Zoznam tried

Názov
príma A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Beáta Nociarová
sekunda A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriena Medzihorská
tercia A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Juríková
kvarta A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Šátková
kvinta A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Gábrišová
sexta A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Henrieta Borková
septima A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Barusová
oktáva A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Gabriel Kovács
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Forgáčová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Geljenová
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Adamovics
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Orémuszová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Daniela Zaležáková
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Tünde Rosová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Melinda Jonášová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ildikó Luzsiczová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Ježová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Mazanová
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Juraj Sedláček

© aScAgenda 2019.0.1131 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Nové Zámky
  M. R. Štefánika 16
  940 61 Nové Zámky
 • 035/6420 403 - riaditeľ školy [Milan Holota]
  035/6401 977, 0950751193 - zástupca riaditeľa školy [PhDr. Gabriel Kovács]
  035/6406 800 - zástupca riaditeľa školy [Mgr. Anna Balušková]
  035/6400 086 - vedúca ekonomického oddelenia [Ing. Viera Simičová]
  035/6420 404 - sekretariát
  035/6406 804 - zborovňa
  035/6400 060 - ústredňa
  035/6406 801 - vedúca školskej jedálne
  035/6406 803 - kabinet informatiky

  fax: 035/6420 404

Fotogaléria