvládneme pripomenuli, aké vďačné môže byť obyčajné objatie, pekný úsmev a zopár vrúcnych slov.

 • Nezabudnite na obnovenie platnosti vašej karty! Kúpte si známku s kupónom na zľavy do 17. 11. 2016.
  (Na základe žiadosti firmy CKM SYTS - ISIC, A. Meleg, infocentrum)

  Firma CKM SYTS žiada používateľov ISIC (príp. ich rodičov) a ITIC o vyplnenie formulára ohladne toho, akou formou by chceli komunikovať s firmou CKM SYTS. Formulár sa nachádza tu.

 • 38. ročník SOČ bol pre našu školu mimoriadne úspešný.

 • Informácie k začiatku školského roku

  Vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok) o 8.00 hodine. Prváci sa dostavia do areálu školy, pri školskej jedálni budú rozdelení do tried. Ostatní žiaci sa zhromaždia vo svojich triedach.

  Prvý deň dostanú žiaci organizačné pokyny, zistí sa záujem o školské stravovanie a zakúpenie študentskej karty ISIC.
  Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín začne 6.septembra 2016.
  Prvé rodičovské združenie sa uskutoční 14.septembra 2016 (streda) o 17.00 hodine v budove školy.

 • Oznámenie pre žiakov a rodičovskú verejnosť

  V čase letných prázdnin bude škola otvorená pre verejnosť od 9.00 hod. do 12.00 hod. Prosíme, aby ste si svoje požiadavky vybavovali v tomto termíne.
  Za pochopenie ďakujeme.

 • Správna rada Raiffeisen banky v Nových Zámkoch vybrala náš projekt "Skvalitnenie výučby biológie" do hlasovania o finančný dar. Do hlasovania postúpili tri projekty, ten ktorý bude mať najviac hlasov získa 1000€.
  KTO MÔŽE HLASOVAŤ ZA PROJEKT?
  Hlasovať môže každá osoba vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá vypíše hlasovací hárok v pobočke banky. Každá osoba môže počas výzvy hlasovať iba raz. Názov vybraného projektu banka vyhlási nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania.
  Využite túto jedinečnú príležitosť a prispejte svojim hlasom na náš vzdelávací projekt!

 • V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomuje potrebu nezištnej pomoci. Preto sme sa rozhodli my, študenti 4. C triedy, za našu školu potešiť nejakými maškrtami a dekami našich štvornohých kamarátov, ktorí čakajú na svoj domov v novozámockom útulku na Gúgskej ulici. Radosť z návštevy bola vzájomná a my sme sa vracali s pocitom, ktorý hrial pri srdci.

 • NÁBOJ JUNIOR

  Tešíme sa z 1. miesta v súťaži NÁBOJ JUNIOR!!!

  24. novembra 2017 sa v Šuranoch uskutočnila medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž štvorčlenných tímov: NÁBOJ JUNIOR.  Náš kvarťanský tím v zložení: Daniel Baňár, Manuel Haulík, Lucia Magulová a Teodor Reménység  oblastnú súťaž s prehľadom vyhral  a vybojoval pre našu školu 1. miesto. V celoslovenskom meradle obsadil náš tím z 385 súťažiacich tímov výborné 7. miesto a v medzinárodnom hodnotení skončil na vynikajúcom 21. mieste zo 686 tímov z Poľska, Slovenska a Českej republiky. Náš druhý, mladší  tím, ktorí tvorili terciáni Lucia Oroszová, Bodo Noah Schulz, Lea Černá a  kvarťanka Sofia Tóthová, obsadil v oblastnom kole 7. miesto. Súťažiacim blahoželáme k výborným výsledkom a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.

  Fotky sú tu.

 • JUNIOR FRESHHH 2016

  Dňa 8. 12.2016 sa v Bratislave uskutočnilo  finále súťaže JUNIOR FRESHH, v ktorom si zmerali sily najlepšie tímy zo Slovenska. Po on-line časti súťaže si vybojoval postup  do finále aj tím nášho gymnázia - „No Limit“.
  Rovnako ako počas on-line súťaže, aj vo finále boli výsledky nesmierne tesné.

  Po  obhajobe svojej prezentácie o možnostiach dopravy v roku 2030, napínavom vedomostnom súboji a vyriešení konštrukčnej úlohy obsadil náš tím v celoslovenskom hodnotení krásne tretie miesto. Tím No Limit tvorili Peter Rukovanský, Norbert Vígh a Ákos Kappel zo sexty A.

  Chlapcom srdečne blahoželáme k úspechu a želáme im veľa ďalších podobných úspechov!

  Fotoalbum sa nachádza tu.

 • Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa konala dňa 1. decembra 2016 v Bratislave Národná súťaž HIV/AIDS prevencie.

 • Naši študenti úspešní v súťaži Mladý prekladateľ

  Dňa 10. novembra sa v Nitre konalo vyhodnotenie 5. ročníka súťaže v preklade umeleckých textov a titulkov Mladý prekladateľ, ktorú organizuje pre stredoškolákov Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

  VIAC >>

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria