Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk - hrou 1. A - 1209
Astronomický uč. INF 2004
Foto Foto Foto Foto Foto
Bedminton I. športová hala
Bedminton II. športová hala
Biblický uč. NAV - 1101
Biologická olympiáda - mladší žiaci uč. BIO - 1010
Biologická olympiáda - starší žiaci uč. BIO - 1010
Dejepisná olympiáda uč. DEJ - 4226
Enviromentalistický exteriér školy
Florbal I. športová hala
Futsal I. športová hala
Futsal II. športová hala
Fyzikálny I. - maturant lab. FYZ - 1105
Fyzikálny II. - olympiáda lab. FYZ - 1105
Geografická olympiáda uč. GEO - 5207
Chemická olympiáda 1202, 1206
Chemický lab. CHE - 1202
Konverzácia v ruskom jazyku 1107, kabinet hala
Konverzácia vo francúzskom jazyku I. AO - 1210
Konverzácia vo nemeckom jazyku uč. NEJ - 5210
Konverzácia vo španielskom jazyku uč. ŠPJ - 4225
Krúžok tvorivého písania 6. AO - 1105
Kultúrno-spoločenský I. AO - 1210
Labyrint anglickej gramatiky uč. ŠPJ - 4225
Matematický I. 4. C - 4127
Matematický II. UX1 - 1207
Mladí monetárni ekonómovia kab. OBN - 1015
Múdra hlavička 3. A - 1111
Ochrancovia ľudských práv kab. OBN - 1015
Programovanie uč. INF - 2009
Skupina Mládeže SČK uč. BIO - 1010
SOČ uč. BIO - 1010
SOČ v chémii uč. CHE - 1206
Stolný tenis športová hala
Učíme sa po francúzsky V. AO - 1107
Učíme sa po rusky uč. ANJ - 1107
Volejbal športová hala
Žurnalistický - ŠUM 4. C - 4127

© aScAgenda 2019.0.1131 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria