• 13. reprezentačný ples

     • Združenie rodičov a priateľov Gymnázia v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva na 13. reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční 9. februára 2019 o 19:00 hod. v Cisársko-kráľovskej Jazdiarni v Nových Zámkoch. Vstupné je 35€ (v cene je prípitok, 2x večera, víno, nealko, slané, sladké občerstvenie, káva, živá hudba, DJ).
      Predaj lístkov zabezpečuje p. profesorka Turanová od 3. decembra 2018. Otázky ohľadne predaja lístkov Vám radi zodpovieme na tel. č. 0903906108. Vo veci príspevkov do tomboly kontaktujte p. zástupcu Kovácsa, tel. č. 0950751193.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Gymnazisti opäť bodovali

     • Dňa 9. novembra 2018 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka súťaže " Mladý prekladateľ " organizovanej Katedrou translatológie UKF v Nitre.
      Hlavným cieľom projektu je podporiť štúdium cudzích jazykov na stredných školách, konfrontovať svoje schopnosti a jazykové zručnosti so študentmi na národnej úrovni a prezentovať možnosti ďalšieho štúdia na Katedre translatológie UKF v Nitre.
      Súťažilo sa v šiestich kategóriách:
      - preklad textu z anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a španielskeho jazyka do slovenského
      - preklad titulkov z anglického jazyka do slovenského
      Do súťaže sa zapojili, tak ako aj po uplynulé roky, aj študenti novozámockého gymnázia a svoje kvality preukázali v dvoch kategóriách.
      V anglickej sekcii získala z viac ako 400 zaslaných prekladov krásne 2. miesto Barbara Varová z 1. A triedy.
      V sekcii francúzskeho jazyka nám radosť urobila Petra Harišová zo 4. C triedy, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.
      Dievčatám srdečne gratulujeme.

     • Návšteva ZOO v Budapešti

     • Žiaci 2. ročníka, kvinty A a sexty A sa zúčastnili biologickej exkurzie dňa 24. 10. 2018. Aj keď predpoveď počasia na tento deň neprinášala pozitívne správy, návšteva ZOO v Budapešti sa napokon uskutočnila za slnečného i keď trochu veterného počasia. Žiaci so svojimi pedagógmi z PK biológia strávili príjemné chvíle v ZOO so širokou biologickou diverzitou.

    • Hlasuj za svoju školu a vyhraj
     • Hlasuj za svoju školu a vyhraj

     • Prosíme Vás o podporenie našej  školy svojím hlasom, čím nám pomôžete vyhrať plne vybavenú počítačovú učebňu s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 €.

     • Študentská kvapka krvi

     • Dňa 17. 10. 2018 sa doslova zaplnila Národná transfúzna služba našimi gymnazistami, ktorí sa zúčastnili odberu v rámci Študentskej kvapky krvi. Zastúpenie mali všetky triedy maturitného ročníka aj žiaci 3. A, 3. B a septimy A.
      Veľké srdce ukázalo 32 žiakov z toho 23 prvodarcov. Statočným darcom ďakujeme a dúfame, že sa uvidíme aj počas ďalšej z kampaní SČK vo februári 2019.

     • Tentoraz idem voliť!

     • Pod týmto heslom sa niesol piaty ročník Simulácie Európskeho parlamentu dňa 12. 10. 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vybranej stovke študentov z celého Slovenska sa prihovorili medzi inými J. E. p. Leonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, či poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik. Naši študenti Barbara Koppánová, Jakub Sedmák a Karolína Tungliová zo 4. A mali možnosť uplatniť vedomosti z hodín občianskej náuky a francúzskeho jazyka, keďže celý program prebiehal vo francúzštine. Motívom organizovania simulácie zasadnutia EP bolo už tradične vzbudiť v mladých ľuďoch na Slovensku väčší záujem o dianie v Európskej únii, rovnako ako o voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 25. 5. 2019.

     • Študentská kvapka krvi. Zapojte sa.

     • Naši bývalí a súčasní gymnazisti podporujú Študentskú kvapku krvi. Kampaň práve začína. Zapojte sa. A nevyhovárajte sa:) ( ako znie heslo kampane).
      My sa nevyhovárame a zúčastníme sa odberu dňa 17. 10. 2018 od 8:00 hod. v Národnej transfúznej službe Nové Zámky. Pridajte sa k nám.

     • Študentská kvapka krvi

     • K záchrane ľudských životov je často nevyhnutná transfúzia krvi. Aj túto myšlienku si vypočuli žiaci 3. A, 3. B a septimy A na prednáške o darcovstve krvi, ktorú naša škola organizovala už po druhýkrát. Pozvanie opäť prijali pracovníci Národnej transfúznej služby v Nových Zámkoch pod vedením RNDr. Daniely Mészarosovej. Žiaci si vypočuli dôležité informácie o bezpríspevkovom darcovstve krvi, kritériách darcovstva a spracovaní krvi . Avšak najdôležitejšie je, aby si žiaci uvedomili dôležitosť tohto humánneho činu a motivovalo ich to zaradiť sa medzi darcov.Od 15. 10. - 16. 11. 2018 prebieha na Slovensku kampaň SČK - Študentská kvapka krvi, do ktorej sa aktívne zapojí aj naša škola. Dňa 17. 10. 2018 sa v budove NTS v Nových Zámkoch uskutoční odber krvi, na ktorý pozývame všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud iného človeka. Bližšie informácie poskytne p. prof. Iveta Ježová.

     • 40. ročník SOČ - najúspešnejší rok v histórii našej školy

     • 40. ročník SOČ - najúspešnejší rok v histórii našej školy

      Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je jedna zo súťaží, do ktorej sa naša škola zapája už tradične každý rok. Počas mnohých rokov si v nej zmeralo sily už množstvo našich žiakov v rôznych kategóriách. Školský rok 2017/2018 sa však pre naše Gymnázium zapísal do histórie veľkými písmenami. S pomocou a motiváciou od pani profesorky Mgr. Ivety JežovejPaedDr. Adrieny Medzihorskej sa 5 študenti (2 dvojice a 1 jednotlivec) odhodlali k napísaniu práce, pričom všetky z napísaných prác splnili podmienky a dostali sa na krajské kolo.

      Krajské kolo sa konalo 5. 4. 2018 v Nitre a prinieslo obrovský úspech- všetky 3 práce sa umiestnili na medailových pozíciách! Dominika RozsnyóováSabína Szabóová si v odbore- Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba vybojovali krásne 3. miesto. V odbore- Problematika voľného času sa na úžasnom 1. mieste umiestnil žiak oktávy A Róbert Kreškóci so svojou prácou o činnosti dobrovoľníkov v Ugande. Ďalšie víťazné umiestnenie získali vďaka práci Stolpersteine v odbore- História, filozofia, právne vedy žiačky oktávy A Viktória KubicskováKristína Ježová. Umiestnenie prác na 1. mieste zároveň znamenalo i postup na celoštátne kolo súťaže.

      Na celoštátnom kole, ktoré sa uskutočnilo v Žiline v dňoch 21. - 23. 4. 2018 boli obhajované víťazné práce z krajského kola. V každej kategórii súťažilo 16 prác, čo predstavovalo naozaj silnú konkurenciu. Naši žiaci sa však nezľakli a vďaka svojim výkonom sa pri vyhlasovaní výsledkov ocitli na pódiu. Práca Stolpersteine od Viktórie Kubicskovej a Kristíny Ježovej sa umiestnila na skvelom 4. mieste. Po napínavom vyhlasovaní výsledkov v kategórii - Problematika voľného času bola radosť dvojnásobná, pretože Róbert Kreškóci sa umiestnil na neuveriteľnom 1. mieste!

      Ďakujeme žiakom, že neváhali obetovať svoj voľný čas a zapojili sa do tejto súťaže. Naša vďaka patrí i všetkým, ktorí ich v tejto snahe podporovali a motivovali. Školský rok 2017/2018 bol pre nás výnimočný a už teraz sa tešíme na nových zanietených študentov s novými nápadmi a témami na napísanie prác!

      Zoznam prác:

      Róbert Kreškóci - Práca dobrovoľníka v Ugande

      Viktória Kubicsková, Kristína Ježová - Stolpersteine

      Dominika Rozsnyóová a Sabína Szabóová - Interiér typickej slovenskej rodiny

     • Gymnazisti ako spoluorganizátori E-sport Nové Zámky

     • V stredu 26. 9. 2018 odštartoval prvý, pilotný ročník podujatia E-sport Nové Zámky, ktoré organizujú RTTV Slovakia a primátor mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokar Klein. Podujatie bolo zorganizované na základe ankety, ktorá sa v máji tohto roku realizovala na Gymnáziu M. R. Štefánika a na iných stredných školách v Nových Zámkoch. Študenti sa vyjadrili, že by E-sport chceli a chýba im. Jednalo sa o prvú akciu pre hráčsku komunitu v Nových Zámkoch, mali možnosť sa spoznať a vyhrať super ceny, ktoré venovala firma DATALAN. Internet zabezpečila firma PENTACOM-NET. V kultúrnej sále sme mohli byť vďaka Mestu Nové Zámky a techniku na prenášanie obrazu do sály a videotechniku zabezpečila Televízia Nové Zámky. Podporu podujatia, finančnú i nefinančnú poskytol primátor mesta Otokar Klein.

      Prečo Fortnite a Clash Royale? Tieto hry boli vybrané na základe ich popularity medzi mladými ľuďmi. Fortnite je novinkou, ktorá zaujala desaťtisíce a Clash Royale je už dvoj ročná hra, ktorá má obrovské množstvo fanúšikov.

      Jedným z hlavných organizátorov bol Richard Prutkay (RTTV Slovakia) z triedy kvinta A. S organizáciou pomáhali Liana Haganová, Martina Hrabovská, Dávid Peczar, Nina Moldová, Romana Luptáková a Sofia Tóthová z kvinty A. Z gymnázia bolo 14 hráčov.

      Výhercom gratulujeme!

      Ďakujeme všetkým, čo prišli a dúfame, že sa stretneme i budúci rok!

      FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU (pre zobrazenie kliknite sem)

      Viac informácii: https://rttv.science/esport-v-novych-zamkoch/

     • Zber papiera

     • V dňoch 1. - 5. októbra 2018 sa uskutoční zber papiera, ktorý organizuje študentský parlament. Zber prebieha celý týždeň od 7:00 do 8:00, poobedňajší zber bude v pondelok až štvrtok od 14:30 do 16:00.

     • Milí priaznivci gymnazistov,

     • 27. júna 2018 sa zúčastnila 5 členná skupina žiakov dnešnej sekundy A v zložení Eliška Huszárová, Emma Királyová, Alena Tamaškovičová, Branislav Mazan a Matúš Výrostko natáčania súťažno-zábavnej relácie k 100. výročiu vzniku ČSR v ČTV Brno. Palce im v obecenstve držala celá trieda. Reláciu si môžete pozrieť 23. 9. 2018 o 9:10 na STV1 alebo o 11:00 na ČT1.

      sekunda A a PaedDr. A. Medzihorská

     • Naše gymnázium druhé v kraji

     • V rámci hodnotení gymnázií vo vedomostných súťažiach žiakov za Nitriansky samosprávny kraj v školskom roku 2017/2018 si naša škola oproti vlaňajšku polepšila o jedno miesto a opätovne získala pódiové umiestnenie.

    • Máme striebro z medzinárodnej chemickej olympiády!
     • Máme striebro z medzinárodnej chemickej olympiády!

     • Počas letných prázdnin, v dňoch 19. – 29. júla 2018, sa konal jubilejný 50. ročník medzinárodnej chemickej olympiády. Prvýkrát ju organizovali dve krajiny spolu, Slovensko a Česká republika, pod heslom "Back to Where It All Began". Prestížnu svetovú súťaž založili a po prvýkrát zorganizovali práve v bývalom Československu.

      VIAC>>

    • Oznam
     • Oznam

     • Upozorňujeme všetkých žiakov školy a ich zákonných zástupcov, že všetky potvrdenia, ktoré zo školy potrebujú, sa budú vydávať v dňoch od 2. júla 2018 do 6. júla 2018 (okrem 5. júla 2018– štátny sviatok) a od 27. augusta 2018 do 31. augusta 2018 (okrem 29. augusta 2018 – štátny sviatok) v čase od 9.00 hodiny do 12.00 hodiny. Zároveň oznamujeme, že areál a budova školy budú v čase prázdnin uzavreté okrem dní, ktoré sú určené na vydávanie potvrdení.
      Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin.
      pracovníci Gymnázia v Nových Zámkoch

     • Sme Majstri sveta!

     • Tím - Dračí jazdci - z nášho gymnázia v zložení: Roman Imrich Višňovský, Norbert Széll, Barbora Bardoňová, Štefan Čomor a Michal Tuchyňa priniesol na Slovensko titul svetového šampióna.

      VIAC>>

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Vyhlásiť sa zo stravy posledný týždeň v júni sa musí najneskôr do 25. júna 2018 do 8.00 hodiny z dôvodu zabezpečovania potravín.
      Ak stravník nebude odhlásený, strava môže byť odobratá do prineseného obedára.

      Klaudia Šulganová
      vedúca školskej jedálne

     • Mladí ambasádori zdravia prednášali rovesníkom

     • 9 žiakov z 8-ročného gymnázia sa 18. mája zúčastnili KONFERENCIE ZDRAVIA JUNIOROV 2018, ktorá sa konala v Kráľovskej jazdiarni formou zážitkového vzdelávania. Akciu podporili a účasťou obohatili miestni pestovatelia a dodávatelia ovocia a zeleniny, výrobcovia tofu výrobkov, zdravotné poisťovne, kuchári a dobrovoľníci.

      VIAC>>

     • Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci

     • Dňa 18. mája 2018 sa v priestoroch nášho gymnázia už tradične konala Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci. V troch kategóriách v nej súťažilo viac ako 30 družstiev a ako býva dobrým zvykom, nechýbali ani družstvá Gymnázia v Nových Zámkoch.

      VIAC>>

     • Rozlúčková slávnosť absolventov

     • V piatok 1. júna 2018 sa v hale Milénium uskutočnila rozlúčková slávnosť s absolventmi maturitného ročníka.

  • Kontakty

   • Gymnázium Nové Zámky
   • skola@gymnz.sk
   • webmaster@gymnz.sk
   • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota] 035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács] gabriel.kovacs@gymnz.sk 035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková] 035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová] 035/6420 404 - sekretariát 035/6406 804 - zborovňa 035/6400 060 - ústredňa 035/6406 801 - vedúca školskej jedálne 035/6406 803 - kabinet informatiky fax: 035/6420 404
   • M. R. Štefánika 16 940 61 Nové Zámky
   • 160288
 • Fotogaléria

  • Gymnazisti opäť bodovali
  • Návšteva ZOO v Budapešti
  • Študentská kvapka krvi - účasť na odbere krvi
  • Tentoraz idem voliť!
  • Študentská kvapka krvi
  • 40. ročník SOČ - najúspešnejší rok v histórii našej školy
  • Medzinárodná chemická olympiáda 2018
  • RoboCup Junior
  • Mladí ambasádori zdravia prednášali rovesníkom
  • Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci
  • Rozlúčková slávnosť absolventov
  • Historická exkurzia